تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

فوزیه کوفی از رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به سارنوالی شکایت کرد

فوزیه کوفی، نامزد حذف شدۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان در برابر عزیزالله آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و نیز در برابر دو ولسوال بدخشان در لوی سارنوالی کشور شکایت درج کرده‌است.

بانو کوفی، می‌گوید که اتهام‌هایی که بربنیاد آن‌ها او از فهرست نامزدان نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف شد، باید ثابت شوند در غیر آن، آقای آریایی و کسانی که به حذف وی تصمیم گرفته اند باید به کیفر برسند.

بانو کوفی، امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت: «ما دیروز رسمأ در ادارۀ لوی سارنوالی در برابر افرادی که در این روند دخیل بودند مشخصأ رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که وی مرا متهم به چیزی ساخت که هیچ گاهی نتوانست یا نخواست که ثابت کند. و در برابر دو مأمور محلی در ولایت بدخشان که متأسفانه خلاف روند معمول مستقیمأ به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی مکتوب فرستادند و آنچه را که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌خواسته آن را تأیید کردند و از اینان خواستیم که ادعای خود را ثابت کنند.»

فوزیه کوفی، افزون بر درج شکایت در لوی سارنوالی وکیل مدافع‌یی را نیز استخدام کرده است. وکیل مدافع فوزیه کوفی، یک بانوی خارجی است که پیشینه ده سال کار در افغانستان را دارد.

کیم سی مولتی، وکیل مدافع فوزیه کوفی نیز که در این نشست خبری حضور داشت، افزود: «من فکر می‌کنم که این پرونده فوق‌العاده مهم است که حقوق بانو کوفی به عنوان کسی که به گونۀ غیرعادلانه در برابر وی فیصله شده است حفاظت شود.»

رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در واکنش به شکایت فوزیه کوفی، می‌گوید که فیصله‌های شان نهایی است و نهادهای عدلی و قضایی حق مداخله را ندارند.

عزیزالله آریایی می‌افزاید: «اگر قرار باشد که تصمیم‌های کمیسیون‌های مستقل چلنج داده شوند این می‌تواند به محکمه هم برگردد که درستره محکمه شما شاهد هستید هنگامی که تصمیم هایش نهایی شد سالانه هزاران تن زندانی می‌شوند و از حق شان محروم می‌شوند باز ایجاب می‌کند که آنان نیز بیایند به سارنوالی مجدد یا این که به سارنوالی و محکمه جهانی بروند تا مسایل شان پیگیری شود بنا بر این این موضوع منطق ندارد.»

در همین حال، لوی سارنوالی، درج شکایت از سوی فوزیه کوفی را تأیید می‌کند اما تأکید می‌ورزد که این نهاد تنها موضوعاتی را بررسی می‌کند که در چارچوب صلاحیت‌‎های لوی سارنوالی باشند و شکایت‌هایی که در صلاحیت کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند، باید از سوی این کمیسیون به آن‌ها رسیده‌گی شود.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، نام‌های ۳۵ نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان را به اتهام عضویت یا داشتن گروه‌های مسلح غیرقانونی از فهرست نام‌های نامزدان بیرون کشید.

انتخابات ۹۸

فوزیه کوفی از رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به سارنوالی شکایت کرد

لوی سارنوالی، درج شکایت از سوی فوزیه کوفی را تأیید می‌کند اما تأکید می‌ورزد که این نهاد تنها موضوعاتی را بررسی می‌کند که در چارچوب صلاحیت‌‎های لوی سارنوالی باشند و شکایت‌هایی که در صلاحیت کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند، باید از سوی این کمیسیون به آن‌ها رسیده‌گی شود.

تصویر بندانگشتی

فوزیه کوفی، نامزد حذف شدۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان در برابر عزیزالله آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و نیز در برابر دو ولسوال بدخشان در لوی سارنوالی کشور شکایت درج کرده‌است.

بانو کوفی، می‌گوید که اتهام‌هایی که بربنیاد آن‌ها او از فهرست نامزدان نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف شد، باید ثابت شوند در غیر آن، آقای آریایی و کسانی که به حذف وی تصمیم گرفته اند باید به کیفر برسند.

بانو کوفی، امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت: «ما دیروز رسمأ در ادارۀ لوی سارنوالی در برابر افرادی که در این روند دخیل بودند مشخصأ رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که وی مرا متهم به چیزی ساخت که هیچ گاهی نتوانست یا نخواست که ثابت کند. و در برابر دو مأمور محلی در ولایت بدخشان که متأسفانه خلاف روند معمول مستقیمأ به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی مکتوب فرستادند و آنچه را که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌خواسته آن را تأیید کردند و از اینان خواستیم که ادعای خود را ثابت کنند.»

فوزیه کوفی، افزون بر درج شکایت در لوی سارنوالی وکیل مدافع‌یی را نیز استخدام کرده است. وکیل مدافع فوزیه کوفی، یک بانوی خارجی است که پیشینه ده سال کار در افغانستان را دارد.

کیم سی مولتی، وکیل مدافع فوزیه کوفی نیز که در این نشست خبری حضور داشت، افزود: «من فکر می‌کنم که این پرونده فوق‌العاده مهم است که حقوق بانو کوفی به عنوان کسی که به گونۀ غیرعادلانه در برابر وی فیصله شده است حفاظت شود.»

رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در واکنش به شکایت فوزیه کوفی، می‌گوید که فیصله‌های شان نهایی است و نهادهای عدلی و قضایی حق مداخله را ندارند.

عزیزالله آریایی می‌افزاید: «اگر قرار باشد که تصمیم‌های کمیسیون‌های مستقل چلنج داده شوند این می‌تواند به محکمه هم برگردد که درستره محکمه شما شاهد هستید هنگامی که تصمیم هایش نهایی شد سالانه هزاران تن زندانی می‌شوند و از حق شان محروم می‌شوند باز ایجاب می‌کند که آنان نیز بیایند به سارنوالی مجدد یا این که به سارنوالی و محکمه جهانی بروند تا مسایل شان پیگیری شود بنا بر این این موضوع منطق ندارد.»

در همین حال، لوی سارنوالی، درج شکایت از سوی فوزیه کوفی را تأیید می‌کند اما تأکید می‌ورزد که این نهاد تنها موضوعاتی را بررسی می‌کند که در چارچوب صلاحیت‌‎های لوی سارنوالی باشند و شکایت‌هایی که در صلاحیت کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند، باید از سوی این کمیسیون به آن‌ها رسیده‌گی شود.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، نام‌های ۳۵ نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان را به اتهام عضویت یا داشتن گروه‌های مسلح غیرقانونی از فهرست نام‌های نامزدان بیرون کشید.

هم‌رسانی کنید