تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: هدف‌ ما مبدل‌ساختن کشور از واردکننده به صادرکنندۀ فولاد است

رییس‌جمهور کشور امروز شنبه در مراسم گشایش کارخانۀ ذوب آهن و فولاد «خان ستیل» سرمایه‌گذاری در این بخش را مهم خواند و گفت که هدف حکومت مبدل ساختن افغانستان به صادرکنندۀ فولاد در جهان است. 

آقای غنی گفت: «من افتخار می‌کنم که اکنون ما بهترین فولاد با کیفیت بالا، که یکی از رویاهای دوران کودکی من بود، را داریم. هدف‌ما این است که افغانستان را از کشور واردکنندۀ فولاد، به کشور صادرکنندۀ فولاد مبدل سازیم.»

آقای غنی گفت که ایجاد کارخانۀ ذوب فولاد «خان ستیل» یک ابتکار بزرگ ملی و مذهبی است.

او همچنان گفت که هر افغان مسؤول حفاظت از برنامه‌های ملی و ابتکارات است.

رییس‌جمهور افزود: «خوشبختانه، بیش از ۲۲۰هزارتُن فولاد توسط کارخانه‌ها در سال روان تولید شده‌است.»

غنی همچنان گفت که درحال حاضر افغانستان دارای دو میلیارد تُن انبار آهن است.
 
در همین‌حال، غنی گفت که همان‌گونه که بازرگانان در صنایع گونه‌گون سرمایه‌گذاری می‌کنند، به ایجاد فرصت‌های شغلی نیز برای مردم ما کمک می‌کنند.

افزون‌بر این، آقای غنی از سکتور خصوصی خواست که در صورتی‌که سکتور خصوصی‌ای مشکلی داشته باشد و برای مشکلات‌اش راه‌حلی پیدا کند، دولت وحدت ملی از آنان پشتیبانی خواهد کرد.

در پایان این مراسم، رییس‌جمهور افغانستان پیشنهاد کرد نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنایع و تجارت تبدیل شود.

به گفتۀ مقام‌ها، خان استیل یکی از سرمایه‌گذاری های موفق در بخش ذوب آهن است. با این‌حال، اکنون مواد اولیه برای این کارخانه مورد نیاز است.

در حال حاضر، این کارخانه به مواد آهن‌آلات داغمه متکی است، اما آن‌چه‌که مورد نیاز است استخراج آهن از معادن کشور است.

 در این مراسم، مسؤولان خان استیل گفتند که با گشایش این کارخانه، برای هفتصد تن زمینۀ کار فراهم خواهد شد.
 
مسؤولان کارخانه گفتند که آنان یک سیستم خاصی را ازبهر حفاظت از محیط زیست، درنظر دارند.
 
به‌گفتۀ مقام‌های این کارخانه، در حال حاضر ۵۰۰تن به‌گونۀ مستقیم و ۱۵۰۰ تن دیگر غیرمستقیم مشغول کار در این کارخانه استند.

غنی: هدف‌ ما مبدل‌ساختن کشور از واردکننده به صادرکنندۀ فولاد است

رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید او از سکتور خصوصی به‌ویژه مسؤولین کارخانۀ ذوب آهن خان ستیل از بهر سرمایه‌گذاری در کشور قدردانی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور کشور امروز شنبه در مراسم گشایش کارخانۀ ذوب آهن و فولاد «خان ستیل» سرمایه‌گذاری در این بخش را مهم خواند و گفت که هدف حکومت مبدل ساختن افغانستان به صادرکنندۀ فولاد در جهان است. 

آقای غنی گفت: «من افتخار می‌کنم که اکنون ما بهترین فولاد با کیفیت بالا، که یکی از رویاهای دوران کودکی من بود، را داریم. هدف‌ما این است که افغانستان را از کشور واردکنندۀ فولاد، به کشور صادرکنندۀ فولاد مبدل سازیم.»

آقای غنی گفت که ایجاد کارخانۀ ذوب فولاد «خان ستیل» یک ابتکار بزرگ ملی و مذهبی است.

او همچنان گفت که هر افغان مسؤول حفاظت از برنامه‌های ملی و ابتکارات است.

رییس‌جمهور افزود: «خوشبختانه، بیش از ۲۲۰هزارتُن فولاد توسط کارخانه‌ها در سال روان تولید شده‌است.»

غنی همچنان گفت که درحال حاضر افغانستان دارای دو میلیارد تُن انبار آهن است.
 
در همین‌حال، غنی گفت که همان‌گونه که بازرگانان در صنایع گونه‌گون سرمایه‌گذاری می‌کنند، به ایجاد فرصت‌های شغلی نیز برای مردم ما کمک می‌کنند.

افزون‌بر این، آقای غنی از سکتور خصوصی خواست که در صورتی‌که سکتور خصوصی‌ای مشکلی داشته باشد و برای مشکلات‌اش راه‌حلی پیدا کند، دولت وحدت ملی از آنان پشتیبانی خواهد کرد.

در پایان این مراسم، رییس‌جمهور افغانستان پیشنهاد کرد نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنایع و تجارت تبدیل شود.

به گفتۀ مقام‌ها، خان استیل یکی از سرمایه‌گذاری های موفق در بخش ذوب آهن است. با این‌حال، اکنون مواد اولیه برای این کارخانه مورد نیاز است.

در حال حاضر، این کارخانه به مواد آهن‌آلات داغمه متکی است، اما آن‌چه‌که مورد نیاز است استخراج آهن از معادن کشور است.

 در این مراسم، مسؤولان خان استیل گفتند که با گشایش این کارخانه، برای هفتصد تن زمینۀ کار فراهم خواهد شد.
 
مسؤولان کارخانه گفتند که آنان یک سیستم خاصی را ازبهر حفاظت از محیط زیست، درنظر دارند.
 
به‌گفتۀ مقام‌های این کارخانه، در حال حاضر ۵۰۰تن به‌گونۀ مستقیم و ۱۵۰۰ تن دیگر غیرمستقیم مشغول کار در این کارخانه استند.

هم‌رسانی کنید