تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: مردم افغانستان تسلیم خشونت نمی‌شوند

رییس جمهور اشرف غنی امروز سه شنبه در نشستی میان نیروهای دولتی افغانستان به طالبان هشدار داد که ادامۀ خشونت‌ها در کشور، سبب تسلیم شدن شهروندان افغانستان نخواهد شد.

او گفت که اگر این خشونت‌ها ادامه یابند، طالبان با سرنوشت داعش در افغانستان رو به رو خواهند شد.

آقای غنی گفت: «طالب فکر بکند که با خشونت‌ها این مردم تسلیم می‌شوند؟ این کار تنها مردم را تحریک می‌کند که با شما هم گونه‌یی رفتار بکنند که با داعش کردند.»

او تأکید کرد که صلح آمدنی است و طالبان توان رویا رویی را با مردم و دولت ندارند.

از سویی هم وزارت امور خارجه از تلاش‌ها برای تهیه یک فهرستد شرکت‌ کننده‌گان به نشست میان افغانان در چین سخن می‌گوید ومی‌افزاید که در این باره رای زنی‌ها ادامه دارند.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفت: «مشوره‌ها جریان دارند و تا هنوز ختم نشده اند و این مشوره‌ها با سیاسیون، جامعه مدنی و با فعالین اقشار مختلف اجتماعی ادامه دارد.»

اما به روز دوشنبه، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، از جنجال‌های فهرست شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان در چین پرده برداشت.

آقای کرزی گفت: «داکتر اشرف غنی خواهش کرد که تا نامم را از این لیست بیرون کنم و من هم همرایش موافقت کردم، اما دیدیم که پسان تر این موضوع بر شخصیت‌های دیگر هم آمد که نام‌های آنان نیز از این لیست بیرون شوند که با این کار من موافقت نکردم.»

از سوی دیگر،منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که گروۀ طالبان فهرست شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان را در چین که بیشتر اعضای آن دولتی بودند نپذیرفتند و این گروه خواهان شرکت سیاست گران برجسته، رهبران جهادی و نماینده‌گان احزاب در افغانستان استند.

غنی: مردم افغانستان تسلیم خشونت نمی‌شوند

رییس جمهور غنی می‌گوید که طالبان توان رویاروی با حکومت و مردم افغانستان را ندارند.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی امروز سه شنبه در نشستی میان نیروهای دولتی افغانستان به طالبان هشدار داد که ادامۀ خشونت‌ها در کشور، سبب تسلیم شدن شهروندان افغانستان نخواهد شد.

او گفت که اگر این خشونت‌ها ادامه یابند، طالبان با سرنوشت داعش در افغانستان رو به رو خواهند شد.

آقای غنی گفت: «طالب فکر بکند که با خشونت‌ها این مردم تسلیم می‌شوند؟ این کار تنها مردم را تحریک می‌کند که با شما هم گونه‌یی رفتار بکنند که با داعش کردند.»

او تأکید کرد که صلح آمدنی است و طالبان توان رویا رویی را با مردم و دولت ندارند.

از سویی هم وزارت امور خارجه از تلاش‌ها برای تهیه یک فهرستد شرکت‌ کننده‌گان به نشست میان افغانان در چین سخن می‌گوید ومی‌افزاید که در این باره رای زنی‌ها ادامه دارند.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفت: «مشوره‌ها جریان دارند و تا هنوز ختم نشده اند و این مشوره‌ها با سیاسیون، جامعه مدنی و با فعالین اقشار مختلف اجتماعی ادامه دارد.»

اما به روز دوشنبه، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، از جنجال‌های فهرست شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان در چین پرده برداشت.

آقای کرزی گفت: «داکتر اشرف غنی خواهش کرد که تا نامم را از این لیست بیرون کنم و من هم همرایش موافقت کردم، اما دیدیم که پسان تر این موضوع بر شخصیت‌های دیگر هم آمد که نام‌های آنان نیز از این لیست بیرون شوند که با این کار من موافقت نکردم.»

از سوی دیگر،منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که گروۀ طالبان فهرست شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان را در چین که بیشتر اعضای آن دولتی بودند نپذیرفتند و این گروه خواهان شرکت سیاست گران برجسته، رهبران جهادی و نماینده‌گان احزاب در افغانستان استند.

هم‌رسانی کنید