Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسکو آماده‎است گفتگوهای صلح افغانستان را زمینه سازی کند

مسکو آماده گی اش را برای زمینه سازی به گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان اعلام کرد.

وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو آماده است تا برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان یک چارچوبی را فراهم سازد.

در یک خبرنامۀ این وزارت آمده که قرار است سرگی لاوروف، وزیرخارجۀ روسیه به روز های پنج شنبه و جمعه، با دیپلومات های کشورهای جهان در نیویارک دربارۀ اوضاع افغانستان گفتگو کند.

مسکو، پیش از این تأیید کرده است که تماس هایی با گروه طالبان دارد و هدف از آن جلوگیری از نفوذ گروه های هراس افگن دیگر به ویژه داعش در کشورهای َآسیای میانه است.

همزمان با این، آقای لارووف در گفتگو با رسانه های پاکستان می گوید که پناهگاه های امن هراس افگنان در مرزهای افغانستان و پاکستان، تهدید جدی برای آنان است.

وزیرخارجه روسیه می گوید که مسکو هرگونه پشتیبانی ممکن را برای توسعه پاکستان فراهم خواهد ساخت.

مسکو آماده‎است گفتگوهای صلح افغانستان را زمینه سازی کند

همزمان با اعلام آماده گی روسیه برای زمینه سازی گفتگوهای صلح افغانستان، وزیر خارجه این کشور می گوید که لانه های امن هراس افگنان در سرحد میان افغانستان و پاکستان، مسکو را نگران ساخته است.

Thumbnail

مسکو آماده گی اش را برای زمینه سازی به گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان اعلام کرد.

وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو آماده است تا برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان یک چارچوبی را فراهم سازد.

در یک خبرنامۀ این وزارت آمده که قرار است سرگی لاوروف، وزیرخارجۀ روسیه به روز های پنج شنبه و جمعه، با دیپلومات های کشورهای جهان در نیویارک دربارۀ اوضاع افغانستان گفتگو کند.

مسکو، پیش از این تأیید کرده است که تماس هایی با گروه طالبان دارد و هدف از آن جلوگیری از نفوذ گروه های هراس افگن دیگر به ویژه داعش در کشورهای َآسیای میانه است.

همزمان با این، آقای لارووف در گفتگو با رسانه های پاکستان می گوید که پناهگاه های امن هراس افگنان در مرزهای افغانستان و پاکستان، تهدید جدی برای آنان است.

وزیرخارجه روسیه می گوید که مسکو هرگونه پشتیبانی ممکن را برای توسعه پاکستان فراهم خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید