تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم‌شدن یوناما به مداخله در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را به مداخله در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌سازد.

این شورا، با فرستادن نامه‌یی به یوناما، این نهاد را متهم ساخته‌است که تمایل‌های جانب‌دارانه دربارۀ مسایل انتخابات دارد.

در نامۀ شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، یوناما متهم شده‌است که با فرستادن نامه‌یی به کمیسیون مستقل انتخابات برای شکایت از رفتار محمد عبدالله، یک عضو این کمیسیون، حرکت جانبدارانه‌یی را انجام داده‌است.

همزمان با این، شماری از کاربران تویتر، می‌گویند که پس از انتقاد از نقش یوناما در روند انتخابات افغانستان، دستررسی شان به اطلاعات تویتر یوناما، گرفته شده‌است.

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا می‌گوید که یوناما بربنیاد مأموریتی که دارد، باید بی‌طرفانه عمل کند: «آن‌ها [یوناما] باید الگوی پشتیبانی از آزادی بیان باشد! وقتی یک کسی که باید الگو باشد و او خودش ناقض باشد، این خودش همان دیموکراسی را زیرسوال می‌‎برد.»

در همین حال، دسته‌های انتخاباتی نیز در این باره واکنش‌هایی دارند.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «من فکر نکنم که یوناما در کلیت خود مسؤول این کار باشد؛ من فکر می‌کنم که چینل‌ها در آن‌جا فعال است و این چینل در کل جاها کار خودش را می‌کند.»

رضوان مراد، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی اظهار داشت: «کمیشنرانی که در داخل کمیسیون انتخابات است، آن‌ها باید فکر ملی داشته باشد، نه این که طرف‌دار یک تیم باشد و بخاطر یک تیم روند را به چالش بکشد.»

ما، یوناما، در پاسخ به این واکنش‌ها می‌گوید که این نهاد از بی‌طرفی کاملش اطمینان می‌دهد. یوناما، می‌افزاید که از کدام گروۀ سیاسی در افغانستان نه بل از نهادهای انتخاباتی این کشور پشتیبانی می‌کند.

متهم‌شدن یوناما به مداخله در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات

یوناما در واکنش به این انتقادها گفته‌است که هرچند انتقاد سودمند است اما نگارش‌های تهدیدکننده، مبتذل، سوء استفاده از آزادی و توهین در رسانه‌های اجتماعی باید متوقف شود.

تصویر بندانگشتی

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را به مداخله در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌سازد.

این شورا، با فرستادن نامه‌یی به یوناما، این نهاد را متهم ساخته‌است که تمایل‌های جانب‌دارانه دربارۀ مسایل انتخابات دارد.

در نامۀ شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، یوناما متهم شده‌است که با فرستادن نامه‌یی به کمیسیون مستقل انتخابات برای شکایت از رفتار محمد عبدالله، یک عضو این کمیسیون، حرکت جانبدارانه‌یی را انجام داده‌است.

همزمان با این، شماری از کاربران تویتر، می‌گویند که پس از انتقاد از نقش یوناما در روند انتخابات افغانستان، دستررسی شان به اطلاعات تویتر یوناما، گرفته شده‌است.

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا می‌گوید که یوناما بربنیاد مأموریتی که دارد، باید بی‌طرفانه عمل کند: «آن‌ها [یوناما] باید الگوی پشتیبانی از آزادی بیان باشد! وقتی یک کسی که باید الگو باشد و او خودش ناقض باشد، این خودش همان دیموکراسی را زیرسوال می‌‎برد.»

در همین حال، دسته‌های انتخاباتی نیز در این باره واکنش‌هایی دارند.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «من فکر نکنم که یوناما در کلیت خود مسؤول این کار باشد؛ من فکر می‌کنم که چینل‌ها در آن‌جا فعال است و این چینل در کل جاها کار خودش را می‌کند.»

رضوان مراد، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی اظهار داشت: «کمیشنرانی که در داخل کمیسیون انتخابات است، آن‌ها باید فکر ملی داشته باشد، نه این که طرف‌دار یک تیم باشد و بخاطر یک تیم روند را به چالش بکشد.»

ما، یوناما، در پاسخ به این واکنش‌ها می‌گوید که این نهاد از بی‌طرفی کاملش اطمینان می‌دهد. یوناما، می‌افزاید که از کدام گروۀ سیاسی در افغانستان نه بل از نهادهای انتخاباتی این کشور پشتیبانی می‌کند.

هم‌رسانی کنید