Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مخالفت وزارت خارجه با فعالیت‌های اخیر پاکستان در امتداد خط دیورند

به دنبال حصارکشی‌های اخیر از سوی نظامیان پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت کنر در شرق افغانستان، وزارت خارجۀ بر مخالفت کابل در برابر ساخت «هرنوع تأسیسات خودسر» در امتداد خط دیورند تأکید می ورزد.

در همین حال، معاون والی کنر می‌گوید که بیشتر حصارکشی‌های نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، در این ولایت، خودسرانه انجام شده‌اند.

 این در حالیست که در چندروز اخیر، باشنده‌‌گان بخش‌های دوردست کنر، نیز در تماس‌‌های تیلفونی، از ادامۀ ساخت و سازهای نظامیان پاکستانی، در برخی از این بخش‌ها، شکایت می کنند.

تهذیب‌الله مذهب - فعال جامعه مدنی در ولایت کنر در این باره گفت:«در روز روشن، سیم خاردار کشیده شده است و به همین گونه اداره محلی در ولسوالی ناری، حتا هنگامی که مردم اعتراض کردند، همین اداره محلی جلو آنان را گرفتند و صدای‌شان را خفه ساختند.»

قیام خیام - فعال جامعه مدنی  در ولایت کنر گفت:« از حکومت می‌خواهیم که موقف خود را جدی بگیرد و در پیوند با این موضوع، صدایش را در سطح جهانی بلند کند تا هم جلو مرگ و جراحت گرفته شود و هم داعیه ما را در این زمینه، ثابت نگه‌دارد.»

مقام‌های محلی در کنر، بیشتر این ساخت‌وسازها و حصارکشی‌های نظامیان پاکستانی را در امتداد خط دیورند، خودسرانه می‌دانند.

گُل‌محمد بیدار - معاون والی گفت:« آنان کشیدن سیم خاردار را خودسرانه شروع کردند و هرجایی که خوش‌شان آمد، همان‌جا ادامه‌اش می‌دهند. همچنان کوشش دارند تا بخش‌های برجسته را بگیرند؛ اما ما هم در مقابل، در بیشتر جاها، بخش‌های برجسته را گرفته‌ایم و گاهی حتا نزاع پیش می‌آید و گاهی هم زیر پرچم‌ها با هم نشست‌هایی را انجام داده و در تفاهم به پیش می‌رویم.»

در پایتخت نیز حکومت به جدی نگرفتن این معضل متهم می‌شود.

رحمت‌الله نبیل - رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی گفت:« یکی خو بحث دیورند است و یا فرضاً خود همان ساحه خط دیورند است؛ یکی این که از نقاط صفری قبول‌شده که این‌ها پیش آمده‌اند، در این بحث متاسفانه حکومت تا به حال ثابت نساخته که از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کرده می‌تواند. حداقل در همین جرگه خوب بود که همین بزرگ‌وارها سر این مساله هم یک تماس می‌گرفتند.»

در این میان وزارت امور خارجه، بر مخالفت کابل با آنچه که «تأسیسات خودسر در امتداد خط فرضی دیورند» می‌گوید، تأکید می‌ورزد. 
 
گران هیواد - سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:« در این مورد، هر اقدامی که از جانب پاکستان صورت گرفته، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض خود را از طریق سفارت افغانستان در اسلام‌آباد به وزارت خارجه پاکستان و سفارت پاکستان مقیم کابل ارائه نموده است.»

در حدود یک‌ماه پیش، نیروهای مرزی افغانستان در ولایت کنر خبر دادند که کوشیده‌اند از ایجاد پاسگاه‌های تازه نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان جلوگیری کنند؛ اما به گفته این نیروها، نظامیان پاکستانی با آنان به درگیری پرداختند و سپس، بخش‌هایی از ولایت کنر، آماج حمله‌های موشکی قرار گرفتند.

در آن زمان، مشاور امنیت ملی در سفری به کنر هشدار داد که این حمله‌های موشکی نظامیان پاکستانی بی‌پاسخ نخواهند ماند و گفت که از هژده سال بدین‌سو، بخش هایی در ولایت کنر، به بهانه‌های گونه‌گون، آماج چنین حمله‌ها قرار گرفته‌اند.

