Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فقیر نبی، سینماگر پرآوزۀ کشور در اثر بیماری کرونا درگذشت

نزدیکان و دوستان این سینماگر مشهور کشور می‌گویند که او از سه هفته به این سو به علت ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درشفاخانه بستری بود.

فقیر نبی از ۲۲ سالگی به هنرنمایی پرداخت و یکی ازبهترین بازیگران  نه تنها در کشور بل در سینمای هند شناخته می‌شد.

نخستین فلمی که فقیر نبی در آن نقش بازی کرد فلم " سیاه موی جلالی" بود.

فقیر نبی سینما گر پر اوازه کشور به ۶۷ سالگی در اثر بیماری کرونا در شفاخانه افغان چاپان جان با خت 

نجمه نبی، دختر فقیر نبی گفت:«مه فکرنمی کدم که ایتو مره ایلا کده بره مه و مادر مه شفاخانه که برده بودیش همیشه خبرگیرش میرفت می گفت خوب است.»

محمود شاه هاشمی، همکار فقییر نبی گفت:«فقیر نبی  یک پایه بسیار قوی دولت در حساب فرهنگ بود.»

فقیر نبی در چهل  فلم نقش بازی کرده است که بهترین فلم او «اختر مسخره» است .

او بیست سال در سینما کشور و در حدود سی سال در بالیوود درفلم های گونه گون نقش برازنده یی بازی کرد.

مالک مهدی، برادر فقیر نبی گفت:«درهندوستان هم در فلم های گونه گون در قوی ترین هنرمندان با شاهرخ خان فلم گودو با ریتک روشن فلم کهونا پیارهی نقشه بازی کرده است.»

 با انکه فقیر نبی یک تن از هنر پیشه‌های بزرگ سینمایی کشور است اما نزدیکان  او می‌گویند که وضعیت  بدی اقتصادی داشت.

بتول نبی همسر فقیر نبی گفت:«پنج ماه است که ما کرایه خانه ندادیم چون معاش های استاد توقف می کرد.»

نبی تنها سینماگر گفت:«کسایکه داد از این میزدند که ما هنرمند  را دوست میداریم  این و ان و فیسبوک ها را ازمسج های شان  و پیام های شان رنگین می ساختن امروز حصور ندارند :

ماه‌های اخیر ماه‌های پراندوهی برای هنرمندان کشور بوده اند. زیرا پیش از فقیر نبی،  آصف جلالی، حشمت فنایی، صمد احمدی و جوان  شیر حیدری از چهره‌های شناخته شده سینمای افغانستان بودند که در ماه‌های اخیر درگذشته‌اند.

فقیر نبی، سینماگر پرآوزۀ کشور در اثر بیماری کرونا درگذشت

فقیر نبی سینما گر پر اوازه کشور به ۶۷ سالگی در اثر بیماری کرونا در شفاخانه افغان چاپان جان با خت 

Thumbnail

نزدیکان و دوستان این سینماگر مشهور کشور می‌گویند که او از سه هفته به این سو به علت ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درشفاخانه بستری بود.

فقیر نبی از ۲۲ سالگی به هنرنمایی پرداخت و یکی ازبهترین بازیگران  نه تنها در کشور بل در سینمای هند شناخته می‌شد.

نخستین فلمی که فقیر نبی در آن نقش بازی کرد فلم " سیاه موی جلالی" بود.

فقیر نبی سینما گر پر اوازه کشور به ۶۷ سالگی در اثر بیماری کرونا در شفاخانه افغان چاپان جان با خت 

نجمه نبی، دختر فقیر نبی گفت:«مه فکرنمی کدم که ایتو مره ایلا کده بره مه و مادر مه شفاخانه که برده بودیش همیشه خبرگیرش میرفت می گفت خوب است.»

محمود شاه هاشمی، همکار فقییر نبی گفت:«فقیر نبی  یک پایه بسیار قوی دولت در حساب فرهنگ بود.»

فقیر نبی در چهل  فلم نقش بازی کرده است که بهترین فلم او «اختر مسخره» است .

او بیست سال در سینما کشور و در حدود سی سال در بالیوود درفلم های گونه گون نقش برازنده یی بازی کرد.

مالک مهدی، برادر فقیر نبی گفت:«درهندوستان هم در فلم های گونه گون در قوی ترین هنرمندان با شاهرخ خان فلم گودو با ریتک روشن فلم کهونا پیارهی نقشه بازی کرده است.»

 با انکه فقیر نبی یک تن از هنر پیشه‌های بزرگ سینمایی کشور است اما نزدیکان  او می‌گویند که وضعیت  بدی اقتصادی داشت.

بتول نبی همسر فقیر نبی گفت:«پنج ماه است که ما کرایه خانه ندادیم چون معاش های استاد توقف می کرد.»

نبی تنها سینماگر گفت:«کسایکه داد از این میزدند که ما هنرمند  را دوست میداریم  این و ان و فیسبوک ها را ازمسج های شان  و پیام های شان رنگین می ساختن امروز حصور ندارند :

ماه‌های اخیر ماه‌های پراندوهی برای هنرمندان کشور بوده اند. زیرا پیش از فقیر نبی،  آصف جلالی، حشمت فنایی، صمد احمدی و جوان  شیر حیدری از چهره‌های شناخته شده سینمای افغانستان بودند که در ماه‌های اخیر درگذشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره