تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن حکومت به کارگیری نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان

دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل روز دوشنبه (۲۷ عقرب) حکومت را به کارگیری از نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان دسته های انتخاباتی، متهم می سازند.

اما ریاست جمهوری هرگونه کارگیری از نیروهای امنیتی را در برابر اعتراض کننده گان رد می کند و می گوید که برخی ازدسته های انتخاباتی با این گونه اظهارات، می خواهند نیروهای امنیتی را بد نام سازند.

مسؤولان امنیتی و نیز کمیسیون مستقل انتخابات کندز هرگونه برخورد نیروهای امنیتی را در برابر اعتراض کننده گان دسته های انتخاباتی، نادرست می دانند.

اما این مسوولان می گویند که یک کودک، دو زن و نیز دو مرد روزگذشته هنگامی زخم برداشتند که مخالفان مسلح دولت هفت گلوله هاوان را به طرف کمیسیون مستقل انتخابات کندز، شلیک کردند.  

عبدالرشید بشیر، فرمانده پولیس کندز در این باره می گوید: « مجروحین هم مربوط به هیچ گروه یا دسته انتخاباتی قطعن نیست مردم محل استند.»

نورالدین فطرت، رییس کمیسیون مستقل انتخابات کندز نیز در این باره می گوید: « از سوی مخالفان بعضی از هاوان ها بطرف کمیسیون شلیک شد که این پروسه برای نیم ساعت توقف کرد اما پس از آن ما دوباره بازشماری را شروع کردیم که موفقانه پروسه بازشماری تا هشت شب پایان یافت.»
 
در این میان، حامد کرزی رییس جمهور پیشین و نیز عبدالله عبدالله رییس دستۀ انتخاباتی ثبات و هم گرایی روز گذشته از آن چه که تیراندازی نیروهای دولتی در برابر اعتراض کننده گان انتخاباتی می گویند، انتقاد کردند چیزی که حکومت آن را بی بنیاد می دخواند. 

فریدون خوزون، سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره می گوید: « برخورد صورت گرفته،این که برخورد چه گونه صورت گرفته که یک تن از ناظرین ما شهید شده و دوتن زخمی شده امیدواری ما این  است که یک هیات بی طرف از نیروهای امنیتی این مسله را بررسی بکند.»
 
اما نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله دربارۀ این رویداد می گوید: « توسط نیروهای امنیتی هیچ فردی هدف قرار نگرفته، تظاهرات حق هر شهروند است اما او باید در مطابق کامل اصول و قوانین تظاهرات باشد.»

در همین حال رحمت الله نبیل نیز از مداخله نیروهای دولتی برای اهداف سیاسی، سخن می زد و می افزاید: «اردوی را یا نظامی را که شما برای دفاع از دموکراسی ، دفاع از مردم سالاری تربیه کردین نگذارین که او را کسی بنام نیروهای سرکوب گر دموکراسی استفاده کند.»

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور اشرف غنی دربارۀ این اتهامات می گوید: «متاسفانه سیاسون برخی از کاندیدان با اظهاراتی که مبنا ندارد یا بی مورد است متاسفانه تلاش دارند که نیروهای ما را بدنام بسازند.»
 
با این هم، دسته های انتخاباتی و نیز حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور از سازمان ملل متحد خواسته اند تا در روشنی با مأموریت این سازمان، جلو هرگونه خود سری مسؤولان حکومتی را، بگیرد. 

متهم شدن حکومت به کارگیری نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان

سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که سیاسون برخی از نامزدان تلاش دارند که نیروهای کشور را بدنام بسازند.

Thumbnail

دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل روز دوشنبه (۲۷ عقرب) حکومت را به کارگیری از نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان دسته های انتخاباتی، متهم می سازند.

اما ریاست جمهوری هرگونه کارگیری از نیروهای امنیتی را در برابر اعتراض کننده گان رد می کند و می گوید که برخی ازدسته های انتخاباتی با این گونه اظهارات، می خواهند نیروهای امنیتی را بد نام سازند.

مسؤولان امنیتی و نیز کمیسیون مستقل انتخابات کندز هرگونه برخورد نیروهای امنیتی را در برابر اعتراض کننده گان دسته های انتخاباتی، نادرست می دانند.

اما این مسوولان می گویند که یک کودک، دو زن و نیز دو مرد روزگذشته هنگامی زخم برداشتند که مخالفان مسلح دولت هفت گلوله هاوان را به طرف کمیسیون مستقل انتخابات کندز، شلیک کردند.  

عبدالرشید بشیر، فرمانده پولیس کندز در این باره می گوید: « مجروحین هم مربوط به هیچ گروه یا دسته انتخاباتی قطعن نیست مردم محل استند.»

نورالدین فطرت، رییس کمیسیون مستقل انتخابات کندز نیز در این باره می گوید: « از سوی مخالفان بعضی از هاوان ها بطرف کمیسیون شلیک شد که این پروسه برای نیم ساعت توقف کرد اما پس از آن ما دوباره بازشماری را شروع کردیم که موفقانه پروسه بازشماری تا هشت شب پایان یافت.»
 
در این میان، حامد کرزی رییس جمهور پیشین و نیز عبدالله عبدالله رییس دستۀ انتخاباتی ثبات و هم گرایی روز گذشته از آن چه که تیراندازی نیروهای دولتی در برابر اعتراض کننده گان انتخاباتی می گویند، انتقاد کردند چیزی که حکومت آن را بی بنیاد می دخواند. 

فریدون خوزون، سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره می گوید: « برخورد صورت گرفته،این که برخورد چه گونه صورت گرفته که یک تن از ناظرین ما شهید شده و دوتن زخمی شده امیدواری ما این  است که یک هیات بی طرف از نیروهای امنیتی این مسله را بررسی بکند.»
 
اما نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله دربارۀ این رویداد می گوید: « توسط نیروهای امنیتی هیچ فردی هدف قرار نگرفته، تظاهرات حق هر شهروند است اما او باید در مطابق کامل اصول و قوانین تظاهرات باشد.»

در همین حال رحمت الله نبیل نیز از مداخله نیروهای دولتی برای اهداف سیاسی، سخن می زد و می افزاید: «اردوی را یا نظامی را که شما برای دفاع از دموکراسی ، دفاع از مردم سالاری تربیه کردین نگذارین که او را کسی بنام نیروهای سرکوب گر دموکراسی استفاده کند.»

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور اشرف غنی دربارۀ این اتهامات می گوید: «متاسفانه سیاسون برخی از کاندیدان با اظهاراتی که مبنا ندارد یا بی مورد است متاسفانه تلاش دارند که نیروهای ما را بدنام بسازند.»
 
با این هم، دسته های انتخاباتی و نیز حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور از سازمان ملل متحد خواسته اند تا در روشنی با مأموریت این سازمان، جلو هرگونه خود سری مسؤولان حکومتی را، بگیرد. 

هم‌رسانی کنید