تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مرکزهای هفت ولایت کشور با تهدید بلند امنیتی روبه‌رو اند

وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که فراه، غزنی، فیض آباد، ترین کوت، کندز، میمنه و پلخمری زیر فشار های طالبان استند، اما به گفتۀ این وزارت، نیروهای امنیتی از این شهرها دفاع خواهند کرد.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت امور دفاع، گفت: «چندین شهری که شما گفتین زیر فشار است؛ بلی. اما به یاد داشته باشید که شهرها مصئون اند.» 

در تازه ترین رویدادها، به گفته اعضای شورای ولایتی غزنی، در حمله های طالبان بر ولسوالی های جغتو و زنه خان غزنی، نزدیک به پنجاه تن از نیروهای امنیتی جان باختند یا زخمی شدند.

از این میان، اوضاع امنیتی شهرهای کندز، میمنه، فیض آباد، غزنی، ترین کوت و پل خمری بیشترین نگرانی ها را به بار آورده اند.

چنانکه باشنده گان کندز می‌گویند که شاهراه کندز-بغلان بسته شده است.

بشیر، باشنده کندز، گفت: «امروز هم ما گواه آن بودیم که شاهراه ها از سوی طالبان بسته شده اند و مسافران با مشکل زیاد روبه رو اند. حکومت باید در تأمین امنیت شاهراه ها اقدام کند.» 

حامد، باشنده کندز، گفت: «طالبان مسلح در کندز حضور دارند و ناگهان چک پاینت ها (ایست های بازرسی) ایجاد می کنند و موترهای مردم را ایستاد می کنند. از حکومت می خواهیم که در این زمینه توجه جدی کند.»

سه شنبه شب، دو ولسوالی همجوار شهر غزنی، گواه حمله های طالبان بودند: زنه خان و جغتو...

به گفته یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی، سیزده تن از نیروهای امنیتی به ویژه پولیس در ولسوالی زنه جان جان باختند.

در جغتو نیز جان باختن نه پولیس و زخمی شدن بیست و پنج پولیس دیگر گزارش شده است.

مرکزهای هفت ولایت کشور با تهدید بلند امنیتی روبه‌رو اند

معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آماده اند که از شهرهای کشور دفاع کرده و امنیت مردم را تأمین کنند. 

Thumbnail

وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که فراه، غزنی، فیض آباد، ترین کوت، کندز، میمنه و پلخمری زیر فشار های طالبان استند، اما به گفتۀ این وزارت، نیروهای امنیتی از این شهرها دفاع خواهند کرد.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت امور دفاع، گفت: «چندین شهری که شما گفتین زیر فشار است؛ بلی. اما به یاد داشته باشید که شهرها مصئون اند.» 

در تازه ترین رویدادها، به گفته اعضای شورای ولایتی غزنی، در حمله های طالبان بر ولسوالی های جغتو و زنه خان غزنی، نزدیک به پنجاه تن از نیروهای امنیتی جان باختند یا زخمی شدند.

از این میان، اوضاع امنیتی شهرهای کندز، میمنه، فیض آباد، غزنی، ترین کوت و پل خمری بیشترین نگرانی ها را به بار آورده اند.

چنانکه باشنده گان کندز می‌گویند که شاهراه کندز-بغلان بسته شده است.

بشیر، باشنده کندز، گفت: «امروز هم ما گواه آن بودیم که شاهراه ها از سوی طالبان بسته شده اند و مسافران با مشکل زیاد روبه رو اند. حکومت باید در تأمین امنیت شاهراه ها اقدام کند.» 

حامد، باشنده کندز، گفت: «طالبان مسلح در کندز حضور دارند و ناگهان چک پاینت ها (ایست های بازرسی) ایجاد می کنند و موترهای مردم را ایستاد می کنند. از حکومت می خواهیم که در این زمینه توجه جدی کند.»

سه شنبه شب، دو ولسوالی همجوار شهر غزنی، گواه حمله های طالبان بودند: زنه خان و جغتو...

به گفته یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی، سیزده تن از نیروهای امنیتی به ویژه پولیس در ولسوالی زنه جان جان باختند.

در جغتو نیز جان باختن نه پولیس و زخمی شدن بیست و پنج پولیس دیگر گزارش شده است.

هم‌رسانی کنید