تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۱۲ نامزدوزیر برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شدند

سرانجام حکومت وحدت ملی امروز (شنبه، ۴قوس) دوازده نامزدوزیر را به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور، این دوازده نامزد وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.

این در حالی است که در حدود نیم کابینه از سوی سرپرستان اداره می‌شوند و قرار است مجلس نماینده‌گان پیش از رفتن به تعطیلات زمستانی، در این باره تصمیم بگیرند.

طارق‌شاه بهرامی، برای کرسی وزارت دفاع ملی
ویس‌احمد برمک، به وزارت امور داخله‌‎
محمدشفیق گل‌آغا شیرزی، برای کسب وزارت سرحدات، اقوام و قبایل
یما یاری، برای اخذ کرسی وزارت فواید عامه
مصطفی مستور، به عنوان نامزدوزیر وزارت اقتصاد
نجیب‌الله خواجه‌عمری، برای کرسی وزارت تحصیلات عالی
نرگس نهان، به عنوان نامزد وزارت معادن و پترولیم
فیض‌الله ذکی، برای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
شهزادگل آریوبی، به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
محمدحمید طهماسی، به حیث نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی
نصیراحمد درانی، برای کرسی وزارت زارعت، آب یاری و مالداری
و مجیب‌رحمان کریمی، به حیث نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات، دوازده نامزودوزیری استند که امروز به مجلس معرفی شدند.

پیش از این، عبدالقادرزازی وطن‌دوست، دبیر مجلس نماینده‌گان گفته بود که در میان نامزدوزیرانی که پیش از این فهرست آنان از سوی حکومت به نماینده گان فرستاده شده است، تغییراتی آمده‌است.

مجلس نماینده‎گان، سال گذشتۀ خورشیدی، وزیران امورخارجه، فواید عامه، تحصیلات عالی، معارف، ترانسپورت و هوانوردی و مخابرات را از بهر عدم مصرف بودجه‎ نهادهای مربوطۀ‎‏‌شان کمتر از ۷۰ درصد، سلب صلاحیت کرد.

از آنان زمان تاکنون اما، وزیران سلب صلاحیت شده هم‎چنان به وظیفه‎های‌شان ادامه داده‌‎اند و حکومت نیز کسانی دیگری را برای جای گزینی آنان به مجلس معرفی نکرده است

۱۲ نامزدوزیر برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شدند

با این همه، هنوز هم حکومت برای وزارت خانه های معارف، خارجه و اطلاعات و فرهنگ که با سرپرستان اداره می شوند، کسی را معرفی نکرده است.

Thumbnail

سرانجام حکومت وحدت ملی امروز (شنبه، ۴قوس) دوازده نامزدوزیر را به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور، این دوازده نامزد وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.

این در حالی است که در حدود نیم کابینه از سوی سرپرستان اداره می‌شوند و قرار است مجلس نماینده‌گان پیش از رفتن به تعطیلات زمستانی، در این باره تصمیم بگیرند.

طارق‌شاه بهرامی، برای کرسی وزارت دفاع ملی
ویس‌احمد برمک، به وزارت امور داخله‌‎
محمدشفیق گل‌آغا شیرزی، برای کسب وزارت سرحدات، اقوام و قبایل
یما یاری، برای اخذ کرسی وزارت فواید عامه
مصطفی مستور، به عنوان نامزدوزیر وزارت اقتصاد
نجیب‌الله خواجه‌عمری، برای کرسی وزارت تحصیلات عالی
نرگس نهان، به عنوان نامزد وزارت معادن و پترولیم
فیض‌الله ذکی، برای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
شهزادگل آریوبی، به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
محمدحمید طهماسی، به حیث نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی
نصیراحمد درانی، برای کرسی وزارت زارعت، آب یاری و مالداری
و مجیب‌رحمان کریمی، به حیث نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات، دوازده نامزودوزیری استند که امروز به مجلس معرفی شدند.

پیش از این، عبدالقادرزازی وطن‌دوست، دبیر مجلس نماینده‌گان گفته بود که در میان نامزدوزیرانی که پیش از این فهرست آنان از سوی حکومت به نماینده گان فرستاده شده است، تغییراتی آمده‌است.

مجلس نماینده‎گان، سال گذشتۀ خورشیدی، وزیران امورخارجه، فواید عامه، تحصیلات عالی، معارف، ترانسپورت و هوانوردی و مخابرات را از بهر عدم مصرف بودجه‎ نهادهای مربوطۀ‎‏‌شان کمتر از ۷۰ درصد، سلب صلاحیت کرد.

از آنان زمان تاکنون اما، وزیران سلب صلاحیت شده هم‎چنان به وظیفه‎های‌شان ادامه داده‌‎اند و حکومت نیز کسانی دیگری را برای جای گزینی آنان به مجلس معرفی نکرده است

هم‌رسانی کنید