Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قانون‌گذاران: غنی و عبدالله کابینه را گروگان گرفته‌اند

با گذشت ۷۰روز از امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله و ایجاد حکومت جدید، تاکنون این دو موفق نشده‌اند که کابینه را اعلام کنند.

برخی از قانون‌گذاران می‌گویند رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله هنوز هم اختلاف‌های شان برسر تقسیم قدرت پابرجا استند و ادامۀ این اختلاف‌ها نگران کننده است.

به گفتۀ این قانون‌گذاران، رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی، کابینه را گروگان گرفته‌اند.

این در حالی است که تاکنون عبدالله عبدالله موفق نشده‌است که سه معاون برای شورای عالی مصالحۀ ملی بگمارد.

عبدالرحمان وردک، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «کابینه را گروگان نگیرند و از همین موقع استفاده کنند و نامزدوزیران را به خانۀ ملت معرفی کنند.»

عبدالله قرلق، دبیر مجلس سنا نیز افزود: «عدم تطبیق موافقت‌نامۀ سیاسی، می‌تواند مشکل جدی را به پروسۀ صلح و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ایجاد بکند.»

پیش از این، منابعی از فرستاده شدن فهرست نام‌های نامزدوزیران از سوی عبدالله عبدالله به ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند، اما شماری از این نام‌ها از سوی رییس‌جمهور رد شده‌اند.

شماری از شهروندان کشور، رهبران حکومت را به بی‌پروایی در برابر مردم متهم می‌سازند.

قندآغا برازنده، باشندۀ بغلان گفت: «تنها به نفع شخصی خود معامله می‌کنند اصلأ به یاد مردم هم نیستند.»

شریف، باشندۀ کابل نیز افزود: «نسبت به منافع شخصی شان و نسبت به منافع گروهی شان باید منافع ملی را ترجیح بدهند.»

بربنیاد توافق سیاسی، آقای عبدالله پنجاه درصد در معرفی اعضای کابینه سهم دارد و تمامی روند صلح را باید مدیریت کند؛ اما تاکنون آقای عبدالله نه تنها سه معاونش را معرفی نکرده‌‌است، بل اعضای شورای عالی مصالحه را نیز اعلام نکرده‌است.

شهزاده مسعود، آگاۀ سیاسی در این باره اظهار داشت: «جناب داکتر صاحب عبدالله یک وظیفه بسیار کلان را بدوش خود گرفته که آن مسلۀ صلح است. در قدم اول - به‌نظر من - بهتر این خواهد بود که زودتر شورای عالی مصالحه را اعلام بکند.»

فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که هنوز هم بحث‌ها دربارۀ مشخص شدن چهره‌ها برای حضور در کابینه، سه معاون شورای عالی مصالحه و اعضای شورای عالی مصالحه ادامه دارند، اما تصمیم نهایی تاکنون گرفته نشده‌است: «بحث‌ها صورت گرفته، نشست‌های متعددی برگزار شده، فهرست‌های شورای عالی و مجمع عمومی تهیه شده و به‌زودی تمام این مسایل اعلام می‌شود.»

ریاست‌جمهوری اکنون چیزی نمی‌گوید اما پیش از این شماری از چهره‌ها را همچون سرپرست و نامزدوزیر برای شماری از وزارت خانه‌ها معرفی کرده‌است.

قانون‌گذاران: غنی و عبدالله کابینه را گروگان گرفته‌اند

بربنیاد توافق سیاسی، آقای عبدالله پنجاه درصد در معرفی اعضای کابینه سهم دارد و تمامی روند صلح را باید مدیریت کند.

Thumbnail

با گذشت ۷۰روز از امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله و ایجاد حکومت جدید، تاکنون این دو موفق نشده‌اند که کابینه را اعلام کنند.

برخی از قانون‌گذاران می‌گویند رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله هنوز هم اختلاف‌های شان برسر تقسیم قدرت پابرجا استند و ادامۀ این اختلاف‌ها نگران کننده است.

به گفتۀ این قانون‌گذاران، رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی، کابینه را گروگان گرفته‌اند.

این در حالی است که تاکنون عبدالله عبدالله موفق نشده‌است که سه معاون برای شورای عالی مصالحۀ ملی بگمارد.

عبدالرحمان وردک، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «کابینه را گروگان نگیرند و از همین موقع استفاده کنند و نامزدوزیران را به خانۀ ملت معرفی کنند.»

عبدالله قرلق، دبیر مجلس سنا نیز افزود: «عدم تطبیق موافقت‌نامۀ سیاسی، می‌تواند مشکل جدی را به پروسۀ صلح و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ایجاد بکند.»

پیش از این، منابعی از فرستاده شدن فهرست نام‌های نامزدوزیران از سوی عبدالله عبدالله به ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند، اما شماری از این نام‌ها از سوی رییس‌جمهور رد شده‌اند.

شماری از شهروندان کشور، رهبران حکومت را به بی‌پروایی در برابر مردم متهم می‌سازند.

قندآغا برازنده، باشندۀ بغلان گفت: «تنها به نفع شخصی خود معامله می‌کنند اصلأ به یاد مردم هم نیستند.»

شریف، باشندۀ کابل نیز افزود: «نسبت به منافع شخصی شان و نسبت به منافع گروهی شان باید منافع ملی را ترجیح بدهند.»

بربنیاد توافق سیاسی، آقای عبدالله پنجاه درصد در معرفی اعضای کابینه سهم دارد و تمامی روند صلح را باید مدیریت کند؛ اما تاکنون آقای عبدالله نه تنها سه معاونش را معرفی نکرده‌‌است، بل اعضای شورای عالی مصالحه را نیز اعلام نکرده‌است.

شهزاده مسعود، آگاۀ سیاسی در این باره اظهار داشت: «جناب داکتر صاحب عبدالله یک وظیفه بسیار کلان را بدوش خود گرفته که آن مسلۀ صلح است. در قدم اول - به‌نظر من - بهتر این خواهد بود که زودتر شورای عالی مصالحه را اعلام بکند.»

فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که هنوز هم بحث‌ها دربارۀ مشخص شدن چهره‌ها برای حضور در کابینه، سه معاون شورای عالی مصالحه و اعضای شورای عالی مصالحه ادامه دارند، اما تصمیم نهایی تاکنون گرفته نشده‌است: «بحث‌ها صورت گرفته، نشست‌های متعددی برگزار شده، فهرست‌های شورای عالی و مجمع عمومی تهیه شده و به‌زودی تمام این مسایل اعلام می‌شود.»

ریاست‌جمهوری اکنون چیزی نمی‌گوید اما پیش از این شماری از چهره‌ها را همچون سرپرست و نامزدوزیر برای شماری از وزارت خانه‌ها معرفی کرده‌است.

هم‌رسانی کنید