Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسکو باردیگر از یک نشست دربارۀ افغانستان میزبانی خواهد کرد

قرار است در هفتۀ آینده، نشستی دربارۀ افغانستان در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شود.

در این نشست که برای تجلیل از صد ساله‌گی روابط افغانستان و روسیه برگزار خواهد شد  طالبان و شماری از سیاست‌گران کشور مشمول حامدکرزی، رییس جمهور پیشین نیز دعوت شده‌‎اند.

شرکت کننده‌گان این نشست و نیز شورای عالی صلح می‌گویند که در این نشست دربارۀ صلح افغانستان نیز گفت وگوهایی انجام خواهند شد.

احمدالله علی‌زی، از دعوت شده‌گان در نشست مسکو گفت: «هر تلاشی که برای صلح می‌شود و در هرجایی‌که شود برای صلح مفید است؛ چون مردم افغانستان صلح می‌خواهند.»

رحیم بیک یعقوبی، عضو شورای عالی صلح نیز بیان داشت: «ممکن دید و بازدیدها را قوی بسازد اما برای آجندای صلح کدام موضوع خاصی وجود ندارد.»

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در صفحه فیس بوکش نوشته است که از سوی سفیر روسیه در کابل برای شرکت در این نشست دعوت شد و این دعوت را با خوشی پذیرفته است

حکومت افغانستان اما روشن نمی‌سازد که آیا در این نشست دعوت شده‌است یا نه اما گزارش‌هایی وجود دارند که محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح در این نشست دعوت شده‌است.

حکومت افغانستان در نشست ماه فبروری مسکو نیز دعوت نشده بود. اما نماینده‌گان سیاسیون افغانستان و طالبان در آن نشست حضور یافتند و بیانیه‌یی مشترکی را نیز صادر کردند.

در دو روز گذشته یک نشست دیگر دربارۀ صلح افغانستان با حضور دیپلومات‌های امریکا، اتحادیۀ اروپا و محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان، در بروکسل برگزار شد.

هرچند گفت وگوهای صلح پس از یک اوج‌گیری بی‌پیشینه، اخیرأ به کندی به پیش می‌رود اما منابع آگاه از گفت وگوهای صلح می‌گویند که پیش‌رفت‌های در این روند به میان آمده‌اند و تحولاتی دیگری نیز در راه استند.

مسکو باردیگر از یک نشست دربارۀ افغانستان میزبانی خواهد کرد

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در صفحه فیس بوکش نوشته است که از سوی سفیر روسیه در کابل برای شرکت در این نشست دعوت شد و این دعوت را با خوشی پذیرفته است.

تصویر بندانگشتی

قرار است در هفتۀ آینده، نشستی دربارۀ افغانستان در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شود.

در این نشست که برای تجلیل از صد ساله‌گی روابط افغانستان و روسیه برگزار خواهد شد  طالبان و شماری از سیاست‌گران کشور مشمول حامدکرزی، رییس جمهور پیشین نیز دعوت شده‌‎اند.

شرکت کننده‌گان این نشست و نیز شورای عالی صلح می‌گویند که در این نشست دربارۀ صلح افغانستان نیز گفت وگوهایی انجام خواهند شد.

احمدالله علی‌زی، از دعوت شده‌گان در نشست مسکو گفت: «هر تلاشی که برای صلح می‌شود و در هرجایی‌که شود برای صلح مفید است؛ چون مردم افغانستان صلح می‌خواهند.»

رحیم بیک یعقوبی، عضو شورای عالی صلح نیز بیان داشت: «ممکن دید و بازدیدها را قوی بسازد اما برای آجندای صلح کدام موضوع خاصی وجود ندارد.»

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در صفحه فیس بوکش نوشته است که از سوی سفیر روسیه در کابل برای شرکت در این نشست دعوت شد و این دعوت را با خوشی پذیرفته است

حکومت افغانستان اما روشن نمی‌سازد که آیا در این نشست دعوت شده‌است یا نه اما گزارش‌هایی وجود دارند که محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح در این نشست دعوت شده‌است.

حکومت افغانستان در نشست ماه فبروری مسکو نیز دعوت نشده بود. اما نماینده‌گان سیاسیون افغانستان و طالبان در آن نشست حضور یافتند و بیانیه‌یی مشترکی را نیز صادر کردند.

در دو روز گذشته یک نشست دیگر دربارۀ صلح افغانستان با حضور دیپلومات‌های امریکا، اتحادیۀ اروپا و محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان، در بروکسل برگزار شد.

هرچند گفت وگوهای صلح پس از یک اوج‌گیری بی‌پیشینه، اخیرأ به کندی به پیش می‌رود اما منابع آگاه از گفت وگوهای صلح می‌گویند که پیش‌رفت‌های در این روند به میان آمده‌اند و تحولاتی دیگری نیز در راه استند.

هم‌رسانی کنید