تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسکو فردا نشست گروه تماس سازمان شانگهای را میزبانی می‌کند

وزارت امور خارجه می‌گويد كه نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای فردا در روسیه برگذار می‌شود و در اين نشست معينان وزارت‌های خارجه هشت کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و معین وزارت امور خارجه افغانستان شركت خواهند كرد.

رياست این نشست را افغانستان و روسيه به گونه مشترک به دوش خواهند داشت.

معینان وزارت‌های خارجه روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبیکستان، هند و پاکستان که هشت عضو سازمان همکاری‌های شانگهای استند به روز چهارشنبه  درباره اوضاع افغانستان در مسکو گفت‌وگو می‌کنند.

صبغت صبا، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «مواردی که قرار است ما آن‌جا دنبال کنیم، یکی به عهده گرفتن ریاست مشترک شانگ‌های از سوی افغانستان، لابی کردن برای به دست آوردن عضویت دایمی افغانستان در شانگ‌های، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و همکاری برای گفت‌وگوهای صلح  است.»

نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در حالی برگذار می‌شود که در چند سال اخیر پنج نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا و چند نشست سه جانبه میان لندن، کابل، و پاکستان، همچنان نشسته سه جانبه دیگر میان کابل، واشنگتن و پاکستان از بهر گفت‌وگوهای صلح با طالبان برگذار شده‌اند و قرار است تا یک هفتۀ دیگر نشست گروه  چهارجانبه در عمان و سه ماه پس نیز نشستی پروسه کابل در کابل برگذار شود.

درهمین حال شماری از سیاست‌گران نقش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را در روند صلح و ثبات افغانستان مهم می‌دانند و می‌گویند که پس از اعلام راهبرد مریکا برای افغانستان، حرکت‌هایی از بهر گفت‌وگوهای صلح برای افغانستان برگذار شده‌اند. 

انوار الحق احدی، رییس حزب جبهۀ نوین ملی، گفت: «این یک پروسه است، خوب است که شروع می‌شود، امید است که صحبت‌های اصلی صلح شروع شود. ولی تا زمانی‌که طالب موافقه نکند برای بحث‌ها، فکر نمی‌کنم که چندان پیشرفتی به میان بیاید.»

اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که بی‌حضور ایران و پاکستان، تأمین صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود.

اسحاق گیلانی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «از هیچ کدام از این نشست‌ها حکومت تا حالا استفاده لازم را نکرده. در مساله شانگ‌های هم همسایه‌های دور و نزدیک ما خصوصن قدرت‌های کلان مانند روسیه و چین اگر در قضایایی صلح افغانستان داخل نباشند در افغانستان صلح نخواهد آمد.»

سازمان همکاری‌های شانگهای که یک سازمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی است در ماه جون سال دو هزار و یک میلادی در شهرشانگهای چین ایجاد شد.

افغانستان عضویت ناظر را در سازمان همکاری‌های شانگهای دارد.

مسکو فردا نشست گروه تماس سازمان شانگهای را میزبانی می‌کند

نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای درباره افغانستان فردا در مسكو برگذار مي‌شود و معینان وزارت‌های خارجه کشورهای عضو در آن شرکت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور خارجه می‌گويد كه نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای فردا در روسیه برگذار می‌شود و در اين نشست معينان وزارت‌های خارجه هشت کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و معین وزارت امور خارجه افغانستان شركت خواهند كرد.

رياست این نشست را افغانستان و روسيه به گونه مشترک به دوش خواهند داشت.

معینان وزارت‌های خارجه روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبیکستان، هند و پاکستان که هشت عضو سازمان همکاری‌های شانگهای استند به روز چهارشنبه  درباره اوضاع افغانستان در مسکو گفت‌وگو می‌کنند.

صبغت صبا، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «مواردی که قرار است ما آن‌جا دنبال کنیم، یکی به عهده گرفتن ریاست مشترک شانگ‌های از سوی افغانستان، لابی کردن برای به دست آوردن عضویت دایمی افغانستان در شانگ‌های، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و همکاری برای گفت‌وگوهای صلح  است.»

نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در حالی برگذار می‌شود که در چند سال اخیر پنج نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا و چند نشست سه جانبه میان لندن، کابل، و پاکستان، همچنان نشسته سه جانبه دیگر میان کابل، واشنگتن و پاکستان از بهر گفت‌وگوهای صلح با طالبان برگذار شده‌اند و قرار است تا یک هفتۀ دیگر نشست گروه  چهارجانبه در عمان و سه ماه پس نیز نشستی پروسه کابل در کابل برگذار شود.

درهمین حال شماری از سیاست‌گران نقش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را در روند صلح و ثبات افغانستان مهم می‌دانند و می‌گویند که پس از اعلام راهبرد مریکا برای افغانستان، حرکت‌هایی از بهر گفت‌وگوهای صلح برای افغانستان برگذار شده‌اند. 

انوار الحق احدی، رییس حزب جبهۀ نوین ملی، گفت: «این یک پروسه است، خوب است که شروع می‌شود، امید است که صحبت‌های اصلی صلح شروع شود. ولی تا زمانی‌که طالب موافقه نکند برای بحث‌ها، فکر نمی‌کنم که چندان پیشرفتی به میان بیاید.»

اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که بی‌حضور ایران و پاکستان، تأمین صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود.

اسحاق گیلانی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «از هیچ کدام از این نشست‌ها حکومت تا حالا استفاده لازم را نکرده. در مساله شانگ‌های هم همسایه‌های دور و نزدیک ما خصوصن قدرت‌های کلان مانند روسیه و چین اگر در قضایایی صلح افغانستان داخل نباشند در افغانستان صلح نخواهد آمد.»

سازمان همکاری‌های شانگهای که یک سازمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی است در ماه جون سال دو هزار و یک میلادی در شهرشانگهای چین ایجاد شد.

افغانستان عضویت ناظر را در سازمان همکاری‌های شانگهای دارد.

هم‌رسانی کنید