Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قرار است امسال ۲۵ هزار تُن انجیر در کندهار برداشت شوند

مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری ولایت کندهار، می‌گویند که قرار است امسال بیش از ۲۵هزار تُن انجیر در این ولایت برداشت و پروسس شوند.

به گفتۀ حفیظ الله سعیدی، رییس زراعت و آب‌یاری کندهار می‌گوید که بخش بزرگ این انجیرها، قرار است به هند، که یکی از بازارهای بزرگ انجیر افغانستان است، صادر شوند.

سعیدی در این باره افزود: «در ولایت کندهار، ۲۵۰۰ هکتار زمین باغ‌های انجیر کاشته شده‌اند. امسال ۲۵هزار تُن انجیر برداشت خواهند شد که این نشان دهندۀ افزایش بیست تا بیست و پنج درصدی نسبت به سال گذشته است. »

شماری از باغ‌داران هرچند از افزایش حاصلات انجیر خرسند هستند، اما می‌گویند که حکومت باید برای میوه‌های‌ شان بازاریابی کند.

مدد خان، یکی از این باغ‌داران بیان داشت: «محصولات امسال ما بسیار خوب است و ما راضی استیم. بسیار از این انجیرها به هند صادر می‌شود، اما پروازها از راه دهلیز هوایی بسیار کم است.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار می‌گوید که احتمال دارد سی درصد انجیر امسال کندهار، به پاکستان صادر شود.

نصرالله زهیر، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار گفت: «بخش عمدۀ انجیر کندهار به هند صادر می‌شود.»

انجیر، یکی از میوه‌های گران‌ بها است که بیشتر در ولایت‌ کندهار برداشت می‌شود. همه ساله، بخشی از انجیر کندهار به بازارهای هند و اروپا صادر می‌شود.

قرار است امسال ۲۵ هزار تُن انجیر در کندهار برداشت شوند

شماری از باغ‌داران هرچند از افزایش حاصلات انجیر خرسند هستند، اما می‌گویند که حکومت باید برای میوه‌های‌ شان بازاریابی کند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری ولایت کندهار، می‌گویند که قرار است امسال بیش از ۲۵هزار تُن انجیر در این ولایت برداشت و پروسس شوند.

به گفتۀ حفیظ الله سعیدی، رییس زراعت و آب‌یاری کندهار می‌گوید که بخش بزرگ این انجیرها، قرار است به هند، که یکی از بازارهای بزرگ انجیر افغانستان است، صادر شوند.

سعیدی در این باره افزود: «در ولایت کندهار، ۲۵۰۰ هکتار زمین باغ‌های انجیر کاشته شده‌اند. امسال ۲۵هزار تُن انجیر برداشت خواهند شد که این نشان دهندۀ افزایش بیست تا بیست و پنج درصدی نسبت به سال گذشته است. »

شماری از باغ‌داران هرچند از افزایش حاصلات انجیر خرسند هستند، اما می‌گویند که حکومت باید برای میوه‌های‌ شان بازاریابی کند.

مدد خان، یکی از این باغ‌داران بیان داشت: «محصولات امسال ما بسیار خوب است و ما راضی استیم. بسیار از این انجیرها به هند صادر می‌شود، اما پروازها از راه دهلیز هوایی بسیار کم است.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار می‌گوید که احتمال دارد سی درصد انجیر امسال کندهار، به پاکستان صادر شود.

نصرالله زهیر، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار گفت: «بخش عمدۀ انجیر کندهار به هند صادر می‌شود.»

انجیر، یکی از میوه‌های گران‌ بها است که بیشتر در ولایت‌ کندهار برداشت می‌شود. همه ساله، بخشی از انجیر کندهار به بازارهای هند و اروپا صادر می‌شود.

هم‌رسانی کنید