تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

معرفی شدن نزدیک به ۴۰ تن به لوی سارنوالی به اتهام اهانت به صالح

 سازمان روند سبز که بنیاد گذار آن امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخاباتی اشرف غنی است، نزدیک به چهل تن را به اتهام اهانت و دشنام به آقای صالح در رسانه‌های اجتماعی به سارنوالی معرفی کرده است.
 
لوی سارنوالی افغانستان روزسه شنبه (۶ حوت) می‌گوید که امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی اشرف غنی از نشانی سازمان روند سبز که از سوی وی بنیانگذاری شده است  سی و نه تن را به اتهام اهانت و دشنام دادن به آقای صالح در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس بودک و تویتر به سارنوالی معرفی کرده است.
 
بر بنیاد اطلاعات لوی سارنوالی در میان کسانی که به سارنوالی معرفی شده اند کارمندان وزارت های چون دفاع، داخله، اقتصاد و تحصیلات عالی نیز استند.
 
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفت:" همکارای ما مطابق قانون این‌ها را رسمأ جلب کردند تا به صفحه تحقیق حاضر شوند دو تن تا هنوز به صفحه تحقیق حاضر شدند از آن‌ها پرسش‌های ابتدایی صورت گرفته."
 
در همین حال برخی از نهادهای پشتبیان رسانه‌ها با انتقاد سخت از این اقدام امرالله صالح  نگران نقض آزادی بیان درکشوراستند.

صدیق الله توحیدی، معاون کمیته مصوونیت خبرنگاران گفت:«استبداد به هیچ وجه درافغانستان جایگاه ندارد کسانی که مسوولان بلند پایه استند اگر انتقاد سالم یا اتهامی وارد می‌شود باید مطابق قانون عمل کنند نه این که با استفاده از موقف سیاسی شان با استفاده از دادستانی کل یا لوی سارونوالی عمل کنند و یا سعی کنند افراد را بهراسند.»

نهادهای پشتیبان خبرنگاران با اشاره به اهانت شدن خبرنگار و تصویربردار طلوع‌نیوز ازسوی میرویس بابک، فرماندۀ نیروهای محافظ گمرک‌های وزارت مالیه، ونابودسازی تصویرهای کمره آنان می‌‎گویند که با گذشت دو روز این روی داد نیز ازسوی حکومت بررسی نشده است.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی گفت:« فرستادن افراد به سارونوالی حالا یا به صورت مستقیم از طرف آقای صالح یا از طرف رییس جمهور باشد این خلاف قانون است تخطی قانون شمرده می‌شود و نهادهای عدلی و قضایی باید این مساله را پیگیری بکنند.»

اما، آقای صالح در واکنش به این گفته‌ها چنین گفت:« میخواهم به همه تصریح نمایم که من کسی را به اتهام توهین ، دشنام ، ناسزای گویی در پای نوشته هایم به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکرده ام. آنچه که در رسانه های اجتماعی دست بدست می گردد اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان - رسا بخاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است.»

ازسوی هم مسوولان روزنامۀ اطلاعات روز می‌گویند که با گذشت درحدود دو هفته از دزدیده شدن افزارهای خبرنگاران این روز نامه در  درمنطقه کارته سخی کابل تاکنون این رویداد از سوی پولیس کابل برسی نشده است.

افغانستان

معرفی شدن نزدیک به ۴۰ تن به لوی سارنوالی به اتهام اهانت به صالح

نهادهای پشتیبان رسانه‌ها این اقدام آقای صالح را خلاف قانون میدانند.

Thumbnail

 سازمان روند سبز که بنیاد گذار آن امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخاباتی اشرف غنی است، نزدیک به چهل تن را به اتهام اهانت و دشنام به آقای صالح در رسانه‌های اجتماعی به سارنوالی معرفی کرده است.
 
لوی سارنوالی افغانستان روزسه شنبه (۶ حوت) می‌گوید که امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی اشرف غنی از نشانی سازمان روند سبز که از سوی وی بنیانگذاری شده است  سی و نه تن را به اتهام اهانت و دشنام دادن به آقای صالح در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس بودک و تویتر به سارنوالی معرفی کرده است.
 
بر بنیاد اطلاعات لوی سارنوالی در میان کسانی که به سارنوالی معرفی شده اند کارمندان وزارت های چون دفاع، داخله، اقتصاد و تحصیلات عالی نیز استند.
 
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفت:" همکارای ما مطابق قانون این‌ها را رسمأ جلب کردند تا به صفحه تحقیق حاضر شوند دو تن تا هنوز به صفحه تحقیق حاضر شدند از آن‌ها پرسش‌های ابتدایی صورت گرفته."
 
در همین حال برخی از نهادهای پشتبیان رسانه‌ها با انتقاد سخت از این اقدام امرالله صالح  نگران نقض آزادی بیان درکشوراستند.

صدیق الله توحیدی، معاون کمیته مصوونیت خبرنگاران گفت:«استبداد به هیچ وجه درافغانستان جایگاه ندارد کسانی که مسوولان بلند پایه استند اگر انتقاد سالم یا اتهامی وارد می‌شود باید مطابق قانون عمل کنند نه این که با استفاده از موقف سیاسی شان با استفاده از دادستانی کل یا لوی سارونوالی عمل کنند و یا سعی کنند افراد را بهراسند.»

نهادهای پشتیبان خبرنگاران با اشاره به اهانت شدن خبرنگار و تصویربردار طلوع‌نیوز ازسوی میرویس بابک، فرماندۀ نیروهای محافظ گمرک‌های وزارت مالیه، ونابودسازی تصویرهای کمره آنان می‌‎گویند که با گذشت دو روز این روی داد نیز ازسوی حکومت بررسی نشده است.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی گفت:« فرستادن افراد به سارونوالی حالا یا به صورت مستقیم از طرف آقای صالح یا از طرف رییس جمهور باشد این خلاف قانون است تخطی قانون شمرده می‌شود و نهادهای عدلی و قضایی باید این مساله را پیگیری بکنند.»

اما، آقای صالح در واکنش به این گفته‌ها چنین گفت:« میخواهم به همه تصریح نمایم که من کسی را به اتهام توهین ، دشنام ، ناسزای گویی در پای نوشته هایم به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکرده ام. آنچه که در رسانه های اجتماعی دست بدست می گردد اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان - رسا بخاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است.»

ازسوی هم مسوولان روزنامۀ اطلاعات روز می‌گویند که با گذشت درحدود دو هفته از دزدیده شدن افزارهای خبرنگاران این روز نامه در  درمنطقه کارته سخی کابل تاکنون این رویداد از سوی پولیس کابل برسی نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره