تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

غنی: هراس افگنان نمی‌توانند باعث تفرقه میان شیعه و سنی‌ شوند

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان می‌گوید که هراس افگنان نمی‌توانند  میان مردمان اهل تشیع و تسنن در افغانستان تفرقه ایجاد کنند.  

وی که درمراسم تجلیل از شب نزول قرآن کریم در ارگ ریاست‌ جمهوری سخن میگفت تاکید کرد که تمامی مردمان کشور دربرابر هراس افگنان متحد استند.

رییس جمهورهمچنان نقش عالمان دین را درتامین صلح وثبات وپیکار با هراس افگنی اثر گذار می‌داند و می‌گوید که سال گذشته یک صدوپنجاه عالم دین ازسوی هراس افگنان کشته شدند.

رییس جمهورغنی با اشاره به حمله های هراس افگنانه اخیر درکشور می گوید که مردمان کشور ازهرمذهبی  دربرابراین گونه حمله ها متحد استند.

آقای غنی در این باره گفته است:" فکرمی کنید که تکایای مارا مورد حمله قرار می دهید اما من برای تان اطمینان می دهم که هرسنی مذهب قربانی می دهد تا ازاین تکایا محافظت کند."

آقای غنی ازعالمان دین نیز می خواهد تا دربرابر جهل ، گمراهی ووحشت بیستند.

وی می افزاید:" ضرورت است که علمای ما آواز رسای شان را همانگونه که چند بار دراین تالار ذکر شد ، درمقابل فتنه، جهل ، گمراهی ووحشت بالا شود."

آقای غنی درحالی براتحاد وهبستگی مردم دربرابر هراس افگنی تاکید می ورزد که از آغاز ماه رمضان تاکنون درولایت های کابل، پکتیا وهرات حمله های مرگباری برمسجدها انجام شده اند که جان چندین غیرنظامی را گرفته اند وشماری را هم زخمی ساخته اند.
 

افغانستان

غنی: هراس افگنان نمی‌توانند باعث تفرقه میان شیعه و سنی‌ شوند

وی می افزاید:" ضرورت است که علمای ما آواز رسای شان را همانگونه که چند بار دراین تالار ذکر شد ، درمقابل فتنه، جهل ، گمراهی ووحشت بالا شود."

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان می‌گوید که هراس افگنان نمی‌توانند  میان مردمان اهل تشیع و تسنن در افغانستان تفرقه ایجاد کنند.  

وی که درمراسم تجلیل از شب نزول قرآن کریم در ارگ ریاست‌ جمهوری سخن میگفت تاکید کرد که تمامی مردمان کشور دربرابر هراس افگنان متحد استند.

رییس جمهورهمچنان نقش عالمان دین را درتامین صلح وثبات وپیکار با هراس افگنی اثر گذار می‌داند و می‌گوید که سال گذشته یک صدوپنجاه عالم دین ازسوی هراس افگنان کشته شدند.

رییس جمهورغنی با اشاره به حمله های هراس افگنانه اخیر درکشور می گوید که مردمان کشور ازهرمذهبی  دربرابراین گونه حمله ها متحد استند.

آقای غنی در این باره گفته است:" فکرمی کنید که تکایای مارا مورد حمله قرار می دهید اما من برای تان اطمینان می دهم که هرسنی مذهب قربانی می دهد تا ازاین تکایا محافظت کند."

آقای غنی ازعالمان دین نیز می خواهد تا دربرابر جهل ، گمراهی ووحشت بیستند.

وی می افزاید:" ضرورت است که علمای ما آواز رسای شان را همانگونه که چند بار دراین تالار ذکر شد ، درمقابل فتنه، جهل ، گمراهی ووحشت بالا شود."

آقای غنی درحالی براتحاد وهبستگی مردم دربرابر هراس افگنی تاکید می ورزد که از آغاز ماه رمضان تاکنون درولایت های کابل، پکتیا وهرات حمله های مرگباری برمسجدها انجام شده اند که جان چندین غیرنظامی را گرفته اند وشماری را هم زخمی ساخته اند.
 

هم‌رسانی کنید