تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فوزیه کوفی: طالبان هنوز خواب امارت اسلامی را در سر دارند

امیر خان متقی، عضو هیئت شرکت کنندۀ طالبان در دومین نشست مسکو، می‌گوید که پس از برقراری صلح در افغانستان باید یک نظام همه‌شمول ایجاد شود.

این نمایندۀ طالبان، در گفت وگو با رسانه‌‎ها گفته‌است که هدف از شرکت این گروه در نشست مسکو، جلب توجۀ جهان بر اوضاع کنونی افغانستان بود: «افغانستان، خانۀ تمام مردم افغانستان است. در نظام، باید همه خودرا ببینند... تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها به هیچ‌کس سر خم نکرده‌اند و زور هیچ کسی را قبول نکرده‌اند. هدف ما از آمدن به نشست مسکو این بود که به جهان و کشورهای منطقه بگویم که آزادی افغانستان گرفته شده و بر مردم ظلم روان است.»

مسکو، به تاریخ هفت و هشت جوزا، میزبان دومین نشست نماینده‌گان طالبان و سیاسیون افغانستان بود. این نشست، به مناسبت صدمین سال‌روز روابط دیپلوماتیک روسیه و افغانستان برگزار شده بود.

یک هیئت چهارده نفری گروه طالبان به‌شمول ملابرادر، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در این نشست شرکت کرده بود.

شماری از سیاسیون افغانستان به‌شمول حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، عطامحمد نور، رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه، حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان نیز در این نشست شرکت کرده بودند.

فوزیه کوفی، می‌گوید که طالبان علاقه‌مند شرکت در نظام افغانستان نیستند و خواب امارت اسلامی را به سر دارند.

کوفی می‌افزاید: «روحیه‌یی را که آن‌ها داشتند، روحیۀ زیست باهمی نیست، روحیه شراکت نیست؛ آن‌ها می‌گویند که در پرتو امارت اسلامی همۀ شما جای خواهید داشت.»

در همین حال، عطا محمدنور، از احتمال برگزاری یک نشست میان افغانان در اواخر ماه جون در آلمان خبر می‌دهد.

اما، یکی دیگر از شرکت کننده‌گان نشست مسکو گفت که تاکنون دربارۀ زمان و مکان نشست آینده مشخص نشده‌است.

در پایان دومین نشست مسکو، طرف‌ها یک اعلامیه‌یی صادر کردند که در آن بر ادامۀ گفت‌وگوها تأکید شده بود.

فوزیه کوفی: طالبان هنوز خواب امارت اسلامی را در سر دارند

فوزیه کوفی، می‌گوید که طالبان علاقه‌مند شرکت در نظام افغانستان نیستند و خواب امارت اسلامی را به سر دارند.

تصویر بندانگشتی

امیر خان متقی، عضو هیئت شرکت کنندۀ طالبان در دومین نشست مسکو، می‌گوید که پس از برقراری صلح در افغانستان باید یک نظام همه‌شمول ایجاد شود.

این نمایندۀ طالبان، در گفت وگو با رسانه‌‎ها گفته‌است که هدف از شرکت این گروه در نشست مسکو، جلب توجۀ جهان بر اوضاع کنونی افغانستان بود: «افغانستان، خانۀ تمام مردم افغانستان است. در نظام، باید همه خودرا ببینند... تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها به هیچ‌کس سر خم نکرده‌اند و زور هیچ کسی را قبول نکرده‌اند. هدف ما از آمدن به نشست مسکو این بود که به جهان و کشورهای منطقه بگویم که آزادی افغانستان گرفته شده و بر مردم ظلم روان است.»

مسکو، به تاریخ هفت و هشت جوزا، میزبان دومین نشست نماینده‌گان طالبان و سیاسیون افغانستان بود. این نشست، به مناسبت صدمین سال‌روز روابط دیپلوماتیک روسیه و افغانستان برگزار شده بود.

یک هیئت چهارده نفری گروه طالبان به‌شمول ملابرادر، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در این نشست شرکت کرده بود.

شماری از سیاسیون افغانستان به‌شمول حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، عطامحمد نور، رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه، حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان نیز در این نشست شرکت کرده بودند.

فوزیه کوفی، می‌گوید که طالبان علاقه‌مند شرکت در نظام افغانستان نیستند و خواب امارت اسلامی را به سر دارند.

کوفی می‌افزاید: «روحیه‌یی را که آن‌ها داشتند، روحیۀ زیست باهمی نیست، روحیه شراکت نیست؛ آن‌ها می‌گویند که در پرتو امارت اسلامی همۀ شما جای خواهید داشت.»

در همین حال، عطا محمدنور، از احتمال برگزاری یک نشست میان افغانان در اواخر ماه جون در آلمان خبر می‌دهد.

اما، یکی دیگر از شرکت کننده‌گان نشست مسکو گفت که تاکنون دربارۀ زمان و مکان نشست آینده مشخص نشده‌است.

در پایان دومین نشست مسکو، طرف‌ها یک اعلامیه‌یی صادر کردند که در آن بر ادامۀ گفت‌وگوها تأکید شده بود.

هم‌رسانی کنید