Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محب: صلح با طالبان به معنی پایان تهدید تروریسم نیست

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که رسیدن به یک توافق با طالبان الزامأ به معنی پایان تهدید تروریسم نیست.

آقای محب که شام امروز (دوشنبه، ۲۰حوت) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویارک سخن می‌زد، از کشورهای جهان خواست که در مبارزه با هراس‌افگنی افغانستان را کمک کنند.

او هرچند گفت که افغانستان در خط نخست مبارزه با تروریسم قرار دارد، اما تأکید کرد که جنگیدن در برابر گروه‌های تروریستی تنها مسؤولیت افغانستان نیست.

آقای محب، از گروه طالبان خواست که به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی روبیاورند و به جنگ و خشونت در کشور پایان دهند.

این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، در بارۀ افغانستان برگزار شده بود و در آن، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گزارشش را دربارۀ افغانستان ارایه کرد.

تادامیچی یوماماتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارشش، از افغانستان به عنوان یک مرگبار و در شرایط دشوار، توصیف کرد و گفت که فقر در این کشور از ۳۷درصد در سال ۲۰۱۴به ۵۴درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته‌است.

یوماماتو هم‌چنان گفت که افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی بوده است که در آن هزاران تن از غیرنظامیان و نظامیان جان‌های شان را از دست داده‌اند.

یوماماتو، در بخش دیگر از سخنانش در بارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان نیز سخن‌زد. او از اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که انتخابات‌های پیش‌روی افغانستان را در زمان معین و مشخص شدۀ آن برگزار کنند.

محب: صلح با طالبان به معنی پایان تهدید تروریسم نیست

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، در بارۀ افغانستان برگزار شده بود و در آن، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گزارشش را دربارۀ افغانستان ارایه کرد.

تصویر بندانگشتی

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که رسیدن به یک توافق با طالبان الزامأ به معنی پایان تهدید تروریسم نیست.

آقای محب که شام امروز (دوشنبه، ۲۰حوت) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویارک سخن می‌زد، از کشورهای جهان خواست که در مبارزه با هراس‌افگنی افغانستان را کمک کنند.

او هرچند گفت که افغانستان در خط نخست مبارزه با تروریسم قرار دارد، اما تأکید کرد که جنگیدن در برابر گروه‌های تروریستی تنها مسؤولیت افغانستان نیست.

آقای محب، از گروه طالبان خواست که به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی روبیاورند و به جنگ و خشونت در کشور پایان دهند.

این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، در بارۀ افغانستان برگزار شده بود و در آن، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گزارشش را دربارۀ افغانستان ارایه کرد.

تادامیچی یوماماتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارشش، از افغانستان به عنوان یک مرگبار و در شرایط دشوار، توصیف کرد و گفت که فقر در این کشور از ۳۷درصد در سال ۲۰۱۴به ۵۴درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته‌است.

یوماماتو هم‌چنان گفت که افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی بوده است که در آن هزاران تن از غیرنظامیان و نظامیان جان‌های شان را از دست داده‌اند.

یوماماتو، در بخش دیگر از سخنانش در بارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان نیز سخن‌زد. او از اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که انتخابات‌های پیش‌روی افغانستان را در زمان معین و مشخص شدۀ آن برگزار کنند.

هم‌رسانی کنید