Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرانک مکینزی: داعش می‌خواهد از افغانستان بر امریکا حمله کند

جنرال فرانک مکینزی، رییس فرماندهی مرکزی دریایی امریکا هشدار داده‌است که داعش می‌خواهد از افغانستان بر ایالات متحدۀ امریکا حمله کند.

مکینزی که قرار است به‌زودی کارش را به‌حیث فرماندۀ مرکزی ارتش ایالات متحده آغاز کند می‌گوید که داعش در افغانستان یک تهدید بسیار نگران کننده برای ایالات متحده است.

این جنرال امریکایی، این سخنانش را پس از یک سفر هشت روزه در قطر، عراق و عربستان سعودی، بیان کرده‌است.

او می‌افزاید که تلاش‌های ضد هراس‌افگنی ایالات متحده به هدف برهم زدن اهداف تندروانه این گروه ادامه دارند.

جنرال مکینزی تأکید می‌ورزد که گروه داعش زیر فشار شدید نظامی است و ازهمین رو دُشوار است تا این گروه اکنون برامریکا حمله نماید.

همزمان با این، نشریه اندیپندینت نیز گزارشی را نشر کرده‌است که برمبنی آن داعش ادعا کرده‌است می‌توانند تا یک سال دیگر سلاح هسته‌یی بخرند.

در این گزارش، گروه داعش ادعا کرده‌است که میلیون‌ها دالر سرمایه دارد و تا یک سال دیگر توان خریداری سلاح هسته‌یی از پاکستان پیدا خواهند کرد.

با این همه، مقام‌ها در شمال و شرق افغانستان نیز از گسترش فعالیت گروه داعش در این مناطق ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفتۀ آنان، داعش در حال حاضر مشغول سربازگیری در این مناطق است.

فرانک مکینزی: داعش می‌خواهد از افغانستان بر امریکا حمله کند

جنرال مکینزی تأکید می‌ورزد که گروه داعش زیر فشار شدید نظامی است و ازهمین رو دُشوار است تا این گروه اکنون برامریکا حمله نماید.

Thumbnail

جنرال فرانک مکینزی، رییس فرماندهی مرکزی دریایی امریکا هشدار داده‌است که داعش می‌خواهد از افغانستان بر ایالات متحدۀ امریکا حمله کند.

مکینزی که قرار است به‌زودی کارش را به‌حیث فرماندۀ مرکزی ارتش ایالات متحده آغاز کند می‌گوید که داعش در افغانستان یک تهدید بسیار نگران کننده برای ایالات متحده است.

این جنرال امریکایی، این سخنانش را پس از یک سفر هشت روزه در قطر، عراق و عربستان سعودی، بیان کرده‌است.

او می‌افزاید که تلاش‌های ضد هراس‌افگنی ایالات متحده به هدف برهم زدن اهداف تندروانه این گروه ادامه دارند.

جنرال مکینزی تأکید می‌ورزد که گروه داعش زیر فشار شدید نظامی است و ازهمین رو دُشوار است تا این گروه اکنون برامریکا حمله نماید.

همزمان با این، نشریه اندیپندینت نیز گزارشی را نشر کرده‌است که برمبنی آن داعش ادعا کرده‌است می‌توانند تا یک سال دیگر سلاح هسته‌یی بخرند.

در این گزارش، گروه داعش ادعا کرده‌است که میلیون‌ها دالر سرمایه دارد و تا یک سال دیگر توان خریداری سلاح هسته‌یی از پاکستان پیدا خواهند کرد.

با این همه، مقام‌ها در شمال و شرق افغانستان نیز از گسترش فعالیت گروه داعش در این مناطق ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفتۀ آنان، داعش در حال حاضر مشغول سربازگیری در این مناطق است.

هم‌رسانی کنید