Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محمداسحاق رهگذر رسمأ به حیث والی بلخ معرفی خواهد شد

منیر فرهاد سخن‌گوی مقام ولایت بلخ امروز (پنج‌شنبه ۲حمل) تأیید می‌کند که محمداسحاق رهگذر امروز از سوی یک هیآت از مرکز در مراسمی به حیث جانشین عطامحمد نور، معرفی خواهد شد.

آقای رهگذر در دورۀ موقت حکومت یعنی پس از سقوط نظام طالبان درکشور، به حیث والی بلخ کار کرده‌است.

روز گذشته، عطامحمد نور در مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزارشریف از حل بسیاری‌از اختلاف‌هایش با حکومت، خبر داد و افزود که پس از چندین‌دور گفت‌وگوهای نفس‌گیر روی چندین مورد، توافق به‌عمل آمده‌است.

او در این باره، گفت: "پس از مشکل به‌وجودآمده میان جمعیت و حکومت وحدتی ملی، تلاش‌هایی برای حل این معضل شکل گرفت و پس‌از چندین مذاکرات نفس‌گیر، روی خواست‌های جمعیت بحث صورت گرفت و در اکثر موارد آن، توافق به‌عمل آمده‌است."

او افزود: "قراراست عنقریب تفاهم‌نامۀ حکومت با جمعیت اسلامی اعلام و مطابق به جدول زمان‌بندی‌شده به‌پیش برویم و امیدواریم که با این رویکرد تازه، آرامش بیشتر نصیب مردم ما گردد و بتوانیم بیشتر از گذشته با سروسامان‌دادن امور سیاسی، برای انتخابات پیش‌رو تلاش و کار نمایم."

او از تمکین ریاست‌جمهوری و تیم گفت‌وگو‌کننده برای تقویت همگرایی و احترام به وحدت ملی و حل مشکلات جنرال دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور، محمد محقق، معاون ریاست‌ اجراییه و جنرال عبدالرازق، قومندان امنیه ولایت کندهار، ستایش می‌کند.

تنش‏‌ها میان آقای نور و حکومت از آن افزایش یافت که رییس‌جمهور استعفانامۀ نور را از ولایت بلخ تأیید کرد. آقای نور، اما آن‌را نپذیرفت و گفت که این استعفانامه مشروط بود و تا زمانی‌که شرط‌هایش برآورده نشده، از بلخ کنار نخواهد رفت.

تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات در زمان معین، تدویر "لویه‌جرگه" و مشخص‌شدن سرنوشت ریاست اجراییه و تضمین سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، از شرط‌های اصلی آقای نور استند.

محمداسحاق رهگذر رسمأ به حیث والی بلخ معرفی خواهد شد

سخن‌گوی مقام ولایت بلخ می‌گوید که پیش از معرفی آقای رهگذر، قراراست اکرم سامع به جای سید کمال سادات فرمانده پولیس این ولایت، معرفی شود.

Thumbnail

منیر فرهاد سخن‌گوی مقام ولایت بلخ امروز (پنج‌شنبه ۲حمل) تأیید می‌کند که محمداسحاق رهگذر امروز از سوی یک هیآت از مرکز در مراسمی به حیث جانشین عطامحمد نور، معرفی خواهد شد.

آقای رهگذر در دورۀ موقت حکومت یعنی پس از سقوط نظام طالبان درکشور، به حیث والی بلخ کار کرده‌است.

روز گذشته، عطامحمد نور در مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزارشریف از حل بسیاری‌از اختلاف‌هایش با حکومت، خبر داد و افزود که پس از چندین‌دور گفت‌وگوهای نفس‌گیر روی چندین مورد، توافق به‌عمل آمده‌است.

او در این باره، گفت: "پس از مشکل به‌وجودآمده میان جمعیت و حکومت وحدتی ملی، تلاش‌هایی برای حل این معضل شکل گرفت و پس‌از چندین مذاکرات نفس‌گیر، روی خواست‌های جمعیت بحث صورت گرفت و در اکثر موارد آن، توافق به‌عمل آمده‌است."

او افزود: "قراراست عنقریب تفاهم‌نامۀ حکومت با جمعیت اسلامی اعلام و مطابق به جدول زمان‌بندی‌شده به‌پیش برویم و امیدواریم که با این رویکرد تازه، آرامش بیشتر نصیب مردم ما گردد و بتوانیم بیشتر از گذشته با سروسامان‌دادن امور سیاسی، برای انتخابات پیش‌رو تلاش و کار نمایم."

او از تمکین ریاست‌جمهوری و تیم گفت‌وگو‌کننده برای تقویت همگرایی و احترام به وحدت ملی و حل مشکلات جنرال دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور، محمد محقق، معاون ریاست‌ اجراییه و جنرال عبدالرازق، قومندان امنیه ولایت کندهار، ستایش می‌کند.

تنش‏‌ها میان آقای نور و حکومت از آن افزایش یافت که رییس‌جمهور استعفانامۀ نور را از ولایت بلخ تأیید کرد. آقای نور، اما آن‌را نپذیرفت و گفت که این استعفانامه مشروط بود و تا زمانی‌که شرط‌هایش برآورده نشده، از بلخ کنار نخواهد رفت.

تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات در زمان معین، تدویر "لویه‌جرگه" و مشخص‌شدن سرنوشت ریاست اجراییه و تضمین سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، از شرط‌های اصلی آقای نور استند.

هم‌رسانی کنید