تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن حکومت به انحصار کمک‌های جهانی

دیده گ‌بان شفافیت افغانستان از آنچه‌که تلاش حکومت برای انحصار کمک‌های جهانی در کار مبارزه با ویروس کرونا می‌گوید، انتقاد می‌کند و می‌افزاید که این تصمیم حکومت شکننده‌گی و بی اعتمادی را میان کشور های کمک کننده و حکومت افغانستان بیشتر می‌سازد.

مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند‌ حکومت مسوولیت دارد تا کمک‌هایی را که برای مردم افغانستان در کار مبارزه با ویروس کرونا از سوی کشور های جهان صورت می‌گیرد، هماهنگ کند، نه این که تلاش به انحصار این کمک‌ها بکند.

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت:«ایجاد انحصار توسط حکومت افغانستان برای مصرف کمک‌های جامعه جهانی بخاطر مبارزه با ویروس کرونا شکننده‌گی ایجاد می‌کند و اعتماد کمی که مانده می‌تواند آن را هم ازبین ببرد.»

از سویی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان وجود فساد را در نهادهای حکومتی یکی از علت‌های بی‌میلی کشور های کمک کننده در فراهم سازی کمک‌ها و مصرف آن از سوی حکومت می‌دانند و می‌گویند که در بسیاری از کشورها معمول است که یک بخشی از کمک‌های جهانی از سوی نهادهای غیر دولتی به مصرف می‌رسند.

میرحیدر افضلی، مجلس نماینده‌گان بیان داشد: «در سرتاسر دنیا کمک‌ها از طریق موسسات و نهادها به مصرف رسانده می‌شوند. نهادهای مانند WHO و USAID  کمک‌ها را مصرف می‌کنند. در هیچ جای اینطور یک مسله سابقه ندارد که این نهادها پول را مستقیم به دولت داده باشند و از طریق دولت این پول را به مصرف برسانند.»

گل رحمان همدرد، عضو دیگر مجلس نماینده
گان نیز افزود:«جامعه جهانی می‌خواهد که سیستم محوری کار کند نه فرد محوری. ولی ارگ در تلاش این است که فرد محوری کار کند. بنا به همین خاطر است که جامعه جهانی از افغانستان دلسرد شده.»

اما حکومت افغانستان می‌گوید که کمک‌های زیادی از سوی نهادهای جهانی برای پیکار با تهدید ویروس کرونا صورت گرفته‌است‌و آنان تلاش دارند تا این کمک‌ها را به‌گونه منظم و اثرگذار به‌ مصرف برسانند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور اظهار داشت: «بیشترین تلاش حکومت افغانستان هماهنگی و انسجام کمک‌ها است. ما برای جلب کمک‌ جامعه جهانی برای برنامه مبارزه با کرونا حمایت‌های بسیار زیادی را دریافت کردیم.»

پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان اتحادیه اروپا  ۱۱۷ میلیون دالر، بانک جهانی یکصد اعشاریه چهار میلیون دالر  و بانک توسعه آسیایی ۴۰ میلیون دالر  برای مبارزه با این ویروس در افغانستان تعهد کمک کرده‌اند.

متهم شدن حکومت به انحصار کمک‌های جهانی

حکومت می‌گوید که این تلاش‌ها برای ایجاد ساختار منظم برای گردآوری کمک‌ها و مبارزه موثر در برابر ویروس کرونا است. 

Thumbnail

دیده گ‌بان شفافیت افغانستان از آنچه‌که تلاش حکومت برای انحصار کمک‌های جهانی در کار مبارزه با ویروس کرونا می‌گوید، انتقاد می‌کند و می‌افزاید که این تصمیم حکومت شکننده‌گی و بی اعتمادی را میان کشور های کمک کننده و حکومت افغانستان بیشتر می‌سازد.

مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند‌ حکومت مسوولیت دارد تا کمک‌هایی را که برای مردم افغانستان در کار مبارزه با ویروس کرونا از سوی کشور های جهان صورت می‌گیرد، هماهنگ کند، نه این که تلاش به انحصار این کمک‌ها بکند.

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت:«ایجاد انحصار توسط حکومت افغانستان برای مصرف کمک‌های جامعه جهانی بخاطر مبارزه با ویروس کرونا شکننده‌گی ایجاد می‌کند و اعتماد کمی که مانده می‌تواند آن را هم ازبین ببرد.»

از سویی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان وجود فساد را در نهادهای حکومتی یکی از علت‌های بی‌میلی کشور های کمک کننده در فراهم سازی کمک‌ها و مصرف آن از سوی حکومت می‌دانند و می‌گویند که در بسیاری از کشورها معمول است که یک بخشی از کمک‌های جهانی از سوی نهادهای غیر دولتی به مصرف می‌رسند.

میرحیدر افضلی، مجلس نماینده‌گان بیان داشد: «در سرتاسر دنیا کمک‌ها از طریق موسسات و نهادها به مصرف رسانده می‌شوند. نهادهای مانند WHO و USAID  کمک‌ها را مصرف می‌کنند. در هیچ جای اینطور یک مسله سابقه ندارد که این نهادها پول را مستقیم به دولت داده باشند و از طریق دولت این پول را به مصرف برسانند.»

گل رحمان همدرد، عضو دیگر مجلس نماینده
گان نیز افزود:«جامعه جهانی می‌خواهد که سیستم محوری کار کند نه فرد محوری. ولی ارگ در تلاش این است که فرد محوری کار کند. بنا به همین خاطر است که جامعه جهانی از افغانستان دلسرد شده.»

اما حکومت افغانستان می‌گوید که کمک‌های زیادی از سوی نهادهای جهانی برای پیکار با تهدید ویروس کرونا صورت گرفته‌است‌و آنان تلاش دارند تا این کمک‌ها را به‌گونه منظم و اثرگذار به‌ مصرف برسانند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور اظهار داشت: «بیشترین تلاش حکومت افغانستان هماهنگی و انسجام کمک‌ها است. ما برای جلب کمک‌ جامعه جهانی برای برنامه مبارزه با کرونا حمایت‌های بسیار زیادی را دریافت کردیم.»

پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان اتحادیه اروپا  ۱۱۷ میلیون دالر، بانک جهانی یکصد اعشاریه چهار میلیون دالر  و بانک توسعه آسیایی ۴۰ میلیون دالر  برای مبارزه با این ویروس در افغانستان تعهد کمک کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره