تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

فعالیت‌های مرکزهای بهداشتی در وردک از سر گرفته شدند

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید ۴۲ مرکز بهداشتی در ولایت میدان وردک فعالیت‌های شان را امروز (جمعه، ۲۸سرطان) از سر گرفتند.

این مرکزهای بهداشتی که از سوی کمیتۀ سویدن تمویل می‌‎شوند، دو روز پیش، پس از آن فعالیت‌های شان متوقف شدند که به گفتۀ کمیتۀ سویدن، طالبان بر آنان فشار آوردند.

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید که این مرکزهای بهداشتی با پادرمیانی بزرگان قوم و شوراهای صحی بازگشایی شدند.

در همین حال، گروه طالبان نیز در خبرنامه‌یی، گفته‌اند که این گروه اجازه داده‌است تا این مرکزها دوباره فعالیت‌های شان را آغاز کنند.

روز گذشته، کمیتۀ سویدن در افغانستان، در یک نشست خبری در کابل از متوقف شدن فعالیت‌های این مرکزهای بهداشتی ابراز نگرانی کرد و از طالبان و حکومت خواست که به مرکزهای بهداشتی کاری نداشته باشند.

این نهاد، هم‌چنان گفت که طالبان پس از آن برای متوقف شدن این مرکزها فشار آوردند که هفتۀ پیش در یک حملۀ نیروهای امنیتی بر یک مرکز بهداشتی در دایمیرداد ولایت میدان وردک، چهار تن جان باختند.

افغانستان

فعالیت‌های مرکزهای بهداشتی در وردک از سر گرفته شدند

گروه طالبان نیز در خبرنامه‌یی، گفته‌اند که این گروه اجازه داده‌است تا این مرکزها دوباره فعالیت‌های شان را آغاز کنند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید ۴۲ مرکز بهداشتی در ولایت میدان وردک فعالیت‌های شان را امروز (جمعه، ۲۸سرطان) از سر گرفتند.

این مرکزهای بهداشتی که از سوی کمیتۀ سویدن تمویل می‌‎شوند، دو روز پیش، پس از آن فعالیت‌های شان متوقف شدند که به گفتۀ کمیتۀ سویدن، طالبان بر آنان فشار آوردند.

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید که این مرکزهای بهداشتی با پادرمیانی بزرگان قوم و شوراهای صحی بازگشایی شدند.

در همین حال، گروه طالبان نیز در خبرنامه‌یی، گفته‌اند که این گروه اجازه داده‌است تا این مرکزها دوباره فعالیت‌های شان را آغاز کنند.

روز گذشته، کمیتۀ سویدن در افغانستان، در یک نشست خبری در کابل از متوقف شدن فعالیت‌های این مرکزهای بهداشتی ابراز نگرانی کرد و از طالبان و حکومت خواست که به مرکزهای بهداشتی کاری نداشته باشند.

این نهاد، هم‌چنان گفت که طالبان پس از آن برای متوقف شدن این مرکزها فشار آوردند که هفتۀ پیش در یک حملۀ نیروهای امنیتی بر یک مرکز بهداشتی در دایمیرداد ولایت میدان وردک، چهار تن جان باختند.

هم‌رسانی کنید