تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: داعش تلاش دارد یک مرکز مهم نظامی در بدخشان ایجاد کند

والی بدخشان می‌گوید که اعضای گروه داعش در بدخشان می‌کوشند دراین ولایت یک مرکز مهم برای ادامه جنگ بسازند.

مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که در حدود چهارصد تن از اعضای گروه های هراس افگن از جمله گروه داعش، انصار الله تاجیکستان، گروه ترکستان شرقی، اویغورهای چین و حرکت اسلامی ازبیکستان در بخش‌های از بدخشان به ویژه در دره خِستک ولسوالی جرم حضور دارند.
بدخشان نزدیک به یک ونیم هزار کیلو متر مرز مشترک  با پاکستان، چین و تاجیکستان دارد.

نیروهای دولتی می‌گویند که در دره خستک ده‌ها  جنگجوی خارجی به شمول اعضای گروه داعش حضور دارند.

این دره سال‌ها است به یک مرکز مهمی برای جنگجویان داخلی و خارجی درشمال شرق کشور مبدل شده است.

دره خستک یک موقعیت جنگی در مسیر راه ولسوالی‌های یمگان و کران و منجان است که با بخش‌های از پاکستان مرز دارد.

زکریا سودا، والی بدخشان گفت:«میخواهند که پایگاه سومی که بدخشان است، این را حمایت کنند و به یک قوت بیشتر از این جا حرکت کنند.»

جاوید مجددی، رییس شورای ولایتی بدخشان گفت:«در خطوط مقدم جبه در ولسوالی وردج ومنطق خستک و یمگان جا بجا شده‌اند و جنگ بدخشان را فعال تر و تروریستان بین المللی در بدخشان مدیریت می کنند.» 

الطاف الله علیزی، فرماندۀ لوی دوم قول اردوی ۲۱۷ پامیر گفت:«اضافه تر از شش صد نفر تروریستان داخلی و خارجی که مروبط به القاعده، داعش و دیگر حلقات تروریستی می شوند دراینجا جا به جا شده اند.»

مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که حضور این گروه ها در بدخشان درحال مبدل شدن به یک تهدید منطقه‌یی است.

اسدالله محمدی، فرمانده پولیس بدخشان گفت:«ما ضرورت داریم که در کجا ها می توانی زمینی پیش برویم و کجا ها باید ما حمایه هوایی داشته باشیم.»

در سال‌های اخیر ده‌ها خانواده بخاطر حضور جنگجویان داعش ودیگر گروه های هراس افگن ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

جاجی امان الله هفتادساله یکی از کسانی است که مجبور به ترک خانه اش شد. 

جاجی امان الله باشنده دره خستک ولسوالی جرم گفت:«دو حویلی داشتم، هردو حویلی ام را گرفتند و مامهاجر شدیم آمدیم در بهارک.»

عین الله، باشنده خستک ولسوالی جرم گفت:«از خستک حدود شش صد خانه فرار کرده اند.»

بدخشان  در حدود چهارصدوپنجاه کیلو متر مرز مشترک با پاکستان، درحدود صد کیلو متر با چین وبیش از هشتصد کیلو متر دیگر با تاجیکستان مرز دارد.

مقام‌ها: داعش تلاش دارد یک مرکز مهم نظامی در بدخشان ایجاد کند

دره خستک یک موقعیت جنگی در مسیر راه ولسوالی‌های یمگان و کران و منجان است که با بخش‌های از پاکستان مرز دارد.

Thumbnail

والی بدخشان می‌گوید که اعضای گروه داعش در بدخشان می‌کوشند دراین ولایت یک مرکز مهم برای ادامه جنگ بسازند.

مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که در حدود چهارصد تن از اعضای گروه های هراس افگن از جمله گروه داعش، انصار الله تاجیکستان، گروه ترکستان شرقی، اویغورهای چین و حرکت اسلامی ازبیکستان در بخش‌های از بدخشان به ویژه در دره خِستک ولسوالی جرم حضور دارند.
بدخشان نزدیک به یک ونیم هزار کیلو متر مرز مشترک  با پاکستان، چین و تاجیکستان دارد.

نیروهای دولتی می‌گویند که در دره خستک ده‌ها  جنگجوی خارجی به شمول اعضای گروه داعش حضور دارند.

این دره سال‌ها است به یک مرکز مهمی برای جنگجویان داخلی و خارجی درشمال شرق کشور مبدل شده است.

دره خستک یک موقعیت جنگی در مسیر راه ولسوالی‌های یمگان و کران و منجان است که با بخش‌های از پاکستان مرز دارد.

زکریا سودا، والی بدخشان گفت:«میخواهند که پایگاه سومی که بدخشان است، این را حمایت کنند و به یک قوت بیشتر از این جا حرکت کنند.»

جاوید مجددی، رییس شورای ولایتی بدخشان گفت:«در خطوط مقدم جبه در ولسوالی وردج ومنطق خستک و یمگان جا بجا شده‌اند و جنگ بدخشان را فعال تر و تروریستان بین المللی در بدخشان مدیریت می کنند.» 

الطاف الله علیزی، فرماندۀ لوی دوم قول اردوی ۲۱۷ پامیر گفت:«اضافه تر از شش صد نفر تروریستان داخلی و خارجی که مروبط به القاعده، داعش و دیگر حلقات تروریستی می شوند دراینجا جا به جا شده اند.»

مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که حضور این گروه ها در بدخشان درحال مبدل شدن به یک تهدید منطقه‌یی است.

اسدالله محمدی، فرمانده پولیس بدخشان گفت:«ما ضرورت داریم که در کجا ها می توانی زمینی پیش برویم و کجا ها باید ما حمایه هوایی داشته باشیم.»

در سال‌های اخیر ده‌ها خانواده بخاطر حضور جنگجویان داعش ودیگر گروه های هراس افگن ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

جاجی امان الله هفتادساله یکی از کسانی است که مجبور به ترک خانه اش شد. 

جاجی امان الله باشنده دره خستک ولسوالی جرم گفت:«دو حویلی داشتم، هردو حویلی ام را گرفتند و مامهاجر شدیم آمدیم در بهارک.»

عین الله، باشنده خستک ولسوالی جرم گفت:«از خستک حدود شش صد خانه فرار کرده اند.»

بدخشان  در حدود چهارصدوپنجاه کیلو متر مرز مشترک با پاکستان، درحدود صد کیلو متر با چین وبیش از هشتصد کیلو متر دیگر با تاجیکستان مرز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره