Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاون حوزۀ اول امنیتی شهر گردیز ولایت پکتیا کشته شد

مقام‌های امنیتی در پکتیا روز دوشنبه (۷ جوزا) از جان‌باختن معاون آمریت حوزۀ اول امنیتی شهر گردیز در یک حملۀ طالبان، خبر می‌دهند.
 
سردارولی تبسم، سخن‌گوی فرماندهی پولیس ولایت پکتیا، می‌گوید که سمونیار قادر، معاون آمریت حوزۀ اول امنیتی شهر گردیز که بامداد امروز سرگرم گشت‌زنی بود، در یک حمله طالبان جان باخت.
 
آقای تبسم می‌افزاید که در این حمله، یک پولیس زخم برداشته‌است ونیز در حمله متقابل نیروهای پولیس، دوطالب کشته شدند.
 
طالبان مسؤولیت این حمله را، پذیرفته‌اند.

معاون حوزۀ اول امنیتی شهر گردیز ولایت پکتیا کشته شد

مقام‌های امنیتی پکتیا، جان‌باختن معاون حوزۀ اول امنیتی شهر گردیز را در یک حملۀ طالبان، تأیید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی در پکتیا روز دوشنبه (۷ جوزا) از جان‌باختن معاون آمریت حوزۀ اول امنیتی شهر گردیز در یک حملۀ طالبان، خبر می‌دهند.
 
سردارولی تبسم، سخن‌گوی فرماندهی پولیس ولایت پکتیا، می‌گوید که سمونیار قادر، معاون آمریت حوزۀ اول امنیتی شهر گردیز که بامداد امروز سرگرم گشت‌زنی بود، در یک حمله طالبان جان باخت.
 
آقای تبسم می‌افزاید که در این حمله، یک پولیس زخم برداشته‌است ونیز در حمله متقابل نیروهای پولیس، دوطالب کشته شدند.
 
طالبان مسؤولیت این حمله را، پذیرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید