تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

متهم‌شدن جنرال دوستم به معامله‌گری از سوی نظام‌الدین قیصاری

نظام‌الدین قیصاری، از فرماندهان خیزش‌های مردمی در شمال که در ماه سرطان سال‌ پار از سوی نیروهای ویژۀ امنیت ملی بازداشت شد، اکنون جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور را به معامله‌گری متهم می‌سازد.

آقای قیصاری که از زیردستان جنرال دوستم بود، می‌گوید که حالا معاون نخست رییس‌جمهور اورا نمی‌گذارد تا به شمال برگردد.

قیصاری در این باره گفت: «هر روز چند ساعت با مردم؛ با زنان و مردان، وکیلان و اربابان در تماس استیم. برایم می‌گویند چرا [به شمال] نمیایی؟ من می‌گویم که چنین مشکلی وجود دارد. او [جنرال دوستم] از من ترسیده.»

این فرماندۀ خیزش‌های مردمی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، به اتهام نقض حقوق بشر شش ماه در زندان امنیت ملی بود. او اکنون نیز زیر نظارت نیروهای امنیتی در کابل به‌سر می‌برد.

نظام‌الدین قیصاری، می‌گوید که برای پیوستن به دستۀ انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی گفت وگوهایی را انجام داده‌است:«با بعضی دوستان تماس دارم؛ مشخص مذاکره نکردم، تماس دارم. بلی ما را [تیم انتخاباتاتی] دولت ساز حمایه کند؛ دولت ماست. ما هم حمایت می‌کنیم.»

اما، دستۀ انتخاباتی رییس‌جمهوری غنی و ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گویند.

در همین حال، جنرال دوستم در سخنرانی‌که در میان سربازانش داشته‌است، تلویحأ به این گفته‌های قیصاری واکنش نشان داده‌است. آقای دوستم، هرچند از کسی نام نگرفته‌است، اما گفته‌است که این افراد می‌خواهند خودشان را رهبر بسازند.

دوستم گفته‌است: «بعضی‌ها خودرا رهبر می‌گویند؛ [با] پلو خوردن [کسی] رهبر نمی‌شود... شاید [یک نفر] رییس‌جمهور شود، صدراعظم شود... اما رهبر شده نمی‌تواند. رهبر شدن کار آسان نیست.»

همزمان با این، بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم، می‌گوید که ادعاهای قیصاری بی‌اساس استند و هیچ‌کسی مانع رفتن وی به شمال نشده‌است.

آقای ته‌ینج در این باره بیان داشت: «سبب رهایی قیصاری از سلول‌های زندان، جناب معاون صاحب [نخست‌جمهوری] و ملت شریفش شده که برای تمام مردم افغانستان و دنیا واضیح است. ما هیچ‌گونه ممانعتی برای رهایی او و برای رفتن او به هرنقطۀ افغانستان نداریم، فقط اتهامات بی اساس است و تلاش می‌کنند قیصاری را در این مرحلۀ حساس وسیله قرار بدهند.»

نظام‌الدین قیصاری، می‌گوید که روزانه با مردم از بخش‌های گوناگون کشور دیدار می‌کند. وی با شماری از مخالفان سیاسی جنرال دوستم نیز دیدارهایی داشته‌است.

افغانستان

متهم‌شدن جنرال دوستم به معامله‌گری از سوی نظام‌الدین قیصاری

این فرماندۀ خیزش‌های مردمی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، به اتهام نقض حقوق بشر شش ماه در زندان امنیت ملی بود.

تصویر بندانگشتی

نظام‌الدین قیصاری، از فرماندهان خیزش‌های مردمی در شمال که در ماه سرطان سال‌ پار از سوی نیروهای ویژۀ امنیت ملی بازداشت شد، اکنون جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور را به معامله‌گری متهم می‌سازد.

آقای قیصاری که از زیردستان جنرال دوستم بود، می‌گوید که حالا معاون نخست رییس‌جمهور اورا نمی‌گذارد تا به شمال برگردد.

قیصاری در این باره گفت: «هر روز چند ساعت با مردم؛ با زنان و مردان، وکیلان و اربابان در تماس استیم. برایم می‌گویند چرا [به شمال] نمیایی؟ من می‌گویم که چنین مشکلی وجود دارد. او [جنرال دوستم] از من ترسیده.»

این فرماندۀ خیزش‌های مردمی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، به اتهام نقض حقوق بشر شش ماه در زندان امنیت ملی بود. او اکنون نیز زیر نظارت نیروهای امنیتی در کابل به‌سر می‌برد.

نظام‌الدین قیصاری، می‌گوید که برای پیوستن به دستۀ انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی گفت وگوهایی را انجام داده‌است:«با بعضی دوستان تماس دارم؛ مشخص مذاکره نکردم، تماس دارم. بلی ما را [تیم انتخاباتاتی] دولت ساز حمایه کند؛ دولت ماست. ما هم حمایت می‌کنیم.»

اما، دستۀ انتخاباتی رییس‌جمهوری غنی و ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گویند.

در همین حال، جنرال دوستم در سخنرانی‌که در میان سربازانش داشته‌است، تلویحأ به این گفته‌های قیصاری واکنش نشان داده‌است. آقای دوستم، هرچند از کسی نام نگرفته‌است، اما گفته‌است که این افراد می‌خواهند خودشان را رهبر بسازند.

دوستم گفته‌است: «بعضی‌ها خودرا رهبر می‌گویند؛ [با] پلو خوردن [کسی] رهبر نمی‌شود... شاید [یک نفر] رییس‌جمهور شود، صدراعظم شود... اما رهبر شده نمی‌تواند. رهبر شدن کار آسان نیست.»

همزمان با این، بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم، می‌گوید که ادعاهای قیصاری بی‌اساس استند و هیچ‌کسی مانع رفتن وی به شمال نشده‌است.

آقای ته‌ینج در این باره بیان داشت: «سبب رهایی قیصاری از سلول‌های زندان، جناب معاون صاحب [نخست‌جمهوری] و ملت شریفش شده که برای تمام مردم افغانستان و دنیا واضیح است. ما هیچ‌گونه ممانعتی برای رهایی او و برای رفتن او به هرنقطۀ افغانستان نداریم، فقط اتهامات بی اساس است و تلاش می‌کنند قیصاری را در این مرحلۀ حساس وسیله قرار بدهند.»

نظام‌الدین قیصاری، می‌گوید که روزانه با مردم از بخش‌های گوناگون کشور دیدار می‌کند. وی با شماری از مخالفان سیاسی جنرال دوستم نیز دیدارهایی داشته‌است.

هم‌رسانی کنید