Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرکز خبرنگاران: در دو دهه ۱۰۹خبرنگار و کارمند رسانه‌یی جان‌باختند

دوم ماه نوامبر میلادی، برابر است با «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران» در جهان.

مرکز خبرنگاران افغانستان، در گزارشی که به همین مناسبت نشر کرده‌، گفته‌است که در دو دهۀ گذشته، ۱۰۹خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان جان‌های شان را از دست داده‌اند.

این نهاد، هم‌چنان افزوده‌است که در بررسی پرونده‌های قتل و خشومت در برابر خبرنگاران توجه جدی صورت نگرفته‌است و تنها در پروندۀ شش تن عدالت تأمین شده‌است.

همزمان با این، کمیتۀ جهانی حفاظت از خبرنگاران گفته‌است که افغانستان در میان سومالیا، سوریه، عراق، سودان جنوبی، فلیپین، پاکستان، برازیل، بنگله‌دیش، روسیه، هند و نایجریا بدترین کشور در رسیدگی به پرونده‌های قتل خبرنگاران است.

این در حالی است که در جریان چند سال اخیر، تنها یازده خبرنگار و کارمند رسانه‌یی از طلوع‌نیوز جان‌های شان را در رویدادهای گوناگون از دست داده‌اند.

در اخرین رویداد، صمیم فرامرز، خبرنگار و رامز احمدی، تصویربردار طلوع‌نیوز در یک رویداد هراس‌افگنانه در ماه سنبلۀ سال گذشته در کابل، جان‌های شان را از دست دادند.

یک سال پس از این رویداد، خانوادۀ رامز احمدی می‌گوید که تاکنون عاملان قتل پسرشان کیفری نشده‌است.

نورالله، پدر رامز احمدی گفت: «چرا در تعقیب این نیستند؟ حالا این‌ها که این کار را کرده‌اند، باید به جزای خود برسند. دولت مجبور و مکلف است که پی‌گیری بکند.»

در همین حال، شماری از خبرنگان و نیر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، از ادامۀ خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان نگران استند.

وحیده فیضی، مسؤول بخش زنان خبرنگار در کمیتۀ مصونیت خبرنگاران گفت: «متأسفانه خشونت ادامه دارد. درست است که امسال - سال ۲۰۱۹ - سال نسبتأ خوب‌تری بوده؛ وقتی که می‌گویم نسبتأ خوب‌تر از لحاظ شمار قتل‌ها است. سال ۲۰۱۸، بدترین سالی بوده که همکاران زیاد خود را از دست دادیم.»

ذبیح الله دور اندیش، خبرنگار نیز بیان داشت: «افرادی که خبرنگاران را به قتل رساندند، ندیدیم که این‌ها مجازات شده باشند.»

با این همه، لوی سارنوالی می‌گوید که تلاش می‌کند به پرونده‌های قتل و خشونت خبرنگاران رسیده‌گی کند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «در حدود شصت قضیۀ خشونت علیۀ خبرنگاران که به لوی سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده‌است، به تمامی از این قضیه‌ها رسیده‌گی شده‌است. هیچ قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران در مربوطات سارنوالی افغانستان نیست که بدون بررسی و بدون تحقیق و نتیجه داشته باشیم بوده باشد.»

بربنیاد آمارهای کمیتۀ جهانی حفاظت از خبرنگاران، در دوازده سال گذشته، همه‌ساله نزدیک به صد خبرنگار در جهان جان‌های شان را از دست داده‌اند که ده درصد آن در افغانستان بوده‌است.

مرکز خبرنگاران: در دو دهه ۱۰۹خبرنگار و کارمند رسانه‌یی جان‌باختند

در جریان چند سال اخیر، تنها یازده خبرنگار و کارمند رسانه‌یی از طلوع‌نیوز جان‌های شان را در رویدادهای گوناگون از دست داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دوم ماه نوامبر میلادی، برابر است با «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران» در جهان.

مرکز خبرنگاران افغانستان، در گزارشی که به همین مناسبت نشر کرده‌، گفته‌است که در دو دهۀ گذشته، ۱۰۹خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان جان‌های شان را از دست داده‌اند.

این نهاد، هم‌چنان افزوده‌است که در بررسی پرونده‌های قتل و خشومت در برابر خبرنگاران توجه جدی صورت نگرفته‌است و تنها در پروندۀ شش تن عدالت تأمین شده‌است.

همزمان با این، کمیتۀ جهانی حفاظت از خبرنگاران گفته‌است که افغانستان در میان سومالیا، سوریه، عراق، سودان جنوبی، فلیپین، پاکستان، برازیل، بنگله‌دیش، روسیه، هند و نایجریا بدترین کشور در رسیدگی به پرونده‌های قتل خبرنگاران است.

این در حالی است که در جریان چند سال اخیر، تنها یازده خبرنگار و کارمند رسانه‌یی از طلوع‌نیوز جان‌های شان را در رویدادهای گوناگون از دست داده‌اند.

در اخرین رویداد، صمیم فرامرز، خبرنگار و رامز احمدی، تصویربردار طلوع‌نیوز در یک رویداد هراس‌افگنانه در ماه سنبلۀ سال گذشته در کابل، جان‌های شان را از دست دادند.

یک سال پس از این رویداد، خانوادۀ رامز احمدی می‌گوید که تاکنون عاملان قتل پسرشان کیفری نشده‌است.

نورالله، پدر رامز احمدی گفت: «چرا در تعقیب این نیستند؟ حالا این‌ها که این کار را کرده‌اند، باید به جزای خود برسند. دولت مجبور و مکلف است که پی‌گیری بکند.»

در همین حال، شماری از خبرنگان و نیر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، از ادامۀ خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان نگران استند.

وحیده فیضی، مسؤول بخش زنان خبرنگار در کمیتۀ مصونیت خبرنگاران گفت: «متأسفانه خشونت ادامه دارد. درست است که امسال - سال ۲۰۱۹ - سال نسبتأ خوب‌تری بوده؛ وقتی که می‌گویم نسبتأ خوب‌تر از لحاظ شمار قتل‌ها است. سال ۲۰۱۸، بدترین سالی بوده که همکاران زیاد خود را از دست دادیم.»

ذبیح الله دور اندیش، خبرنگار نیز بیان داشت: «افرادی که خبرنگاران را به قتل رساندند، ندیدیم که این‌ها مجازات شده باشند.»

با این همه، لوی سارنوالی می‌گوید که تلاش می‌کند به پرونده‌های قتل و خشونت خبرنگاران رسیده‌گی کند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «در حدود شصت قضیۀ خشونت علیۀ خبرنگاران که به لوی سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده‌است، به تمامی از این قضیه‌ها رسیده‌گی شده‌است. هیچ قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران در مربوطات سارنوالی افغانستان نیست که بدون بررسی و بدون تحقیق و نتیجه داشته باشیم بوده باشد.»

بربنیاد آمارهای کمیتۀ جهانی حفاظت از خبرنگاران، در دوازده سال گذشته، همه‌ساله نزدیک به صد خبرنگار در جهان جان‌های شان را از دست داده‌اند که ده درصد آن در افغانستان بوده‌است.

هم‌رسانی کنید