Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرار ۱۵تن از نیروهای امنیتی از بند طالبان در ولایت بادغیس

مقام‌هایی امنیتی در ولایت بادغیس امروز (پنج‌شنبه، ۱۹دلو) می‌گویند که این ۱۵سرباز از نهادهای گونه‌گون امنیتی در جریان درگیری‌های یک‌سال گذشته، به اسارت طالبان درآمده بودند که سرانجام، از بند طالبان فرار کردند.

این مقام‌ها می‌افزایند که این سربازان در ولسوالی مُقر ولایت بادغیس ازسوی طالبان زندانی شده بودند، اما پس‌از نیمه‌شب سه‌شنبه با استفاده از تاریکی، توانستند فرار کنند.

مقام‌ها در این باره جزئیات بیشتر ارایه نکردند.

طالبان تاکنون در این‌باره، چیزی نگفته‌اند.

فرار ۱۵تن از نیروهای امنیتی از بند طالبان در ولایت بادغیس

مقام‌هایی امنیتی در ولایت بادغیس تأیید می‌کنند که ۱۵نیروی امنیتی از نزد طالبان در این ولایت، فرار کرده‌اند.

Thumbnail

مقام‌هایی امنیتی در ولایت بادغیس امروز (پنج‌شنبه، ۱۹دلو) می‌گویند که این ۱۵سرباز از نهادهای گونه‌گون امنیتی در جریان درگیری‌های یک‌سال گذشته، به اسارت طالبان درآمده بودند که سرانجام، از بند طالبان فرار کردند.

این مقام‌ها می‌افزایند که این سربازان در ولسوالی مُقر ولایت بادغیس ازسوی طالبان زندانی شده بودند، اما پس‌از نیمه‌شب سه‌شنبه با استفاده از تاریکی، توانستند فرار کنند.

مقام‌ها در این باره جزئیات بیشتر ارایه نکردند.

طالبان تاکنون در این‌باره، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید