Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم‌شدن تفنگ‌داران برادر یک عضو مجلس به لت‌وکوب باشنده‌گان تخار

شماری از باشنده‌گان ولسوالی رستاق ولایت تخار، تفنگ‌داران وابسته به سید رضا، بردار یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان را به زورگویی و لت‌وکوب باشنده‌گان این ولایت متهم می‌کنند.

این باشنده‌گان رستاق ادعا می‌کنند که تفنگ‌داران غیرقانونی وابسته به سید رضا با استفاده از جایگاۀ این عضو مجلس تاکنون پانزده تن را لت‌وکوب کرده‌اند.

سمیع‌الله، یکی از باشنده‌گان رستاق با فرستادن تصویرهایی به طلوع‌نیوز، ادعا می‌کند که از سوی تفنگ‌داران غیرقانونی وابسته به سید رضا لت‌وکوب شده‌است: «ما از دست این افراد مسلح که به سر کرده‌گی پهلوان خدایداد و حمایت‌گرش که سید رضا یوسفی، برادر وکیل پارلمان است شکایت داریم. سر ما ظلم می‌شود، مال ما را دزدی می‌کنند، پِسته‌های ما را دزدی می‌کنند؛ ما از دست آن‌ها گشت‌وگذار کرده نمی‌توانیم، غریبی کرده نمی‌توانیم.»

سمیع‌الله می‌‎گوید با آن‌که چندین‌بار از آزار و اذیت شدن از سوی این افراد به مقام‌های محلی تخار شکایت کرده‌است، اما هیچ‌گاه به مشکلات آِنان رسیده‌گی نشده‌است.

ذبیح‌الله ابراهیمی، فعال جامعۀ مدنی تخار نیز گفت: «ما از دشمن مسلح غیرمسؤول که طالب است، نگرانی نداریم بلکه از مسلح‌های غیرمسؤول داخل نظام که از آب و نان نظام می‌خوردند و علیه مردم ایستاد می‌شوند و از مردم قربانی می‌گیرند، واقعأ نگران استیم.»

محمد جواد هجری، سخن‌گوی والی تخار نیز می‌پذیرد که روز گذشته شماری از باشنده‌گان رستاق برای حل مشکلات شان به مقام ولایت آمده بودند: «مقام ولایت مطابق قانون ورقه‌های عرض این‌ها به ارگان‌های امنیتی راجع کرد تا به مشکل شان رسیده‌گی شود.»

هرچند دیدگاۀ سید رضا را دربارۀ این ادعاها بدست آورده نتوانستیم، اما این عضو مجلس با رد این گفته‌ها می‌گوید کسانی با تحریک شماری از باشنده‌گان ولسوالی رستاق بدنبال توطیه و بدنامی او استند.

متهم‌شدن تفنگ‌داران برادر یک عضو مجلس به لت‌وکوب باشنده‌گان تخار

دیدگاۀ سید رضا را دربارۀ این ادعاها بدست آورده نتوانستیم، اما این عضو مجلس با رد این گفته‌ها می‌گوید کسانی بدنبال توطیه و بدنامی او استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولسوالی رستاق ولایت تخار، تفنگ‌داران وابسته به سید رضا، بردار یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان را به زورگویی و لت‌وکوب باشنده‌گان این ولایت متهم می‌کنند.

این باشنده‌گان رستاق ادعا می‌کنند که تفنگ‌داران غیرقانونی وابسته به سید رضا با استفاده از جایگاۀ این عضو مجلس تاکنون پانزده تن را لت‌وکوب کرده‌اند.

سمیع‌الله، یکی از باشنده‌گان رستاق با فرستادن تصویرهایی به طلوع‌نیوز، ادعا می‌کند که از سوی تفنگ‌داران غیرقانونی وابسته به سید رضا لت‌وکوب شده‌است: «ما از دست این افراد مسلح که به سر کرده‌گی پهلوان خدایداد و حمایت‌گرش که سید رضا یوسفی، برادر وکیل پارلمان است شکایت داریم. سر ما ظلم می‌شود، مال ما را دزدی می‌کنند، پِسته‌های ما را دزدی می‌کنند؛ ما از دست آن‌ها گشت‌وگذار کرده نمی‌توانیم، غریبی کرده نمی‌توانیم.»

سمیع‌الله می‌‎گوید با آن‌که چندین‌بار از آزار و اذیت شدن از سوی این افراد به مقام‌های محلی تخار شکایت کرده‌است، اما هیچ‌گاه به مشکلات آِنان رسیده‌گی نشده‌است.

ذبیح‌الله ابراهیمی، فعال جامعۀ مدنی تخار نیز گفت: «ما از دشمن مسلح غیرمسؤول که طالب است، نگرانی نداریم بلکه از مسلح‌های غیرمسؤول داخل نظام که از آب و نان نظام می‌خوردند و علیه مردم ایستاد می‌شوند و از مردم قربانی می‌گیرند، واقعأ نگران استیم.»

محمد جواد هجری، سخن‌گوی والی تخار نیز می‌پذیرد که روز گذشته شماری از باشنده‌گان رستاق برای حل مشکلات شان به مقام ولایت آمده بودند: «مقام ولایت مطابق قانون ورقه‌های عرض این‌ها به ارگان‌های امنیتی راجع کرد تا به مشکل شان رسیده‌گی شود.»

هرچند دیدگاۀ سید رضا را دربارۀ این ادعاها بدست آورده نتوانستیم، اما این عضو مجلس با رد این گفته‌ها می‌گوید کسانی با تحریک شماری از باشنده‌گان ولسوالی رستاق بدنبال توطیه و بدنامی او استند.

هم‌رسانی کنید