Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌های ارشد و شهروندان خارجی در میان قربانیان انفجاری در کندهار

مقام‌های محلی ولایت کندهار می‌گویند که در نتیجۀ انفجار در یک مهمان‌خانه در این ولایت ۱۱ تن، به شمول معاون والی کندهار، کشته شدند و ۱۶ تن دیگر به شمول والی کندهار و سفیر امارات در کابل زخم برداشتند.

عبدالعلی شمسی، معاون والی کندهار، نذیر یما قریشی، دیپلمات افغان در واشنگتن، شاه‌احمد سعید، رییس امور خارجۀ کندهار، بازمحمد جوزجانی، نمایندۀ جوزجان در مجلس نماینده‌گان و یک سناتور پیشین به نام سراج‌الدین سفری و نیز پنج شهروند امارات متحده عرب در میان کشته‌گان این رویداد استند.

مقام‌ها می‌افزایند که همایون عزیزی والی کندهار، جمعه الکعبی، سفیر امارات متحده عرب در کابل، هاشم کرزی، پسر کاکای حامد کرزی، از بازرگانان کشور، شکیب، رییس دفتر والی کندهار، صدیق مومند، یکی دیگر از بازرگانان کشور و چهار دیپلمات عربی در میان زخمیان این رویداد استند.

یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که مواد انفجاری‌ در چوکی‌های بزرگ مهمان‌خانۀ والی کندهار جاسازی شده بود و شام دیروز هنگامی انفجارکرد که مقام‌های محلی در کندهار از سفیر و قنسل امارات متحده عرب در افغانستان، میزبانی می‌کردند.

سفیر امارات متحده عرب برای گشایش یک پرورشگاه  به ولایت کندهار رفته بود.

در همین حال، جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار، که گفته می‌شود هدف اصلی این انفجار بود، می‌گوید که به وی آسیبی نرسیده‌است.

با این حال، طالبان دست‌داشتن این گروه را در این انفجار رد می‌کنند و می‌گویند که این انفجار برخاسته از اختلاف‌های درونی مقام‌های حکومت بوده‌است.

مقام‌های ارشد و شهروندان خارجی در میان قربانیان انفجاری در کندهار

در همین حال، جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار، که گفته می‌شود هدف اصلی این انفجار بود، می‌گوید که به وی آسیبی نرسیده‌است

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت کندهار می‌گویند که در نتیجۀ انفجار در یک مهمان‌خانه در این ولایت ۱۱ تن، به شمول معاون والی کندهار، کشته شدند و ۱۶ تن دیگر به شمول والی کندهار و سفیر امارات در کابل زخم برداشتند.

عبدالعلی شمسی، معاون والی کندهار، نذیر یما قریشی، دیپلمات افغان در واشنگتن، شاه‌احمد سعید، رییس امور خارجۀ کندهار، بازمحمد جوزجانی، نمایندۀ جوزجان در مجلس نماینده‌گان و یک سناتور پیشین به نام سراج‌الدین سفری و نیز پنج شهروند امارات متحده عرب در میان کشته‌گان این رویداد استند.

مقام‌ها می‌افزایند که همایون عزیزی والی کندهار، جمعه الکعبی، سفیر امارات متحده عرب در کابل، هاشم کرزی، پسر کاکای حامد کرزی، از بازرگانان کشور، شکیب، رییس دفتر والی کندهار، صدیق مومند، یکی دیگر از بازرگانان کشور و چهار دیپلمات عربی در میان زخمیان این رویداد استند.

یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که مواد انفجاری‌ در چوکی‌های بزرگ مهمان‌خانۀ والی کندهار جاسازی شده بود و شام دیروز هنگامی انفجارکرد که مقام‌های محلی در کندهار از سفیر و قنسل امارات متحده عرب در افغانستان، میزبانی می‌کردند.

سفیر امارات متحده عرب برای گشایش یک پرورشگاه  به ولایت کندهار رفته بود.

در همین حال، جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار، که گفته می‌شود هدف اصلی این انفجار بود، می‌گوید که به وی آسیبی نرسیده‌است.

با این حال، طالبان دست‌داشتن این گروه را در این انفجار رد می‌کنند و می‌گویند که این انفجار برخاسته از اختلاف‌های درونی مقام‌های حکومت بوده‌است.

هم‌رسانی کنید