Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متوقف شدن مؤقت گفتگوهای دوحه پس از حمله طالبان در بگرام

دو روز پس از حمله طالبان به پایگاه نظامی بگرام، طرف‌های گفتگوکننده در دوحه از توقف کوتاه مدت در رأی زنی های شان خبر داده اند.

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نوشته است این مذاکرات برای کوتاه مدت متوقف می شود تا طالبان بتوانند روی بحث های مهم با رهبری شان مشوره کنند.

او همپنان نوشته است که  در دیدار با نمایندگان طالبان از آنان خواسته است که باید به صلح، که خواست مردم افغانستان است تمایل نشان دهند.

اقای خلیلزاد گفته است که در دیدارش با نمایندگان طالبان خشم اش را در باره این حمله بیان کرده است.

او گفت: «طالبان باید نشان دهند که مایل استند و می‌توانند به درخواست مردم افغانستان که صلح است، پاسخ بدهند.»

آقای افزود: «ما یک وفقه کوتاه می‌گیرم تا طالبان بتوانند روی بحث های مهم با رهبری شان مشوره کنند.»

منابع نزدیک به طالبان می گویند که نمایندگان طالبان در دیدار با رهبران این گروه روی چگونگی آتش بس و کاهش خشنونت ها و گفت وگوهای میان افغانان در صورت یک توافق صلح رای زنی خواهند کرد.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در تویتی شش روز رای زنی نمایندگان این گروه با فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را مثبت ارزیابی کرده است.

رأی زنی‌های صلح میان نمایندگان امریکا با طالبان پس از سه ماه توقف در شانزدهم ماه قوس در قطر از سر گرفته شده و شش روز ادامه پیدا کرد.

متوقف شدن مؤقت گفتگوهای دوحه پس از حمله طالبان در بگرام

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان فضای رأی زنی‌های شش روزه با زلمی خلیلزاد را مثبت خوانده است.

تصویر بندانگشتی

دو روز پس از حمله طالبان به پایگاه نظامی بگرام، طرف‌های گفتگوکننده در دوحه از توقف کوتاه مدت در رأی زنی های شان خبر داده اند.

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نوشته است این مذاکرات برای کوتاه مدت متوقف می شود تا طالبان بتوانند روی بحث های مهم با رهبری شان مشوره کنند.

او همپنان نوشته است که  در دیدار با نمایندگان طالبان از آنان خواسته است که باید به صلح، که خواست مردم افغانستان است تمایل نشان دهند.

اقای خلیلزاد گفته است که در دیدارش با نمایندگان طالبان خشم اش را در باره این حمله بیان کرده است.

او گفت: «طالبان باید نشان دهند که مایل استند و می‌توانند به درخواست مردم افغانستان که صلح است، پاسخ بدهند.»

آقای افزود: «ما یک وفقه کوتاه می‌گیرم تا طالبان بتوانند روی بحث های مهم با رهبری شان مشوره کنند.»

منابع نزدیک به طالبان می گویند که نمایندگان طالبان در دیدار با رهبران این گروه روی چگونگی آتش بس و کاهش خشنونت ها و گفت وگوهای میان افغانان در صورت یک توافق صلح رای زنی خواهند کرد.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در تویتی شش روز رای زنی نمایندگان این گروه با فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را مثبت ارزیابی کرده است.

رأی زنی‌های صلح میان نمایندگان امریکا با طالبان پس از سه ماه توقف در شانزدهم ماه قوس در قطر از سر گرفته شده و شش روز ادامه پیدا کرد.

هم‌رسانی کنید