تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فخری: نمایند‎ه‎گان از تصویب قانون مبارزه با فساد سر باز می‎زنند

شش ماه پیش ریاست جمهوری، طرح قانون مبارزه با فساد اداری را که ۳۰ ماده دارد، برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاد، اما تا هنوز نمایند‎ه‎‌گان مجلس آن را تصویب نکرده اند.

سید غلام حسین فخری، رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری اکنون می‎گوید اعضای پارلمان به بخاطر که از ثبت دارایی‎هایشان سرباز زده باشند، این قانون را تصویب نمی‎کنند.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد، تأکید می‏کند که نبود این قانون باعث شده است که این اداره در راستای مبارزه با فساد نتایج چشم‎گیری نداشته باشد.

وی دراین باره افزود: «دلیل مهم عدم منظوری و تصویب آن مسئله مکلفیت اعضای پارلمان در امر ثبت دارایی های شان است.»

اما هیئت اداری مجلس نماینده‎گان، می‎گوید که تشکیلات اداره عالی مبارزه با فساد اداری از سوی مجلس ملغا شده است و از این رو، طرح قانونی که این اداره ساخته است و مراحل قانونی آن نیز سپری شده است، برای این مجلس اعتباری ندارد.

قادر زازی، دبیر مجلس نماینده گان بیان داشت: «زمانی‎که تشکیلات یک اداره از سوی پارلمان لغو باشد، چطور پارلمان قانون آن اداره را تصویب کند.»

با این همه، برخی از اعضای مجلس تأکید دارند که برای رهایی از چنگ فساد، آماده استند که دارایی‎های شان را ثبت کنند و این قانون تصویب شود.

غلام فاروق مجروح اظهار داشت: «هرچند در قانون افغانستان چیزی به نام ثبت دارایی‎ها وکیلان نیامده است، اما این یک کار خوب است.»

از سویی‏ هم، حکومت تصویب این قانون را از سوی مجلس به سود کشور می‎داند.

جاوید فیصل، معاون سخن‎گوی ریاست اجراییه تصریح کرد: «این قانون به نفع مردم و کشور است و توقع داریم که وکیلان بحث کنند و این قانون را تصویب کنند.»

اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‏گوید که تا کنون تنها بکتاش سیاووش و رمضان بشر دوست، دارایی‎های شان را ثبت کرده اند و دیگر هیچ یک از اعضای مجلس حاضر نیست که دارایی‎هایش را ثبت کند.

فخری: نمایند‎ه‎گان از تصویب قانون مبارزه با فساد سر باز می‎زنند

رییس اداره عالی مبارزه بافساد اداری، می‏گوید نمایند‏ه‎گان مجلس به این دلیل قانون مبارزه با فساد را تصویب نمی‎کنند که بتوانند از ثبت‎ دارایی‎هایشان فرار کنند.

Thumbnail

شش ماه پیش ریاست جمهوری، طرح قانون مبارزه با فساد اداری را که ۳۰ ماده دارد، برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاد، اما تا هنوز نمایند‎ه‎‌گان مجلس آن را تصویب نکرده اند.

سید غلام حسین فخری، رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری اکنون می‎گوید اعضای پارلمان به بخاطر که از ثبت دارایی‎هایشان سرباز زده باشند، این قانون را تصویب نمی‎کنند.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد، تأکید می‏کند که نبود این قانون باعث شده است که این اداره در راستای مبارزه با فساد نتایج چشم‎گیری نداشته باشد.

وی دراین باره افزود: «دلیل مهم عدم منظوری و تصویب آن مسئله مکلفیت اعضای پارلمان در امر ثبت دارایی های شان است.»

اما هیئت اداری مجلس نماینده‎گان، می‎گوید که تشکیلات اداره عالی مبارزه با فساد اداری از سوی مجلس ملغا شده است و از این رو، طرح قانونی که این اداره ساخته است و مراحل قانونی آن نیز سپری شده است، برای این مجلس اعتباری ندارد.

قادر زازی، دبیر مجلس نماینده گان بیان داشت: «زمانی‎که تشکیلات یک اداره از سوی پارلمان لغو باشد، چطور پارلمان قانون آن اداره را تصویب کند.»

با این همه، برخی از اعضای مجلس تأکید دارند که برای رهایی از چنگ فساد، آماده استند که دارایی‎های شان را ثبت کنند و این قانون تصویب شود.

غلام فاروق مجروح اظهار داشت: «هرچند در قانون افغانستان چیزی به نام ثبت دارایی‎ها وکیلان نیامده است، اما این یک کار خوب است.»

از سویی‏ هم، حکومت تصویب این قانون را از سوی مجلس به سود کشور می‎داند.

جاوید فیصل، معاون سخن‎گوی ریاست اجراییه تصریح کرد: «این قانون به نفع مردم و کشور است و توقع داریم که وکیلان بحث کنند و این قانون را تصویب کنند.»

اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‏گوید که تا کنون تنها بکتاش سیاووش و رمضان بشر دوست، دارایی‎های شان را ثبت کرده اند و دیگر هیچ یک از اعضای مجلس حاضر نیست که دارایی‎هایش را ثبت کند.

هم‌رسانی کنید