تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

مخالفت شماری از احزاب با تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری

پس از پخش گزارش‌ها در بارۀ بررسی طرح تعویق احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری و ایجاد حکومت موقت از سوی ایالات متحد امریکا ازبهر کمک به روند صلح، شماری از احزاب سیاسی در کشور به این طرح واکنش نشان می‌دهند.

از این میان گلبدین حکمیتار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که انتخابات باید در زمان معیین آن برگزار شود.

آقای حکمتیار، هم‌چنان می‌گوید که طرح ایجاد حکومت موقت نیز یک دسیسه است که پیامد آن فاجعه بار خواهد بود.

رهبر حزب اسلامی که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، بار دیگر تأکید کرد که  اگر به گفتۀ او حکومت تلاش کند که انتخابات ریاست جمهوری را همچون انتخابات مجلس نماینده‌گان با تقلب‌ها برگزار کند، ناچار خواهد شد که برایجاد حکومت موقت موافقت نماید.

او در این باره افزود: :«دولت به خواست معقول و مشروع احزاب تمکین نکند و در این تلاش باشد که انتخابات ریاست جمهوری هم شبیه انتخابات گذشته پارلمانی باشد؛ پر از تقلب، مطابق به همین سیستم فرسوده و کهنه، در آن صورت ما هیچ چاره جز این نداریم که انتقال قدرت به یک حکومت موقت پافشاری کنیم.»

احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی نیز به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را رد می‌کنند و می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری باید بربنیاد قانون در وقت و زمان معیین آن برگزار شود.

نور رحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در این باره اظهار داشت: «در زمینۀ این که انتخابات به تعویق بیافتد با هیچ کسی جمعیت اسلامی افغانستان تا حالا توافقی نداشته و مسایلی که پخش شده شایعه استند.»
عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی نیز افزود: «ما طرفدار به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری نیستیم، منتها تأخیر انتخابات ریاست جمهوری به شرط از این‌‎که صلح بیاید و جنگ پایان بیابد.»

در همین حال، کسانی نزدیک به حامد کرزی، رییس جمهور پیشین می‌گوید که شرایط کنونی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برابر نیست.

عبدالکریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی می‌گوید: «انتخابات پارلمانی متفاوت تر بود، اما انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می‌شود که در افغانستان صلح نیامده و این به این معنا است که طالبان از صحنه دور می‌مانند.»

پیش از این، وال استریت ژورنال گزارشی را پخش کرد که برمبنای آن ایالات متحده گزینۀ تعویق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد یک حکومت را زیر بررسی دارد. اما حکومت افغانستان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد.

افغانستان

مخالفت شماری از احزاب با تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری

کسانی نزدیک به حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین می‌گویند که  باید به گفت‌وگوهای صلح اولویت داده شود.

تصویر بندانگشتی

پس از پخش گزارش‌ها در بارۀ بررسی طرح تعویق احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری و ایجاد حکومت موقت از سوی ایالات متحد امریکا ازبهر کمک به روند صلح، شماری از احزاب سیاسی در کشور به این طرح واکنش نشان می‌دهند.

از این میان گلبدین حکمیتار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که انتخابات باید در زمان معیین آن برگزار شود.

آقای حکمتیار، هم‌چنان می‌گوید که طرح ایجاد حکومت موقت نیز یک دسیسه است که پیامد آن فاجعه بار خواهد بود.

رهبر حزب اسلامی که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، بار دیگر تأکید کرد که  اگر به گفتۀ او حکومت تلاش کند که انتخابات ریاست جمهوری را همچون انتخابات مجلس نماینده‌گان با تقلب‌ها برگزار کند، ناچار خواهد شد که برایجاد حکومت موقت موافقت نماید.

او در این باره افزود: :«دولت به خواست معقول و مشروع احزاب تمکین نکند و در این تلاش باشد که انتخابات ریاست جمهوری هم شبیه انتخابات گذشته پارلمانی باشد؛ پر از تقلب، مطابق به همین سیستم فرسوده و کهنه، در آن صورت ما هیچ چاره جز این نداریم که انتقال قدرت به یک حکومت موقت پافشاری کنیم.»

احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی نیز به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را رد می‌کنند و می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری باید بربنیاد قانون در وقت و زمان معیین آن برگزار شود.

نور رحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در این باره اظهار داشت: «در زمینۀ این که انتخابات به تعویق بیافتد با هیچ کسی جمعیت اسلامی افغانستان تا حالا توافقی نداشته و مسایلی که پخش شده شایعه استند.»
عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی نیز افزود: «ما طرفدار به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری نیستیم، منتها تأخیر انتخابات ریاست جمهوری به شرط از این‌‎که صلح بیاید و جنگ پایان بیابد.»

در همین حال، کسانی نزدیک به حامد کرزی، رییس جمهور پیشین می‌گوید که شرایط کنونی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برابر نیست.

عبدالکریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی می‌گوید: «انتخابات پارلمانی متفاوت تر بود، اما انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می‌شود که در افغانستان صلح نیامده و این به این معنا است که طالبان از صحنه دور می‌مانند.»

پیش از این، وال استریت ژورنال گزارشی را پخش کرد که برمبنای آن ایالات متحده گزینۀ تعویق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد یک حکومت را زیر بررسی دارد. اما حکومت افغانستان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد.

هم‌رسانی کنید