Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مشاور امنیت ملی هند با رییس‌جمهور غنی درکابل دیدار کرد

اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند در دیدارش با ر‌ییس‌جمهور غنی به روز دوشنبه (۲۴ میزان) در کابل گفت که کشورهای منطقه به ویژه افغانستان با استفاده از این فرصت، صلح و ثبات را در کشور شان تأمین کنند.

وی همچنان افزود که همکاری‎های منطقه‌یی، مبارزه با هراس‎افگنی و ادامۀ همکاری‌های راهبردی میان دو کشور در عرصه‌های گونه‌گون، بحث و گفت‌وگو کردند.

وی همچنان در جریان این سفرش با عبدالله عبدالله، رییس اجرییه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

از سوی هم، دریک خبرنامه‌یی رسمی دولت هند آمده: "توافق بر تقویت و بیشتر شدن گفتگو و مشوره برای دستیابی به اهداف مشترک، صورت گرفته است."
 
با آن كه جزئیات اهداف مشترک روشن نشده، اما هر دو جانب بر نظارت بر چالش‌های هراس‌افگنی از سوی پاکستان و راه‌های تقويت روابط دوجانبۀ دفاعی و امنيتی و روند صلح شكننده در كشورهای جنگ‌زده، باورمند استند.
 
دووال همچنان با همتایش حنیف اتمر دیدار کرد و دربارۀ همکاری‌های راهبردی دوجانبه و مسائل منطقه‌یی و جهانی را که منافع متقابل دارند، بحث و گفتگو کردند.

هردو طرف از فرصت‌هایی که توسط راهبرد تازۀ ایالات متحده برای آوردن صلح و امنیت در افغانستان ایجاد شده، استقبال کردند.

رسانه‌‎های هندی گزارش کرده که دووال به نقل از نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور، غنی برای دیدار از هند دعوت کرده است.

مشاور امنیت ملی هند با رییس‌جمهور غنی درکابل دیدار کرد

اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند در دیدارش با ر‌ییس‌جمهور اشرف غنی درکاخ ریاست‌‍جمهوری، اعلام راهبرد تازۀ امریکا برای افغانستان را زمینه خوبی در راستای تأمین صلح و ثبات درافغانستان می‌داند.

Thumbnail

اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند در دیدارش با ر‌ییس‌جمهور غنی به روز دوشنبه (۲۴ میزان) در کابل گفت که کشورهای منطقه به ویژه افغانستان با استفاده از این فرصت، صلح و ثبات را در کشور شان تأمین کنند.

وی همچنان افزود که همکاری‎های منطقه‌یی، مبارزه با هراس‎افگنی و ادامۀ همکاری‌های راهبردی میان دو کشور در عرصه‌های گونه‌گون، بحث و گفت‌وگو کردند.

وی همچنان در جریان این سفرش با عبدالله عبدالله، رییس اجرییه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

از سوی هم، دریک خبرنامه‌یی رسمی دولت هند آمده: "توافق بر تقویت و بیشتر شدن گفتگو و مشوره برای دستیابی به اهداف مشترک، صورت گرفته است."
 
با آن كه جزئیات اهداف مشترک روشن نشده، اما هر دو جانب بر نظارت بر چالش‌های هراس‌افگنی از سوی پاکستان و راه‌های تقويت روابط دوجانبۀ دفاعی و امنيتی و روند صلح شكننده در كشورهای جنگ‌زده، باورمند استند.
 
دووال همچنان با همتایش حنیف اتمر دیدار کرد و دربارۀ همکاری‌های راهبردی دوجانبه و مسائل منطقه‌یی و جهانی را که منافع متقابل دارند، بحث و گفتگو کردند.

هردو طرف از فرصت‌هایی که توسط راهبرد تازۀ ایالات متحده برای آوردن صلح و امنیت در افغانستان ایجاد شده، استقبال کردند.

رسانه‌‎های هندی گزارش کرده که دووال به نقل از نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور، غنی برای دیدار از هند دعوت کرده است.

هم‌رسانی کنید