تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس نماینده‌گان مسوولان نهادهای امنیتی را فرا می‌خواند

مجلس نماینده‌گان درواکنش به حمله‌های اخیر در پایتخت و جان باختن غیرنظامیان به ویژه جان باختن خبرنگاران، مسوولان نهادهای امنیتی را به این مجلس فرا می‌خواند.

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که گرفتن مسوولیت این گونه حمله‌ها از سوی گروهی بنام داعش پرسش برانگیز است .

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما به نماینده‌گی از ولسی جرگه این عمل را تقبیح می‌کنیم و شدیداً در این درد خود را شریک میدانیم، ولی کوتاهی دولت هم جداً محسوس و ملموس است.» 

وژمه صافی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این حمله بالای صدای مردم بوده است و ظلم بزرگی می‌باشد.»

شاه گل رضایی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این اعلامیه صادر کردن‌ها توسط داعش توسط هیچ نهاد دولتی و حکومتی به بررسی گرفته نمی شود که این ادرس ها در کجاست.»

صادقی زاده نیلی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومتی که نتواند امنیت مردم را بگیرد از مشروعیت برخوردار نیست.»
 
خلیل الله شنکر، شهروند، گفت: «اگر این‌ها یک بار ویک روز هم از صلاحیت‌های شان استفاده بکنند به تمام مشکلات رسیده‌گی کرده می‌توانیم.» 

خاطر پردیس، شهروند، گفت: «پارلمان یک برنامه درست و منظم داشته باشد و افراد درست را به نهادهای امنیتی بگمارد این مشکلات را نخواهیم داشت.»

مجلس نماینده‌گان مسوولان نهادهای امنیتی را فرا می‌خواند

شماری از اعضای مجلس این حمله‌ها را یک عمل ظالمانه می‌دانند و نهادهای امنیتی را به ناکامی در کار تأمین امنیت مردم متهم می‌سازند.

Thumbnail

مجلس نماینده‌گان درواکنش به حمله‌های اخیر در پایتخت و جان باختن غیرنظامیان به ویژه جان باختن خبرنگاران، مسوولان نهادهای امنیتی را به این مجلس فرا می‌خواند.

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که گرفتن مسوولیت این گونه حمله‌ها از سوی گروهی بنام داعش پرسش برانگیز است .

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما به نماینده‌گی از ولسی جرگه این عمل را تقبیح می‌کنیم و شدیداً در این درد خود را شریک میدانیم، ولی کوتاهی دولت هم جداً محسوس و ملموس است.» 

وژمه صافی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این حمله بالای صدای مردم بوده است و ظلم بزرگی می‌باشد.»

شاه گل رضایی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این اعلامیه صادر کردن‌ها توسط داعش توسط هیچ نهاد دولتی و حکومتی به بررسی گرفته نمی شود که این ادرس ها در کجاست.»

صادقی زاده نیلی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومتی که نتواند امنیت مردم را بگیرد از مشروعیت برخوردار نیست.»
 
خلیل الله شنکر، شهروند، گفت: «اگر این‌ها یک بار ویک روز هم از صلاحیت‌های شان استفاده بکنند به تمام مشکلات رسیده‌گی کرده می‌توانیم.» 

خاطر پردیس، شهروند، گفت: «پارلمان یک برنامه درست و منظم داشته باشد و افراد درست را به نهادهای امنیتی بگمارد این مشکلات را نخواهیم داشت.»

هم‌رسانی کنید