تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مخالفت رییس‌جمهور با سفر رسمی یک عضو مجلس به بیرون از کشور

بربنیاد سندی که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، رییس‌جمهور غنی با سفر رسمی، خان آغا رضایی، یک عضو مجلس نماینده‌گان به بیرون از کشور مخالفت کرده‌است.

آقای غنی در پاسخ به یک نامۀ درخواستی دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان دربارۀ سفر رییس و سه عضو این نهاد به یک نشست جهانی در ترکیه، نام خان آغا رضایی، یکی از اعضای این هیئت را از این نامه بیرون کشیده‌است.

خان آغا رضایی، ادعا دارد که این کار رییس‌جمهور، عقدمندانه‌است و برخاسته از برخوردهای سیاسی حکومت است: «رییس صاحب‌جمهور خواسته که عقده گشایی کند... همان قصد خود را بگیرد که ما به تیم دولت ساز نرفتیم و نخواستیم. از ما درخواست شده بود و از این‌که ما به تیم ثبات و همگرایی بودیم.»

اما، حکومت، بیرون کشیدن نام این عضو مجلس را یک تصمیم اداری می‌داند و هرگونه برخورد سیاسی با آقای رضایی را رد می‎کند.

لطیف محمود، مشاور مرکز رسانه‌های حکومت گفت: «در این خصوص وقتی سفرها می‌شود، یک بخش اداری و تخنیکی است که از طرف کارشناس‌های زیربط کارشناسی می‌شود و در جمع به حکم می‌رود و امضا می‌شود، این نه بحث انتخاباتی است و نه عقده‌مندانه.»

شماری از حقوق‌دانان، هرچند تصمیم لغو سفرهای مقام‌های حکومتی را از صلاحیت‌های قانونی رییس‌جمهور می‌دانند، اما برخوردهای سیاسی را در چنین مسایل غیراخلاقی می‌گویند.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان بیان داشت: «ولی این‌که بدون هیچ نوع دلیلی یک نفر را از عضویت در یک هیئتی که اشتراک در کنفرانس بین الپارلمانی دارند، حذف می‌کنند، بیشتر دیکتاتورانه است.»

حقوق‌دانان هشدار می‌دهند که چنین رویکردها در داخل نظام بی‌باوری‌ها را به حکومت و نیز مخالفت‌های سیاسی را در برابر حکومت افزایش خواهد داد.

مخالفت رییس‌جمهور با سفر رسمی یک عضو مجلس به بیرون از کشور

دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان، دوازده روز پیش، از ریاست‌جمهوری خواسته بود تا هزینۀ سفر هیئت این نهاد را به ترکیه برای شرکت در یک نشست جهانی درباره مبارزه با هراس‌افگنی  تأیید کند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد سندی که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، رییس‌جمهور غنی با سفر رسمی، خان آغا رضایی، یک عضو مجلس نماینده‌گان به بیرون از کشور مخالفت کرده‌است.

آقای غنی در پاسخ به یک نامۀ درخواستی دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان دربارۀ سفر رییس و سه عضو این نهاد به یک نشست جهانی در ترکیه، نام خان آغا رضایی، یکی از اعضای این هیئت را از این نامه بیرون کشیده‌است.

خان آغا رضایی، ادعا دارد که این کار رییس‌جمهور، عقدمندانه‌است و برخاسته از برخوردهای سیاسی حکومت است: «رییس صاحب‌جمهور خواسته که عقده گشایی کند... همان قصد خود را بگیرد که ما به تیم دولت ساز نرفتیم و نخواستیم. از ما درخواست شده بود و از این‌که ما به تیم ثبات و همگرایی بودیم.»

اما، حکومت، بیرون کشیدن نام این عضو مجلس را یک تصمیم اداری می‌داند و هرگونه برخورد سیاسی با آقای رضایی را رد می‎کند.

لطیف محمود، مشاور مرکز رسانه‌های حکومت گفت: «در این خصوص وقتی سفرها می‌شود، یک بخش اداری و تخنیکی است که از طرف کارشناس‌های زیربط کارشناسی می‌شود و در جمع به حکم می‌رود و امضا می‌شود، این نه بحث انتخاباتی است و نه عقده‌مندانه.»

شماری از حقوق‌دانان، هرچند تصمیم لغو سفرهای مقام‌های حکومتی را از صلاحیت‌های قانونی رییس‌جمهور می‌دانند، اما برخوردهای سیاسی را در چنین مسایل غیراخلاقی می‌گویند.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان بیان داشت: «ولی این‌که بدون هیچ نوع دلیلی یک نفر را از عضویت در یک هیئتی که اشتراک در کنفرانس بین الپارلمانی دارند، حذف می‌کنند، بیشتر دیکتاتورانه است.»

حقوق‌دانان هشدار می‌دهند که چنین رویکردها در داخل نظام بی‌باوری‌ها را به حکومت و نیز مخالفت‌های سیاسی را در برابر حکومت افزایش خواهد داد.

هم‌رسانی کنید