Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری به تعویق افتاد

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور روز دوشنبه (۱۹ حوت) می‌گوید که مراسم تحلیف ریاست‌‌جمهوری به پس از چاشت، به تعویق افتاده‌است.

صدیقی در این باره جزئیات بیشتر ارایه نکرده‌است.

ارگ ریاست ‌جمهوری و ریاست‌ اجراییه (سیپدار)، هردو می گویند که برای برگزاری مراسم‌های تحلیف جداگانۀ اشرف غنی و عبدالله عبدالله هم‌چون رییس‌جمهور، آماده‌گی گرفته اند.

روز گذشته، کسانی از ریاست ‌اجراییه می‌گویند که رأی‌زنی‌ها برای حل بحران انتخاباتی به میانجی‌گری زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، ادامه دارند و آقای خلیل‌زاد امروز سه بار با عبدالله عبدالله دیدار کرده‌است.

 اما، ریاست‌جمهوری هیچ جزئیاتی دربارۀ این رأی‌زنی‌ها بدست نمی‌دهد و تأکید می‌کند که مراسم سوگند اشرف غنی هم‌چون رییس‌جمهور به روز دو شنبه برگزار خواهد شد.

تقابل میان تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن شکل گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات در حدود بیست روز پیش، نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد و اشرف غنی را هم‌چون برندۀ این انتخابات اعلام کرد – نتیجه‌یی که عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و گفت که این نتیجه بربنیاد آرای تقلبی اعلام شده‌است.

عبدالله ساعاتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، در یک نشست اعلام کرد که بربنیاد آرای شفاف او برندۀ انتخابات است و برهمین مبنی، حکومت خودش را شکل خواهد داد.

این جنجال‌ها در شرایطی‌که قرار است روز سه‌شنبه گفت‌وگوهای صلح با طالبان آغاز شود، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده‌است.

مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری به تعویق افتاد

Thumbnail

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور روز دوشنبه (۱۹ حوت) می‌گوید که مراسم تحلیف ریاست‌‌جمهوری به پس از چاشت، به تعویق افتاده‌است.

صدیقی در این باره جزئیات بیشتر ارایه نکرده‌است.

ارگ ریاست ‌جمهوری و ریاست‌ اجراییه (سیپدار)، هردو می گویند که برای برگزاری مراسم‌های تحلیف جداگانۀ اشرف غنی و عبدالله عبدالله هم‌چون رییس‌جمهور، آماده‌گی گرفته اند.

روز گذشته، کسانی از ریاست ‌اجراییه می‌گویند که رأی‌زنی‌ها برای حل بحران انتخاباتی به میانجی‌گری زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، ادامه دارند و آقای خلیل‌زاد امروز سه بار با عبدالله عبدالله دیدار کرده‌است.

 اما، ریاست‌جمهوری هیچ جزئیاتی دربارۀ این رأی‌زنی‌ها بدست نمی‌دهد و تأکید می‌کند که مراسم سوگند اشرف غنی هم‌چون رییس‌جمهور به روز دو شنبه برگزار خواهد شد.

تقابل میان تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن شکل گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات در حدود بیست روز پیش، نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد و اشرف غنی را هم‌چون برندۀ این انتخابات اعلام کرد – نتیجه‌یی که عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و گفت که این نتیجه بربنیاد آرای تقلبی اعلام شده‌است.

عبدالله ساعاتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، در یک نشست اعلام کرد که بربنیاد آرای شفاف او برندۀ انتخابات است و برهمین مبنی، حکومت خودش را شکل خواهد داد.

این جنجال‌ها در شرایطی‌که قرار است روز سه‌شنبه گفت‌وگوهای صلح با طالبان آغاز شود، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید