Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: بیش از ۱ هزار مکتب در سراسر کشور بسته‌اند

مقام‌های وزارت معارف کشور می‌گویند که بیش از ۱هزار مکتب در سراسر کشور از بهر بی‌‎ثباتی‌ها بسته هستند.

داکتر اسدالله محقق، سرپرست وزارت معارف در مجلس سنا می‌گوید که وزارت معارف در تلاش است تا مکاتب را که در بخش‌های ناامن کشور از بهر بی‌ثباتی‌ها بسته هستند، دوباره به روی شاگردان باز گردند.
                                                               
درهمین حال، وی از کمبود کتاب‌های درسی و آموزگاران مسلکی شاکی است و می‌‎افزاید که برای سال آینده میلادی نیاز به ۴۲ هزار آموزگار در سراسر کشور است.

پیش از این، رفتن ۱۱ میلیون دانش‌آموز به مکتب، همواره همچون یکی‌از دست آوردهای بزرگ نظام قبلی مطرح بوده‌است؛ اما وزارت معارف، می‌گوید که تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهند که در بیش از ۱۷ هزار مکتب، بیش‌از ۶ میلیون دانش‌آموز در کشور وجود ندارد.

بر بنیاد آمار‌هایی وزارت معارف، این رقم حدود ۱۱.۵ میلیون دانش‌آموز بود، اما صدیق پتمن، معیین پیشین وزارت معارف، می‌پذیرد که آمار‌های داده‌شده از سوی رهبری پیشین این وزارت نادرست بوده‌اند.

وی می‌افزاید که به دلیل وجود فساد و استفاده نادرست از امکانات آمار‌ها بیشتر از آنچه که بودند، گزارش می‌شدند.

مقام‌ها: بیش از ۱ هزار مکتب در سراسر کشور بسته‌اند

درهمین حال، آقای محقق از کمبود کتاب‌های درسی و آموزگاران مسلکی شاکی است و می‌‎افزاید که برای سال آینده میلادی نیاز به ۴۲ هزار آموزگار در سراسر کشور است.

Thumbnail

مقام‌های وزارت معارف کشور می‌گویند که بیش از ۱هزار مکتب در سراسر کشور از بهر بی‌‎ثباتی‌ها بسته هستند.

داکتر اسدالله محقق، سرپرست وزارت معارف در مجلس سنا می‌گوید که وزارت معارف در تلاش است تا مکاتب را که در بخش‌های ناامن کشور از بهر بی‌ثباتی‌ها بسته هستند، دوباره به روی شاگردان باز گردند.
                                                               
درهمین حال، وی از کمبود کتاب‌های درسی و آموزگاران مسلکی شاکی است و می‌‎افزاید که برای سال آینده میلادی نیاز به ۴۲ هزار آموزگار در سراسر کشور است.

پیش از این، رفتن ۱۱ میلیون دانش‌آموز به مکتب، همواره همچون یکی‌از دست آوردهای بزرگ نظام قبلی مطرح بوده‌است؛ اما وزارت معارف، می‌گوید که تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهند که در بیش از ۱۷ هزار مکتب، بیش‌از ۶ میلیون دانش‌آموز در کشور وجود ندارد.

بر بنیاد آمار‌هایی وزارت معارف، این رقم حدود ۱۱.۵ میلیون دانش‌آموز بود، اما صدیق پتمن، معیین پیشین وزارت معارف، می‌پذیرد که آمار‌های داده‌شده از سوی رهبری پیشین این وزارت نادرست بوده‌اند.

وی می‌افزاید که به دلیل وجود فساد و استفاده نادرست از امکانات آمار‌ها بیشتر از آنچه که بودند، گزارش می‌شدند.

هم‌رسانی کنید