مخالفت وزارت خارجه با فعالیت‌های اخیر پاکستان در امتداد خط دیورند

 این در حالیست که در چندروز اخیر، باشنده‌‌گان بخش‌های دوردست کنر، نیز در تماس‌‌های تیلفونی، از ادامۀ ساخت و سازهای نظامیان پاکستانی، در برخی از این بخش‌ها، شکایت می کنند.

Thumbnail

به دنبال حصارکشی‌های اخیر از سوی نظامیان پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت کنر در شرق افغانستان، وزارت خارجۀ بر مخالفت کابل در برابر ساخت «هرنوع تأسیسات خودسر» در امتداد خط دیورند تأکید می ورزد.

در همین حال، معاون والی کنر می‌گوید که بیشتر حصارکشی‌های نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، در این ولایت، خودسرانه انجام شده‌اند.

 این در حالیست که در چندروز اخیر، باشنده‌‌گان بخش‌های دوردست کنر، نیز در تماس‌‌های تیلفونی، از ادامۀ ساخت و سازهای نظامیان پاکستانی، در برخی از این بخش‌ها، شکایت می کنند.

تهذیب‌الله مذهب - فعال جامعه مدنی در ولایت کنر در این باره گفت:«در روز روشن، سیم خاردار کشیده شده است و به همین گونه اداره محلی در ولسوالی ناری، حتا هنگامی که مردم اعتراض کردند، همین اداره محلی جلو آنان را گرفتند و صدای‌شان را خفه ساختند.»

قیام خیام - فعال جامعه مدنی  در ولایت کنر گفت:« از حکومت می‌خواهیم که موقف خود را جدی بگیرد و در پیوند با این موضوع، صدایش را در سطح جهانی بلند کند تا هم جلو مرگ و جراحت گرفته شود و هم داعیه ما را در این زمینه، ثابت نگه‌دارد.»

مقام‌های محلی در کنر، بیشتر این ساخت‌وسازها و حصارکشی‌های نظامیان پاکستانی را در امتداد خط دیورند، خودسرانه می‌دانند.

گُل‌محمد بیدار - معاون والی گفت:« آنان کشیدن سیم خاردار را خودسرانه شروع کردند و هرجایی که خوش‌شان آمد، همان‌جا ادامه‌اش می‌دهند. همچنان کوشش دارند تا بخش‌های برجسته را بگیرند؛ اما ما هم در مقابل، در بیشتر جاها، بخش‌های برجسته را گرفته‌ایم و گاهی حتا نزاع پیش می‌آید و گاهی هم زیر پرچم‌ها با هم نشست‌هایی را انجام داده و در تفاهم به پیش می‌رویم.»

در پایتخت نیز حکومت به جدی نگرفتن این معضل متهم می‌شود.

رحمت‌الله نبیل - رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی گفت:« یکی خو بحث دیورند است و یا فرضاً خود همان ساحه خط دیورند است؛ یکی این که از نقاط صفری قبول‌شده که این‌ها پیش آمده‌اند، در این بحث متاسفانه حکومت تا به حال ثابت نساخته که از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کرده می‌تواند. حداقل در همین جرگه خوب بود که همین بزرگ‌وارها سر این مساله هم یک تماس می‌گرفتند.»

در این میان وزارت امور خارجه، بر مخالفت کابل با آنچه که «تأسیسات خودسر در امتداد خط فرضی دیورند» می‌گوید، تأکید می‌ورزد. 
 
گران هیواد - سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:« در این مورد، هر اقدامی که از جانب پاکستان صورت گرفته، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض خود را از طریق سفارت افغانستان در اسلام‌آباد به وزارت خارجه پاکستان و سفارت پاکستان مقیم کابل ارائه نموده است.»

در حدود یک‌ماه پیش، نیروهای مرزی افغانستان در ولایت کنر خبر دادند که کوشیده‌اند از ایجاد پاسگاه‌های تازه نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان جلوگیری کنند؛ اما به گفته این نیروها، نظامیان پاکستانی با آنان به درگیری پرداختند و سپس، بخش‌هایی از ولایت کنر، آماج حمله‌های موشکی قرار گرفتند.

در آن زمان، مشاور امنیت ملی در سفری به کنر هشدار داد که این حمله‌های موشکی نظامیان پاکستانی بی‌پاسخ نخواهند ماند و گفت که از هژده سال بدین‌سو، بخش هایی در ولایت کنر، به بهانه‌های گونه‌گون، آماج چنین حمله‌ها قرار گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره