Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متیس: طالبان از بهر رسیدن به صلح زیر فشار فزاینده قرار دارند

جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، می‌گوید که راهبرد جنوب آسیا – که نزدیک به یک سال از اعلام آن می‌گذرد – اکنون در حال اجرا است و به گفتۀ او، طالبان از بهر رسیدن به صلح زیر فشار فزاینده قرار دارند. 

جیمز متیس می‌گوید که پایه اصلی راهبرد کنونی امریکا در نبرد افغانستان تمرکز بر صلح و آشتی است و واشنگتن در همکاری نزدیک با کابل برای پایان این جنگ تلاش نهایی خواهد کرد.

وزیردفاع ایالات متحده هنگام دیدار با همتای بریتانیایی‌اش در واشنگتن گفت تاریخ جهان نشان داده است که جنگ‌های همانند جنگ افغانستان از راه مصالحه حل شده می‌توانند.

او افزود: «مهمترین پایه در راهبرد جنوب آسیا مصالحه است. ما در تاریخ گواه بوده‌ایم که جنگ‌های همانند جنگ افغانستان از راه گفت‌وگوها پایان یافته‌اند، به گونه مثال در افریقای جنوبی و آریلند شمالی. پس ما با هم‌پیمانان ناتوی مان از نزدیک با افغان‌ها کار کنیم تا روند مصالحه به رهبری و مالیکت آنان به پیش برده شود و به جنگ در افغانستان پایان داده شود.»

جیمز متیس از دادن جزییات در باره دیدار اخیر نماینده‌گان حکومت امریکا با طالبان در قطر خودداری کرد اما گفت که گفت‌وگوها با طالبان ادامه دارند.

او گفت: «هیچ شکی نیست که راهبرد تازه مان طالبان را به یک دلیل روبه‌رو ساخته اند تا با رییس‌جمهور غنی به آتش‌بس‌هایی تن بدهند که از سوی او پیشنهاد و رهبری شدند و به بحث‌های بیشتر این آتش بس‌ها بپردازند. اما هنوز هم زود است تا جزییات این روند مصالحه را برای تان بدهم.»

وزیر دفاع ایالات متحده در این دیدار از دو برابرشدن نیروهای بریتانیایی در افغانستان نیز ستایش کرد. 

گوین ویلیمسن، وزیردفاع بریتانیا، گفت: «جهان به‌گونه فزاینده در حال مبدل شدن به یک جای تاریک است. ما می‌بینیم که تهدیدها به گونه روز‌افزون در حال ظهور استند، نه تنها در بخش‎های بی‎حاکمیت بل تهدیدهای از کشورهایی که دولت دارند نیز افزایش می‎یابند که مثال آن روسیه است.»

بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که می‌خواهد شمار نیروهایش را درافغانستان از ۴۵۰ تن به حدود یک هزار تن افزایش دهد.

متیس: طالبان از بهر رسیدن به صلح زیر فشار فزاینده قرار دارند

وزیر دفاع ایالات متحده امریکا می‌گوید که پایه اصلی راهبرد کنونی امریکا در نبرد افغانستان تمرکز بر صلح و آشتی است.

Thumbnail

جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، می‌گوید که راهبرد جنوب آسیا – که نزدیک به یک سال از اعلام آن می‌گذرد – اکنون در حال اجرا است و به گفتۀ او، طالبان از بهر رسیدن به صلح زیر فشار فزاینده قرار دارند. 

جیمز متیس می‌گوید که پایه اصلی راهبرد کنونی امریکا در نبرد افغانستان تمرکز بر صلح و آشتی است و واشنگتن در همکاری نزدیک با کابل برای پایان این جنگ تلاش نهایی خواهد کرد.

وزیردفاع ایالات متحده هنگام دیدار با همتای بریتانیایی‌اش در واشنگتن گفت تاریخ جهان نشان داده است که جنگ‌های همانند جنگ افغانستان از راه مصالحه حل شده می‌توانند.

او افزود: «مهمترین پایه در راهبرد جنوب آسیا مصالحه است. ما در تاریخ گواه بوده‌ایم که جنگ‌های همانند جنگ افغانستان از راه گفت‌وگوها پایان یافته‌اند، به گونه مثال در افریقای جنوبی و آریلند شمالی. پس ما با هم‌پیمانان ناتوی مان از نزدیک با افغان‌ها کار کنیم تا روند مصالحه به رهبری و مالیکت آنان به پیش برده شود و به جنگ در افغانستان پایان داده شود.»

جیمز متیس از دادن جزییات در باره دیدار اخیر نماینده‌گان حکومت امریکا با طالبان در قطر خودداری کرد اما گفت که گفت‌وگوها با طالبان ادامه دارند.

او گفت: «هیچ شکی نیست که راهبرد تازه مان طالبان را به یک دلیل روبه‌رو ساخته اند تا با رییس‌جمهور غنی به آتش‌بس‌هایی تن بدهند که از سوی او پیشنهاد و رهبری شدند و به بحث‌های بیشتر این آتش بس‌ها بپردازند. اما هنوز هم زود است تا جزییات این روند مصالحه را برای تان بدهم.»

وزیر دفاع ایالات متحده در این دیدار از دو برابرشدن نیروهای بریتانیایی در افغانستان نیز ستایش کرد. 

گوین ویلیمسن، وزیردفاع بریتانیا، گفت: «جهان به‌گونه فزاینده در حال مبدل شدن به یک جای تاریک است. ما می‌بینیم که تهدیدها به گونه روز‌افزون در حال ظهور استند، نه تنها در بخش‎های بی‎حاکمیت بل تهدیدهای از کشورهایی که دولت دارند نیز افزایش می‎یابند که مثال آن روسیه است.»

بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که می‌خواهد شمار نیروهایش را درافغانستان از ۴۵۰ تن به حدود یک هزار تن افزایش دهد.

هم‌رسانی کنید