تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

فراغت ۱۱۹ دانشجو از دانشگاه امریکایی افغانستان

یک صد و نوزده دانشجو امروز (سه شنبه ۳۱ ثور) از دانشگاه امریکایی افغانستان در مقطع‌های لیسانس و ماستری فارغ شدند.

شماری از فارغان، دانش‌جویانی استند که به گفته خودشان در رویداد هراس افگنانه سه سال پیش بر دانشگاه امریکایی افغانستان از سوی طالبان زخمی و اسیر شده بودند و در آن رویداد شماری از هم صنفان شان را از دست دادند که اگر زنده می‌بودند امروز گواهی‌نامه‌ فراغت می‌گرفتند.

نیلاب حیدری، یک تن از فارغان دانشگاه امریکایی افغانستان، گفت: «ما در صنف شمار ما به چهل دانشجو می‌رسید که از این میان سی و پنج تن ما اسیر شدند و پنج تن دیگر ما جان‌های شان را در آن شب رویداد از دست دادند. هرچند آنان با آن رویداد می‌خواستند که مانع پیشرفت‌های آموزش ما شوند اما نتوانستند که کامیاب شوند و امروز ما گواهی‌نامه‌های لیسانس این دانشگاه را به دست آوردیم.»

در این مراسم، یک صد و چهارده تن گواهی‌نامه‌های لیسانس و پنج تن گواهی‌نامه‌های ماستری شان را بدست آوردند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «این برای ما یک لحظه خوش حالی است همچون شهروند این کشور، و برای آن شمار از دانش‌جویان که مسوولیت آینده کشور را خواهند داشت و اعضای دانشکده‌های شان در این زمینه تلاش کرده‌اند من می‌خواهم از همه سپاس گزاری کنم.»

در این برنامه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور با سفیر امریکا نیز حضور یافته است؛ کسی که پس از سخنان جنجالی نزدیک به دو ماه پیش‌اش در برابر خلیل‌زاد به وزارت خارجه امریکا احضار شد و پس از آن حتا برخی از مقام‌های امریکایی نشست‌های رسمی حکومت افغانستان را که در آن آقای محب حضور داشت، ترک می‌کردند.

حمد الله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، گفت: «در جریان روند توسعه و بازسازی "افغانستان" ما از حمایت بی‌شائبه‌ی همکاران جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا، سپاسگزاریم. همکاری ما با ایالات متحده و هم‌پیمانان دیگر جهانی ما، گونه‌یی از همکاری است که بر بنیاد خون، زحمت و قربانی شکل گرفته است.»

هرچند سفیر امریکا در کابل در جایگاه مهمانان ویژه حضور نیافته بود و نیز به این مراسم سخنرانی نداشت، اما در گفت‌وگو با خبرنگاران از ادامه کمک‌های واشنگتن به افغانستان اطمینان داد.

جان‌بس، سفیرامریکا در کابل، گفت: «ما لحظه پر افتخار دیگری را برای پیشرفت آینده این کشور جشن گرفیتم. امریکا می‌خواهد که افغانان را کمک کنند که آینده‌یی را برای افغانستان بسازند که هرکسی در فضای صلح آمیز و با عزت زنده‌گی کنند.»

دانشگاه امریکایی افغانستان در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد و تا کنون این دانشگاه نه دور فارغ داده است.

هم اکنون بیش از یک هزار دانشجو در چهار رشته علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، اداره و تجارت و حقوق سرگرم فراگیری تحصیلات در این نهاد تحصیلی استند.

افغانستان

فراغت ۱۱۹ دانشجو از دانشگاه امریکایی افغانستان

در مراسم فراغت این دانش‌جویان، عبدالله عبدالله رییس اجراییه و حمدالله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور نیز شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

یک صد و نوزده دانشجو امروز (سه شنبه ۳۱ ثور) از دانشگاه امریکایی افغانستان در مقطع‌های لیسانس و ماستری فارغ شدند.

شماری از فارغان، دانش‌جویانی استند که به گفته خودشان در رویداد هراس افگنانه سه سال پیش بر دانشگاه امریکایی افغانستان از سوی طالبان زخمی و اسیر شده بودند و در آن رویداد شماری از هم صنفان شان را از دست دادند که اگر زنده می‌بودند امروز گواهی‌نامه‌ فراغت می‌گرفتند.

نیلاب حیدری، یک تن از فارغان دانشگاه امریکایی افغانستان، گفت: «ما در صنف شمار ما به چهل دانشجو می‌رسید که از این میان سی و پنج تن ما اسیر شدند و پنج تن دیگر ما جان‌های شان را در آن شب رویداد از دست دادند. هرچند آنان با آن رویداد می‌خواستند که مانع پیشرفت‌های آموزش ما شوند اما نتوانستند که کامیاب شوند و امروز ما گواهی‌نامه‌های لیسانس این دانشگاه را به دست آوردیم.»

در این مراسم، یک صد و چهارده تن گواهی‌نامه‌های لیسانس و پنج تن گواهی‌نامه‌های ماستری شان را بدست آوردند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «این برای ما یک لحظه خوش حالی است همچون شهروند این کشور، و برای آن شمار از دانش‌جویان که مسوولیت آینده کشور را خواهند داشت و اعضای دانشکده‌های شان در این زمینه تلاش کرده‌اند من می‌خواهم از همه سپاس گزاری کنم.»

در این برنامه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور با سفیر امریکا نیز حضور یافته است؛ کسی که پس از سخنان جنجالی نزدیک به دو ماه پیش‌اش در برابر خلیل‌زاد به وزارت خارجه امریکا احضار شد و پس از آن حتا برخی از مقام‌های امریکایی نشست‌های رسمی حکومت افغانستان را که در آن آقای محب حضور داشت، ترک می‌کردند.

حمد الله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، گفت: «در جریان روند توسعه و بازسازی "افغانستان" ما از حمایت بی‌شائبه‌ی همکاران جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا، سپاسگزاریم. همکاری ما با ایالات متحده و هم‌پیمانان دیگر جهانی ما، گونه‌یی از همکاری است که بر بنیاد خون، زحمت و قربانی شکل گرفته است.»

هرچند سفیر امریکا در کابل در جایگاه مهمانان ویژه حضور نیافته بود و نیز به این مراسم سخنرانی نداشت، اما در گفت‌وگو با خبرنگاران از ادامه کمک‌های واشنگتن به افغانستان اطمینان داد.

جان‌بس، سفیرامریکا در کابل، گفت: «ما لحظه پر افتخار دیگری را برای پیشرفت آینده این کشور جشن گرفیتم. امریکا می‌خواهد که افغانان را کمک کنند که آینده‌یی را برای افغانستان بسازند که هرکسی در فضای صلح آمیز و با عزت زنده‌گی کنند.»

دانشگاه امریکایی افغانستان در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد و تا کنون این دانشگاه نه دور فارغ داده است.

هم اکنون بیش از یک هزار دانشجو در چهار رشته علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، اداره و تجارت و حقوق سرگرم فراگیری تحصیلات در این نهاد تحصیلی استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره