تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهمان شکستن قفل مرکز اطلاعات کمیسیون به سارنوالی معرفی می‌شوند

هیئت بررسی کنندۀ چگونگی شکسته‌شدن قفل مرکز ثبت اطلاعات دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات، تصمیم گرفته‌است تا عاملان این کار را به لوی سارنوالی معرفی کند.

این هیئت که متشکل از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» است، می‌گوید که قرار است حمیدالله احمدزی، مشاور امنیتی دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، لطف الرحمان، مسؤول بستن دروازۀ مرکز ثبت اطلاعات دیجیتلی و سید اصغر، سربازی که در شکستن نوار پلاستیک این مرکز همکاری کرده‌است، به سارنوالی معرفی شوند.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات و هیئت بررسی کننده در این باره گفت: «تمام کسانی‌که در قضیۀ شکستاندن سیل دروازۀ دهلیز دیتا سنتر دیجیتال سهیم بوده‌اند، تثبیت شد.»

بربنیاد سندی که گفته می‌شود برگه‌یی از گزارش نُه صفحه‌یی هیئت بررسی کنندۀ این رویداد است، نشان می‌دهد که کسان دیگری که در شکستن قفل نقش داشته‌اند نیز به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
علی احمد عثمانی، رییس دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره اظهار داشت: «مشاور امنیتی در حضور خود کمیشنران و رییس کمیسیون گفت که به امر رییس دارالانشا این قفل شکستانده شده.»

چند روز پیش، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله ادعا کرد که شب‌هنگام قفل مرکز ثبت اطلاعات دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات شکسته شده‌است.

پس از این رویداد، هیئتی برای بررسی آن تشکیل شد. هیئتی که کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود روز گذشته بخشی از یافته‌هایش را شریک خواهد کرد اما تاکنون این کار را نکرده‌است.

با آن‌که دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را در این باره متهم می‌کنند، اما آقای ننگ در این باره چیزی نمی‌گوید.

در همین حال، ناظران دسته‌های انتخاباتی دیگر هم دربارۀ تصمیم هیئت بررسی کنندۀ شکسته‌شدن قفل، دیدگاه‌های متفاوت بدست می‌دهند.

معروف ایوب زی، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «در آن شب یک دستۀ انتخاباتی خبر می‌شود و به پولیس زنگ زده می‌شود؛ ما می‌خواهیم این‌ها هم به سارنوالی معرفی شود که چرا یک تیم آگاه می‌شود و یک تیم دیگر نمی‌شود.»

کار در مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون انتخابات پس از آن‌که دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله از حملۀ شب‌هنگام به این مرکز گزارش داد، متوقف شد؛ اما پس از آغاز کار هیئت بررسی کننده، کارش را از سر گرفت.

متهمان شکستن قفل مرکز اطلاعات کمیسیون به سارنوالی معرفی می‌شوند

چند روز پیش، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله ادعا کرد که شب‌هنگام قفل مرکز ثبت اطلاعات دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات شکسته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

هیئت بررسی کنندۀ چگونگی شکسته‌شدن قفل مرکز ثبت اطلاعات دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات، تصمیم گرفته‌است تا عاملان این کار را به لوی سارنوالی معرفی کند.

این هیئت که متشکل از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» است، می‌گوید که قرار است حمیدالله احمدزی، مشاور امنیتی دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، لطف الرحمان، مسؤول بستن دروازۀ مرکز ثبت اطلاعات دیجیتلی و سید اصغر، سربازی که در شکستن نوار پلاستیک این مرکز همکاری کرده‌است، به سارنوالی معرفی شوند.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات و هیئت بررسی کننده در این باره گفت: «تمام کسانی‌که در قضیۀ شکستاندن سیل دروازۀ دهلیز دیتا سنتر دیجیتال سهیم بوده‌اند، تثبیت شد.»

بربنیاد سندی که گفته می‌شود برگه‌یی از گزارش نُه صفحه‌یی هیئت بررسی کنندۀ این رویداد است، نشان می‌دهد که کسان دیگری که در شکستن قفل نقش داشته‌اند نیز به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
علی احمد عثمانی، رییس دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره اظهار داشت: «مشاور امنیتی در حضور خود کمیشنران و رییس کمیسیون گفت که به امر رییس دارالانشا این قفل شکستانده شده.»

چند روز پیش، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله ادعا کرد که شب‌هنگام قفل مرکز ثبت اطلاعات دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات شکسته شده‌است.

پس از این رویداد، هیئتی برای بررسی آن تشکیل شد. هیئتی که کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود روز گذشته بخشی از یافته‌هایش را شریک خواهد کرد اما تاکنون این کار را نکرده‌است.

با آن‌که دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را در این باره متهم می‌کنند، اما آقای ننگ در این باره چیزی نمی‌گوید.

در همین حال، ناظران دسته‌های انتخاباتی دیگر هم دربارۀ تصمیم هیئت بررسی کنندۀ شکسته‌شدن قفل، دیدگاه‌های متفاوت بدست می‌دهند.

معروف ایوب زی، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «در آن شب یک دستۀ انتخاباتی خبر می‌شود و به پولیس زنگ زده می‌شود؛ ما می‌خواهیم این‌ها هم به سارنوالی معرفی شود که چرا یک تیم آگاه می‌شود و یک تیم دیگر نمی‌شود.»

کار در مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون انتخابات پس از آن‌که دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله از حملۀ شب‌هنگام به این مرکز گزارش داد، متوقف شد؛ اما پس از آغاز کار هیئت بررسی کننده، کارش را از سر گرفت.

هم‌رسانی کنید