تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم‌شدن حکومت به کوتاهی در رسیده‌گی به پرونده‌های آزارجنسی

دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر، حکومت افغانستان را در پیگیری پرونده‌های اتهام‌های تجاوز جنسی به کوتاهی متهم می‌سازد.

دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر در اعلامیه‌یی، می‌گوید که حکومت افغانستان در رسیده‌گی به دو پروندۀ اخیر آزار و اذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر و اذیت و آزار جنسی دختران فتبال‌باز، ناکام بوده‌است.

این نهاد جهانی، می‌گوید که فعالان جامعۀ مدنی که اذیت و آزار جنسی کودکان را در ولایت لوگر همه‌گانی ساختند با تهدیدهایی روبه‌رو شده‌اند.

پیتریشیا گاسمن، مسؤول بخش آسیایی دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر در این باره می‌گوید: «پیگرد قانونی خشونت جنسی از دیرزمانی در افغانستان دشوار بوده‌است؛ اما مشکل زمانی بیشتر می‌شود که عاملان، افراد زورمند باشند.»

او می‌افزاید: «این دو پرونده، یعنی پروندۀ کودکان مکتب‌ها در ولایت لوگر و دختران فتبال‌باز در فدراسیون فتبال افغانستان، برای حکومت افغانستان یک آزمایش است تا نشان دهد که در پایان دادن به معافیت آزار و اذیت جنسی حکومت افغانستان جدی است.»

این در حالی است که در حدود یک سال و دو ماه از مطرح شدن اتهام‌های بهره‌گیری جنسی شماری از دختران فتبال‌باز از سوی کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال افغانستان و شماری دیگری از اعضای پیشین این فدراسیون، سپری می‌‎شود اما تاکنون این پرونده نهایی نشده‌است.

شماری از فعالان حقوق‌بشر می‌گویند که حکومت با پرونده‌ها، سیاسی برخورد می‌کند.

نیلوفر مرادی، فعال حقوق‌بشر در این باره گفت: «حکومت افغانستان می‌گوید که ما کمیسیون ایجاد می‌کنیم و این کمیسیون بررسی می‌کند که این نشان دهندۀ این است که این‌ها سیاسی برخورد می‌کنند.»

در گزارش دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر هم‌چنان آمده‌است که مقام‌های محلی ولایت لوگر خواهان پایان بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌‎های بهره‌گیری جنسی از کودکان در این ولایت استند و نیز فعالان جامعۀ مدنی که از بهره‌گیری‌های جنسی اطلاع رسانی کرده بودند، به تهدید روبه‌رو استند.

ذبیح الله فرهنگ، سخن‌گوی کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان بیان داشت: «اسناد مبنی بر سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی را ادارۀ لوی سارنوالی با ما شریک بسازند که ما مبتنی بر آن نظارت بهتر را انجام بدهیم.»

در این میان، جمشید رسولی، سخن‌گوی سارنوالی گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر را نادرست می‌خواند و می‌گوید که در هر دو پرونده پیشرفت‌هایی انجام شده‌اند: «لوی سارنوالی افغانستان به تمامی قضایا در روشنی به قوانین و با رعایت موازین حقوق‌بشر رسیده‌گی کرده‌است.»

دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر، از حکومت افغانستان می‌خواهد که برای تأمین عدالت، پشتیبانی از قربانیان و کسانی که از رویدادهای آزار و اذیت جنسی کودکان و نیز دختران فتبال‌باز اطلاع رسانی کرده‌اند، اقدام‌های زودهنگام را انجام دهد.

متهم‌شدن حکومت به کوتاهی در رسیده‌گی به پرونده‌های آزارجنسی

این نهاد جهانی، می‌گوید که فعالان جامعۀ مدنی که اذیت و آزار جنسی کودکان را در ولایت لوگر همه‌گانی ساختند با تهدیدهایی روبه‌رو شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر، حکومت افغانستان را در پیگیری پرونده‌های اتهام‌های تجاوز جنسی به کوتاهی متهم می‌سازد.

دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر در اعلامیه‌یی، می‌گوید که حکومت افغانستان در رسیده‌گی به دو پروندۀ اخیر آزار و اذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر و اذیت و آزار جنسی دختران فتبال‌باز، ناکام بوده‌است.

این نهاد جهانی، می‌گوید که فعالان جامعۀ مدنی که اذیت و آزار جنسی کودکان را در ولایت لوگر همه‌گانی ساختند با تهدیدهایی روبه‌رو شده‌اند.

پیتریشیا گاسمن، مسؤول بخش آسیایی دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر در این باره می‌گوید: «پیگرد قانونی خشونت جنسی از دیرزمانی در افغانستان دشوار بوده‌است؛ اما مشکل زمانی بیشتر می‌شود که عاملان، افراد زورمند باشند.»

او می‌افزاید: «این دو پرونده، یعنی پروندۀ کودکان مکتب‌ها در ولایت لوگر و دختران فتبال‌باز در فدراسیون فتبال افغانستان، برای حکومت افغانستان یک آزمایش است تا نشان دهد که در پایان دادن به معافیت آزار و اذیت جنسی حکومت افغانستان جدی است.»

این در حالی است که در حدود یک سال و دو ماه از مطرح شدن اتهام‌های بهره‌گیری جنسی شماری از دختران فتبال‌باز از سوی کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال افغانستان و شماری دیگری از اعضای پیشین این فدراسیون، سپری می‌‎شود اما تاکنون این پرونده نهایی نشده‌است.

شماری از فعالان حقوق‌بشر می‌گویند که حکومت با پرونده‌ها، سیاسی برخورد می‌کند.

نیلوفر مرادی، فعال حقوق‌بشر در این باره گفت: «حکومت افغانستان می‌گوید که ما کمیسیون ایجاد می‌کنیم و این کمیسیون بررسی می‌کند که این نشان دهندۀ این است که این‌ها سیاسی برخورد می‌کنند.»

در گزارش دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر هم‌چنان آمده‌است که مقام‌های محلی ولایت لوگر خواهان پایان بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌‎های بهره‌گیری جنسی از کودکان در این ولایت استند و نیز فعالان جامعۀ مدنی که از بهره‌گیری‌های جنسی اطلاع رسانی کرده بودند، به تهدید روبه‌رو استند.

ذبیح الله فرهنگ، سخن‌گوی کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان بیان داشت: «اسناد مبنی بر سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی را ادارۀ لوی سارنوالی با ما شریک بسازند که ما مبتنی بر آن نظارت بهتر را انجام بدهیم.»

در این میان، جمشید رسولی، سخن‌گوی سارنوالی گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر را نادرست می‌خواند و می‌گوید که در هر دو پرونده پیشرفت‌هایی انجام شده‌اند: «لوی سارنوالی افغانستان به تمامی قضایا در روشنی به قوانین و با رعایت موازین حقوق‌بشر رسیده‌گی کرده‌است.»

دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر، از حکومت افغانستان می‌خواهد که برای تأمین عدالت، پشتیبانی از قربانیان و کسانی که از رویدادهای آزار و اذیت جنسی کودکان و نیز دختران فتبال‌باز اطلاع رسانی کرده‌اند، اقدام‌های زودهنگام را انجام دهد.

هم‌رسانی کنید