تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تفنگ‌داران یک مرد را در نزدیک لوی سارنوالی با شلیک گلوله کشتند

مردان مسلح، حوالی ساعت ده پیش از چاشت امروز (شنبه، ۴جوزا) یک مرد را در نزدیکی لوی سارنوالی در شهر نو کابل، به قتل رساندند.

نزدیکان مرد مقتول، دربارۀ کیستی وی چیزی نمی‌گویند، اما منابع می‌گویند که مهاجمان از اعضای خانواده این مرد بوده‌اند. علت این قتل نیز مشکلات خانواده‌گی گفته شده‌است.

محمد رحیم، رانندۀ مقتول می‌گوید که هنگام رویداد در محل حضور داشت: «موضوع شخصی و فامیلی شان بود. این یک، گپ واضح است که موضوع دختر شان بود و این قتل کار داماد شان است.»

ضمیرالله، باشندۀ کابل نیز گفت: «ما اینجا ایستاد بودیم که صدای تیراندازی شد. چند مرمی را در سرشان شلیک کردند پس از آن سه مرمی دیگر در سر شان زدند به پولیس گقتیم که قاتل آنجا است پولیس قاتل را گرفت و تیم بررسی و تحقیقات یک و نیم ساعت بعد رسید.»

منابع می‌گویند که در این رویداد، هیچ نشانی از جرم‌های جنایی و یا هراس‌افگنی دیده نمی‌شود.

این رویداد، باشنده‌گان و دُکان‌داران این محل را نگران ساخته‌است.

محمد رحیم، باشندۀ محل گفت: «رو به روی سارنوالی یک آدم به قتل می‌رسد! امنیت ما ضعیف است، حکومت ما ضعیف است.»

مسؤولان نهادهای امنیتی می‌گویند که نیروهای امنیتی یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در هفته های اخیر، رویدادهای جنایی در شهر کابل افزایش یافته‌اند.

درهفته‌های پیش، تفنگ‌داران ناشناس یک بانو را نیز در روز روشن در شهر کابل تیر باران کردند.

همزمان با نگرانی‌ها از افزایش جرم‌های جنایی در پایتخت، وزارت امور داخله، در روزهای پسین برخی از طراحان جرم‌های جنایی را بازداشت کرده‌است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این بار گفت: «پولیس، پنج تن از مجرمین سازمان یافته شهر کابل را روز گذشته از مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل بازداشت کرده.»

فرماندهی پولیس کابل نیز می‌گوید که برای کاهش جرم‌ها در پایتخت در تلاش بازداشت سران گروه‌های جنایت کار است.

وزارت امور داخله، می‌گوید که در هفتۀ گذشته چندین گروۀ جنایت‌کار را در کابل و حومه شهر کابل بازداشت کرده‌اند و شماری از دزدان تفن‌گدار در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

تفنگ‌داران یک مرد را در نزدیک لوی سارنوالی با شلیک گلوله کشتند

مسؤولان نهادهای امنیتی می‌گویند که نیروهای امنیتی یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مردان مسلح، حوالی ساعت ده پیش از چاشت امروز (شنبه، ۴جوزا) یک مرد را در نزدیکی لوی سارنوالی در شهر نو کابل، به قتل رساندند.

نزدیکان مرد مقتول، دربارۀ کیستی وی چیزی نمی‌گویند، اما منابع می‌گویند که مهاجمان از اعضای خانواده این مرد بوده‌اند. علت این قتل نیز مشکلات خانواده‌گی گفته شده‌است.

محمد رحیم، رانندۀ مقتول می‌گوید که هنگام رویداد در محل حضور داشت: «موضوع شخصی و فامیلی شان بود. این یک، گپ واضح است که موضوع دختر شان بود و این قتل کار داماد شان است.»

ضمیرالله، باشندۀ کابل نیز گفت: «ما اینجا ایستاد بودیم که صدای تیراندازی شد. چند مرمی را در سرشان شلیک کردند پس از آن سه مرمی دیگر در سر شان زدند به پولیس گقتیم که قاتل آنجا است پولیس قاتل را گرفت و تیم بررسی و تحقیقات یک و نیم ساعت بعد رسید.»

منابع می‌گویند که در این رویداد، هیچ نشانی از جرم‌های جنایی و یا هراس‌افگنی دیده نمی‌شود.

این رویداد، باشنده‌گان و دُکان‌داران این محل را نگران ساخته‌است.

محمد رحیم، باشندۀ محل گفت: «رو به روی سارنوالی یک آدم به قتل می‌رسد! امنیت ما ضعیف است، حکومت ما ضعیف است.»

مسؤولان نهادهای امنیتی می‌گویند که نیروهای امنیتی یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در هفته های اخیر، رویدادهای جنایی در شهر کابل افزایش یافته‌اند.

درهفته‌های پیش، تفنگ‌داران ناشناس یک بانو را نیز در روز روشن در شهر کابل تیر باران کردند.

همزمان با نگرانی‌ها از افزایش جرم‌های جنایی در پایتخت، وزارت امور داخله، در روزهای پسین برخی از طراحان جرم‌های جنایی را بازداشت کرده‌است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این بار گفت: «پولیس، پنج تن از مجرمین سازمان یافته شهر کابل را روز گذشته از مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل بازداشت کرده.»

فرماندهی پولیس کابل نیز می‌گوید که برای کاهش جرم‌ها در پایتخت در تلاش بازداشت سران گروه‌های جنایت کار است.

وزارت امور داخله، می‌گوید که در هفتۀ گذشته چندین گروۀ جنایت‌کار را در کابل و حومه شهر کابل بازداشت کرده‌اند و شماری از دزدان تفن‌گدار در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید