تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ماهانه ۲۰۰تن درافغانستان قربانی ماین‌ها و مواد منفجرناشده می‌شوند

یک نهاد ماین روبی در افغانستان می‌گوید که هرماه  تا ۲۰۰تن در افغانستان قربانی ماین‌ها و مواد منفجرناشده می‌شوند.

محمد شهاب حکیمی، رییس برنامۀ ماین روبی این نهاد می‌گوید بسیاری از قربانیان کسانی استند که در بارۀ مکان‌هایی که احتمال موجودیت ماین‌ها و مواد منفجرناشده در آن‌جا است، معلومات ندارند.

او این سخنانش را امروز در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت از روز صلح در کابل برگزار شده بود بیان داشت. آقای حکیمی در این باره افزود: «ماهانه ۱۸۰ نفر تا ۲۰۰ نفر – یعنی در سال دوهزار تا سه هزار نفر – قربانی ماین‌ها می‌شوند؛ بنأ تلفات بسیار بالا رفته است.»

در همین حال، نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث نیز که در این نشست شرکت کرده بود، می‌گوید که در ۳۰ سال گذشته ۱۹میلیون ماین و مواد منفجرناشده در بخش‌های گوناگون کشور کشف و خنثی شده اند: «بیشتر از دوهزار و پنجصد کیلومتر مربع از اراضی افغانستان، از ماین پاک سازی شده است. حدود نزده میلیون ماین و مواد منفجرناشده جمع آوری شده است.»

در این میان، نفیسه بانویی در کابل که عضو گروه ماین روبان است می‌گوید که او به امید پایان جنگ در کشور، مأموریت‌های دُشواری را برای خنثی سازی ماین‌ها و نیز برای آگاهی دهی از خطرات ماین‌ها در کشور پذیرفته است.

نفیسه می‌گوید که دو سال می‌شود که همچون عضو گروه ماین روبی در نهاد ماین روبی «ام دی سی» در کشور کار می‌کند: «من خوش می‌شوم که یک طفل، یک خانم، یک جوان در بخش ماین که دشمن ما و شما است، آگاه می‌شوند.»

محمدعلی، مردی است که ۲۱سال عمرش را برای نجات جان دیگران سپری کرده است. او در اوج جنگ‌‎های داخلی در کشور عضو این گروه ماین روبی شد و در بخش‌های گوناگون کشور مآموریت‌های دُشوار را برای پاکسازی دشت و کوه از ماین‌‍ها پشت سر گذاشت.

او برای ما از خاطره‌هایش از این دوران می‌گوید: «خود شهر کابل توسط ماین پاکان، پاک سازی شده حتا مکروریان‌ها و پوهنتون.»

افغانستان

ماهانه ۲۰۰تن درافغانستان قربانی ماین‌ها و مواد منفجرناشده می‌شوند

بربنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث، هنوزهم در حدود دوهزار کیلومتر مربع زمین در کشور با ماین آلوده است.

تصویر بندانگشتی

یک نهاد ماین روبی در افغانستان می‌گوید که هرماه  تا ۲۰۰تن در افغانستان قربانی ماین‌ها و مواد منفجرناشده می‌شوند.

محمد شهاب حکیمی، رییس برنامۀ ماین روبی این نهاد می‌گوید بسیاری از قربانیان کسانی استند که در بارۀ مکان‌هایی که احتمال موجودیت ماین‌ها و مواد منفجرناشده در آن‌جا است، معلومات ندارند.

او این سخنانش را امروز در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت از روز صلح در کابل برگزار شده بود بیان داشت. آقای حکیمی در این باره افزود: «ماهانه ۱۸۰ نفر تا ۲۰۰ نفر – یعنی در سال دوهزار تا سه هزار نفر – قربانی ماین‌ها می‌شوند؛ بنأ تلفات بسیار بالا رفته است.»

در همین حال، نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث نیز که در این نشست شرکت کرده بود، می‌گوید که در ۳۰ سال گذشته ۱۹میلیون ماین و مواد منفجرناشده در بخش‌های گوناگون کشور کشف و خنثی شده اند: «بیشتر از دوهزار و پنجصد کیلومتر مربع از اراضی افغانستان، از ماین پاک سازی شده است. حدود نزده میلیون ماین و مواد منفجرناشده جمع آوری شده است.»

در این میان، نفیسه بانویی در کابل که عضو گروه ماین روبان است می‌گوید که او به امید پایان جنگ در کشور، مأموریت‌های دُشواری را برای خنثی سازی ماین‌ها و نیز برای آگاهی دهی از خطرات ماین‌ها در کشور پذیرفته است.

نفیسه می‌گوید که دو سال می‌شود که همچون عضو گروه ماین روبی در نهاد ماین روبی «ام دی سی» در کشور کار می‌کند: «من خوش می‌شوم که یک طفل، یک خانم، یک جوان در بخش ماین که دشمن ما و شما است، آگاه می‌شوند.»

محمدعلی، مردی است که ۲۱سال عمرش را برای نجات جان دیگران سپری کرده است. او در اوج جنگ‌‎های داخلی در کشور عضو این گروه ماین روبی شد و در بخش‌های گوناگون کشور مآموریت‌های دُشوار را برای پاکسازی دشت و کوه از ماین‌‍ها پشت سر گذاشت.

او برای ما از خاطره‌هایش از این دوران می‌گوید: «خود شهر کابل توسط ماین پاکان، پاک سازی شده حتا مکروریان‌ها و پوهنتون.»

هم‌رسانی کنید