تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسعود: اقدام رییس‌جمهور زمینۀ جنگ داخلی را فراهم می‌کند

احمد ضیا مسعود، نمایندۀ پیشین رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، در نشستی روز سه شنبه به رییس‌جمهور اشرف غنی هشدار داد که حکم برکناری او را پس بگیرد در غیر آن رییس‌جمهور، افغانستان را به سوی یک جنگ داخلی و بی ثباتی سیاسی به پیش خواهد برد.

آقای مسعود گفت که این حکومت بر بنیاد پیمان دو طرف و یک تعهد کتبی ایجاد شده است و هیچ گروهی، گروه دیگر را از ساختار سیاسی بیرون کشیده نمی‌تواند و نیز رییس‌جمهور حق و قدرت برکناری او را ندارد.

او گفت: «رییس‌جمهور هیچ این حق را ندارد که مثلاً من را از موقف ام عزل کند، چون حکومت مصلحتی بود و هر گروه سیاسی که در انتخابات شرکت داشت و از حکومت خارج شود به این مفهوم است که هر کس این کار بکند زمینه را برای بی ثباتی سیاسی و یک جنگ داخلی آماده می‌سازد.»

اما آیا آغاز جنگ‌های داخلی چارۀ کار بوده می‌تواند؟

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین، گفت: «هیچ گونه بحث طبعات جنگ داخلی وجود ندارد.»

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس‌جمهور، در بارۀ این فرمان گفت: «هرنوع عزل و نصب که در دوایر دولتی صورت میگیرد از صلاحیت های رییس جمهور است و هدف آن بالا بردن مؤثریت در ادارات است.»

در همین حال، آقای مسعود گفت: «رییس جمهور ۴۵ کمیسیون را رهبری می‌کند، آیا یک نفر می‌تواند که ۴۵ کمیسیون را رهبری کند؟»

آقای غنی در پیکارهای انتخاباتی جایگاه احمد ضیا مسعود را هم سطح معاونان‌اش تعریف کرده بود و حتا گفته بود که با تعدیل قانون اساسی می‌خواهد وی را معاون سومش بسازد.

به گفتۀ آقای مسعود، از این تصمیم رییس جمهور نه خودش و حتا نه هم رییس اجراییه آگاهی داشت.

مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «در مورد بر طرفی احمد ضیا مسعود با ریاست اجراییه افغانستان مشوره نشده است.»

آقای مسعود پیش از این در سفرهای ولایتی اش به ویژه در شمال شرق از بسیج مردمی گفته بود و بار‌ها از حکومت انتقاد کرده بود.

محسن مختار، نظامی پیشین، گفت: «تو یک پست مهم را کار میکردی و باید با رییس جمهور و معاونان اش برای تقویت نظام کمک می کردی.»

این جا در مجلس سنا هم این موضوع به محوری ترین بحث میان سناتوران مبدل شده است.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا، گفت: «متأسفانه حکومت از اختلافات درونی رنج می برد و این بسیار نگران کننده است.»

زلمی زابلی، سناتور، گفت: «رییس جمهور صلاحیت برطرفی را دارد اما حالا وقت آن نبود.»

مسعود: اقدام رییس‌جمهور زمینۀ جنگ داخلی را فراهم می‌کند

آقای مسعود گفت که این حکومت بر بنیاد پیمان دو طرف و یک تعهد کتبی ایجاد شده است و هیچ گروهی، گروه دیگر را از ساختار سیاسی بیرون کشیده نمی‌تواند و نیز رییس‌جمهور حق و قدرت برکناری او را ندارد.

Thumbnail

احمد ضیا مسعود، نمایندۀ پیشین رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، در نشستی روز سه شنبه به رییس‌جمهور اشرف غنی هشدار داد که حکم برکناری او را پس بگیرد در غیر آن رییس‌جمهور، افغانستان را به سوی یک جنگ داخلی و بی ثباتی سیاسی به پیش خواهد برد.

آقای مسعود گفت که این حکومت بر بنیاد پیمان دو طرف و یک تعهد کتبی ایجاد شده است و هیچ گروهی، گروه دیگر را از ساختار سیاسی بیرون کشیده نمی‌تواند و نیز رییس‌جمهور حق و قدرت برکناری او را ندارد.

او گفت: «رییس‌جمهور هیچ این حق را ندارد که مثلاً من را از موقف ام عزل کند، چون حکومت مصلحتی بود و هر گروه سیاسی که در انتخابات شرکت داشت و از حکومت خارج شود به این مفهوم است که هر کس این کار بکند زمینه را برای بی ثباتی سیاسی و یک جنگ داخلی آماده می‌سازد.»

اما آیا آغاز جنگ‌های داخلی چارۀ کار بوده می‌تواند؟

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین، گفت: «هیچ گونه بحث طبعات جنگ داخلی وجود ندارد.»

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس‌جمهور، در بارۀ این فرمان گفت: «هرنوع عزل و نصب که در دوایر دولتی صورت میگیرد از صلاحیت های رییس جمهور است و هدف آن بالا بردن مؤثریت در ادارات است.»

در همین حال، آقای مسعود گفت: «رییس جمهور ۴۵ کمیسیون را رهبری می‌کند، آیا یک نفر می‌تواند که ۴۵ کمیسیون را رهبری کند؟»

آقای غنی در پیکارهای انتخاباتی جایگاه احمد ضیا مسعود را هم سطح معاونان‌اش تعریف کرده بود و حتا گفته بود که با تعدیل قانون اساسی می‌خواهد وی را معاون سومش بسازد.

به گفتۀ آقای مسعود، از این تصمیم رییس جمهور نه خودش و حتا نه هم رییس اجراییه آگاهی داشت.

مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «در مورد بر طرفی احمد ضیا مسعود با ریاست اجراییه افغانستان مشوره نشده است.»

آقای مسعود پیش از این در سفرهای ولایتی اش به ویژه در شمال شرق از بسیج مردمی گفته بود و بار‌ها از حکومت انتقاد کرده بود.

محسن مختار، نظامی پیشین، گفت: «تو یک پست مهم را کار میکردی و باید با رییس جمهور و معاونان اش برای تقویت نظام کمک می کردی.»

این جا در مجلس سنا هم این موضوع به محوری ترین بحث میان سناتوران مبدل شده است.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا، گفت: «متأسفانه حکومت از اختلافات درونی رنج می برد و این بسیار نگران کننده است.»

زلمی زابلی، سناتور، گفت: «رییس جمهور صلاحیت برطرفی را دارد اما حالا وقت آن نبود.»

هم‌رسانی کنید