تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مراسم عزاداری روزعاشورا زیر تدابیر سخت امنیتی برگزار شد

مراسم عزاداری روزعاشورا امروز سه شنبه (۱۹سنبله) زیر تدابیر سخت امنیتی درکابل برگزار شد.

اشرف غنی، رییس جمهور کشور با شرکت در یکی از این مراسم در غرب کابل امام حسین را سرلشکرعدالت خواهی می‌داند.

از سوی دیگر رییس اجراییه عبدالله درمراسم جداگانه‌یی دربارۀ گرامیداشت ازعاشورا درپایتخت می‌گوید که پیام عاشورا پیامی است که نسل‌های بعدی نیز به آن نیاز دارند.

رییس جمهور غنی برای شرکت در یک مراسم گرامیداشت از رویداد عاشورای کربلا، درغرب کابل ، با چرخبال آمده است.

او در بخشی ازسخنرانی‌اش بار دیگر برحفظ نظام جمهوریت درگفت‌وگوهای صلح تاکید می‌ورزد.

اشرف غنی گفت:« اگر مانند امام حسین تنها بانم باز هم سر جمهوریت ایستاد می‌مانم.»

اما رییس اجراییه عبدالله که در مراسم جداگانه شرکت کرده است می‌گوید که دشمنان کشور با به کارگیری از شیوه‌های گونه‌گون باز هم نتوانسته اند یکپارچه‌گی افغانان را صدمه بزنند.

عبدالله عبدالله گفت:« این روز مظهر وحدت شیعه و سنی افغانستان و یک پارچه‌گی ملت مسلمان است.»

درهمین حال، محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح نیز در این مراسم می‌گوید که پیام عاشورا هم برای آن دوره و هم برای نسل های بعدی است.

او بر تامین یک صلح با ثبات در کشور تاکید می‌ورزد.

آقای خلیلی می‌گوید که خبر دیدار احتمالی رییس جمهور غنی با دانلد ترمپ در کمپ دیوید او را شوکه ساخته است.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح گفت:« با قضایایی که روشن شد ما را شکه کرد اینجا مسوولین دولت به خصوص جناب رییس صاحب جمهور پاسخگو باید باشد گپ بود پشت قضیه آیا این سفری که میکردی می‌دانستی طرف دیگر شما ملا برادر است ، اگر می‌دانستی چرا به مردم خود نگفتی چرا مردم در ساحه ابهام و تاریکی قرار میگیرند.»

رویداد عاشورا به روز دهم ماه محرم سال ۶۱ هجری قمری در کربلای عراق رخ داد. درآن رویداد امام حسین با ۷۲ تن از یارانش از سوی سپاه یزید شهید شدند.

مراسم عزاداری روزعاشورا زیر تدابیر سخت امنیتی برگزار شد

رویداد عاشورا به روز دهم ماه محرم سال ۶۱ هجری قمری در کربلای عراق رخ داده است.

تصویر بندانگشتی

مراسم عزاداری روزعاشورا امروز سه شنبه (۱۹سنبله) زیر تدابیر سخت امنیتی درکابل برگزار شد.

اشرف غنی، رییس جمهور کشور با شرکت در یکی از این مراسم در غرب کابل امام حسین را سرلشکرعدالت خواهی می‌داند.

از سوی دیگر رییس اجراییه عبدالله درمراسم جداگانه‌یی دربارۀ گرامیداشت ازعاشورا درپایتخت می‌گوید که پیام عاشورا پیامی است که نسل‌های بعدی نیز به آن نیاز دارند.

رییس جمهور غنی برای شرکت در یک مراسم گرامیداشت از رویداد عاشورای کربلا، درغرب کابل ، با چرخبال آمده است.

او در بخشی ازسخنرانی‌اش بار دیگر برحفظ نظام جمهوریت درگفت‌وگوهای صلح تاکید می‌ورزد.

اشرف غنی گفت:« اگر مانند امام حسین تنها بانم باز هم سر جمهوریت ایستاد می‌مانم.»

اما رییس اجراییه عبدالله که در مراسم جداگانه شرکت کرده است می‌گوید که دشمنان کشور با به کارگیری از شیوه‌های گونه‌گون باز هم نتوانسته اند یکپارچه‌گی افغانان را صدمه بزنند.

عبدالله عبدالله گفت:« این روز مظهر وحدت شیعه و سنی افغانستان و یک پارچه‌گی ملت مسلمان است.»

درهمین حال، محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح نیز در این مراسم می‌گوید که پیام عاشورا هم برای آن دوره و هم برای نسل های بعدی است.

او بر تامین یک صلح با ثبات در کشور تاکید می‌ورزد.

آقای خلیلی می‌گوید که خبر دیدار احتمالی رییس جمهور غنی با دانلد ترمپ در کمپ دیوید او را شوکه ساخته است.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح گفت:« با قضایایی که روشن شد ما را شکه کرد اینجا مسوولین دولت به خصوص جناب رییس صاحب جمهور پاسخگو باید باشد گپ بود پشت قضیه آیا این سفری که میکردی می‌دانستی طرف دیگر شما ملا برادر است ، اگر می‌دانستی چرا به مردم خود نگفتی چرا مردم در ساحه ابهام و تاریکی قرار میگیرند.»

رویداد عاشورا به روز دهم ماه محرم سال ۶۱ هجری قمری در کربلای عراق رخ داد. درآن رویداد امام حسین با ۷۲ تن از یارانش از سوی سپاه یزید شهید شدند.

هم‌رسانی کنید