Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فیفا برای همیشه کرام‌الدین کریم را از ورزش منع کرد

فدراسیون بین‌المللی فتبال (فیفا) کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال افغانستان را برای همیشه از ورزش منع کرد.

آقای کریم از سوی فیفا یک میلیون فرانک سویس جریمه نیز شده‌است. این تصمیم، روزشنبه پس از دیدار یک هیئت تصمیم‌گیری فیفا دربارۀ اتهام‌های کرام‌الدین کریم گرفته شده‌است.  

کرایم‌الدین کریم، به آزار و اذیت جنسی شماری از بازی‌کنان تیم ملی فتبال زنان کشور متهم است.

در خبرنامه‌یی توسط فیفا منتشر شده، آمده‌است که آقای کریم در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸به صورت متداوم، پنج دختر فتبال‌باز را مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.

در حدود پنج ماه پیش، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال دختران افغانستان ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال کشور به ویژه کرام‌الدین کریم دختران فتبال‌باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

در پی این ادعاها، فیفا به‌گونۀ موقت آقای کریم را از ورزش منع کرد اما لوی سارنوالی افغانستان پنج عضو فدراسیون فتبال را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفت که بررسی‌ها را آغاز کرده‌اند.

تاکنون اما لوی سارنوالی موفق نشده که بررسی‌هایش را در این باره تکمیل کند.

فیفا برای همیشه کرام‌الدین کریم را از ورزش منع کرد

کرایم‌الدین کریم، به آزار و اذیت جنسی شماری از بازی‌کنان تیم ملی فتبال زنان کشور متهم است.

Thumbnail

فدراسیون بین‌المللی فتبال (فیفا) کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال افغانستان را برای همیشه از ورزش منع کرد.

آقای کریم از سوی فیفا یک میلیون فرانک سویس جریمه نیز شده‌است. این تصمیم، روزشنبه پس از دیدار یک هیئت تصمیم‌گیری فیفا دربارۀ اتهام‌های کرام‌الدین کریم گرفته شده‌است.  

کرایم‌الدین کریم، به آزار و اذیت جنسی شماری از بازی‌کنان تیم ملی فتبال زنان کشور متهم است.

در خبرنامه‌یی توسط فیفا منتشر شده، آمده‌است که آقای کریم در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸به صورت متداوم، پنج دختر فتبال‌باز را مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.

در حدود پنج ماه پیش، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال دختران افغانستان ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال کشور به ویژه کرام‌الدین کریم دختران فتبال‌باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

در پی این ادعاها، فیفا به‌گونۀ موقت آقای کریم را از ورزش منع کرد اما لوی سارنوالی افغانستان پنج عضو فدراسیون فتبال را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفت که بررسی‌ها را آغاز کرده‌اند.

تاکنون اما لوی سارنوالی موفق نشده که بررسی‌هایش را در این باره تکمیل کند.

هم‌رسانی کنید