تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

لیسۀ آریانا افغان ترک در کابل از سوی نیروهای امنیتی بسته شد

لیسۀ آریانا افغان ترک در کابل، امروز (جمعه، ۱۴سرطان) پس از شش ساعت محاصره از سوی نیروهای امنیتی بسته شد.

بیشتر از پنجا استاد و دانش‌آموز این مکتب از ساعت چهار بامداد امروز تا ساعت ده پیش از چاشت در محاصرۀ نیروهای امنیتی بودند.

سپس موترهای آتش‌نشانی با پاشاندن آب بر این استادان و دانش‌آموزان، آنان را از درون لیسه به بیرون راندند.

محمد اصغر، آموزگار لیسه آریانا افغان ترک گفت: «پولیس ما هم امروز اطاعت از قانون نکرده! چند سیاسیونی که در رأس استند حرف‌های آن‌ها را اطاعت کردند و بالای شاگرد، استاد و والیدین شاگردان آب پاش دادند.»

شفیع‌الله، آموزگا دیگر این لیسه نیز افزود: «با تانک هاموی دروازۀ مکتب مان را باز کردند؛ داخل مکتب شدند و بسیار بی‌رحمانه مکتب مان را گرفتند.»

اما پولیس کابل، می‌گوید که کوشیده‌است به‌گونۀ مسالمت‌آمیز این مکتب را ببندد.

وزارت معارف، می‌گوید که روز جمعه مدیریت چهار مکتب افغان ترک به شمول لیسۀ آریانان افغان ترک کابل به بنیاد معارف ترکیه انتقال یافتند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف در این باره گفت: «سه چهار نفری بودند که می‌خواستند اخلال وارد کنند در پروسه که خوش‌بختانه با آن‌ها هم گفت‌وگو صورت گرفت و پس از گفت‌وگو آن‌ها هم قناعت کردند و پروسه تکمیل شده در حال حاضر.»

پس از کودتای نافرجام در ترکیه، این کشور از حکومت افغانستان خواست که مدیریت مکتب‌های افغان ترک در افغانستان را به وزارت معارف ترکیه بسپارد؛ زیرا حکومت ترکیه ادعا می‌‌کند که این مکتب‌ها از سوی فتح الله گولن، کسی که از سوی حکومت ترکیه به سازمان ‌دهی کودتا در آن کشور متهم است، رهبری می‌‌شدند.

برهمین مبنا، در ماه حوت سال ۱۳۹۶ وزارت معارف افغانستان مسؤولیت رهبری این مکتب‌ها را به وزارت معارف ترکیه سپرد.

از آن زمان تاکنون، مکتب‌های افغان ترک در ولایت‌های مختلف کشور به وزارت معارف ترکیه سپرده شدند. این کار، با واکنش‌ها و مخالفت‌های دانش‌آموزان و آموزگاران این مکتب‌ها روبه‌رو شد.

افغانستان

لیسۀ آریانا افغان ترک در کابل از سوی نیروهای امنیتی بسته شد

وزارت معارف، می‌گوید که روز جمعه مدیریت چهار مکتب افغان ترک به شمول لیسۀ آریانان افغان ترک کابل به بنیاد معارف ترکیه انتقال یافتند.

تصویر بندانگشتی

لیسۀ آریانا افغان ترک در کابل، امروز (جمعه، ۱۴سرطان) پس از شش ساعت محاصره از سوی نیروهای امنیتی بسته شد.

بیشتر از پنجا استاد و دانش‌آموز این مکتب از ساعت چهار بامداد امروز تا ساعت ده پیش از چاشت در محاصرۀ نیروهای امنیتی بودند.

سپس موترهای آتش‌نشانی با پاشاندن آب بر این استادان و دانش‌آموزان، آنان را از درون لیسه به بیرون راندند.

محمد اصغر، آموزگار لیسه آریانا افغان ترک گفت: «پولیس ما هم امروز اطاعت از قانون نکرده! چند سیاسیونی که در رأس استند حرف‌های آن‌ها را اطاعت کردند و بالای شاگرد، استاد و والیدین شاگردان آب پاش دادند.»

شفیع‌الله، آموزگا دیگر این لیسه نیز افزود: «با تانک هاموی دروازۀ مکتب مان را باز کردند؛ داخل مکتب شدند و بسیار بی‌رحمانه مکتب مان را گرفتند.»

اما پولیس کابل، می‌گوید که کوشیده‌است به‌گونۀ مسالمت‌آمیز این مکتب را ببندد.

وزارت معارف، می‌گوید که روز جمعه مدیریت چهار مکتب افغان ترک به شمول لیسۀ آریانان افغان ترک کابل به بنیاد معارف ترکیه انتقال یافتند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف در این باره گفت: «سه چهار نفری بودند که می‌خواستند اخلال وارد کنند در پروسه که خوش‌بختانه با آن‌ها هم گفت‌وگو صورت گرفت و پس از گفت‌وگو آن‌ها هم قناعت کردند و پروسه تکمیل شده در حال حاضر.»

پس از کودتای نافرجام در ترکیه، این کشور از حکومت افغانستان خواست که مدیریت مکتب‌های افغان ترک در افغانستان را به وزارت معارف ترکیه بسپارد؛ زیرا حکومت ترکیه ادعا می‌‌کند که این مکتب‌ها از سوی فتح الله گولن، کسی که از سوی حکومت ترکیه به سازمان ‌دهی کودتا در آن کشور متهم است، رهبری می‌‌شدند.

برهمین مبنا، در ماه حوت سال ۱۳۹۶ وزارت معارف افغانستان مسؤولیت رهبری این مکتب‌ها را به وزارت معارف ترکیه سپرد.

از آن زمان تاکنون، مکتب‌های افغان ترک در ولایت‌های مختلف کشور به وزارت معارف ترکیه سپرده شدند. این کار، با واکنش‌ها و مخالفت‌های دانش‌آموزان و آموزگاران این مکتب‌ها روبه‌رو شد.

هم‌رسانی کنید