Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محمداسحاق رهگذر به حیث والی تازه بلخ معرفی می‌شود

منابع درحکومت امروز (سه‌شنبه ۲۳حوت) می‌گویند که محمداسحاق رهگذر پس از "نوروز" به حيث والى تازۀ ولايت بلخ، معرفى مي‎گردد.

حکومت تاکنون رسمأ این خبر را تأیید نکرده است.

این در حالی است که در اواخر ماه قوس سال روان خورشیدی دفتر رسانه های ریاست جمهوری اعلام کرد که رییس جمهور اشرف غنی استعفای عطا محمد نور را از سمت والی بلخ تأیید کرده است.

این دفتر در یک خبرنامه که روز بیست و هفتم ماه قوس به رسانه‌ها فرستاده شد، گفت که رییس جمهور استعفانامۀ آقای نور را که چندی پیش به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود، امضا کرده است.

در این خبرنامه همچنان آمده بود که محمد داوود به عنوان والی تازۀ بلخ گماشته شده است.

اما این تصمیم ریاست جمهوری از سوی آقای نور رد شد و این کار منجر به اختلاف‌های شدید میان عطامحمد نور و رییس جمهور غنی شد. 

هیئتی از جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان بیش از هشت بار باهم در بارۀ حل این تنش‌ها گفت‌وگو کردند.

محمداسحاق رهگذر به حیث والی تازه بلخ معرفی می‌شود

اسحاق رهگذر عضو پیشین مجلس نماینده‎گان است و پس از سقوط طالبان نیز به حیث والی بلخ، کار کرده است.

Thumbnail

منابع درحکومت امروز (سه‌شنبه ۲۳حوت) می‌گویند که محمداسحاق رهگذر پس از "نوروز" به حيث والى تازۀ ولايت بلخ، معرفى مي‎گردد.

حکومت تاکنون رسمأ این خبر را تأیید نکرده است.

این در حالی است که در اواخر ماه قوس سال روان خورشیدی دفتر رسانه های ریاست جمهوری اعلام کرد که رییس جمهور اشرف غنی استعفای عطا محمد نور را از سمت والی بلخ تأیید کرده است.

این دفتر در یک خبرنامه که روز بیست و هفتم ماه قوس به رسانه‌ها فرستاده شد، گفت که رییس جمهور استعفانامۀ آقای نور را که چندی پیش به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود، امضا کرده است.

در این خبرنامه همچنان آمده بود که محمد داوود به عنوان والی تازۀ بلخ گماشته شده است.

اما این تصمیم ریاست جمهوری از سوی آقای نور رد شد و این کار منجر به اختلاف‌های شدید میان عطامحمد نور و رییس جمهور غنی شد. 

هیئتی از جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان بیش از هشت بار باهم در بارۀ حل این تنش‌ها گفت‌وگو کردند.

هم‌رسانی کنید