تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: طالبان پس از حمله بر خوابگاه دختران در کندز بر شماری از آن‌ها تجاوز کرده اند

نظامیان کشور طالبان را متهم می‌سازند که با گرفتن اداره‌ی خوابگاه دختران دانشگاه کندز، بر شماری از دانشجویان این خوابگاه تجاوز کرده اند.

اما طالبان این ادعا را رد کرده اند.

فرماندهان ارتش پرده برمی‌دارند که دربخش‌های دیگری از کندز هم، طالبان پس از داخل شدن به این شهر، بر دختران و زنان تجاوزکرده اند.

ولی آرین، خبرنگار طلوع نیوز که به خوابگاه این دانشگاه رفته است، می‌گوید که طالبان تمامی اساسیه‌ها و اسباب این خوابگاه را برهم زده اند.

وی می‌گوید که یافته‌های استخباراتی نشان می‌دهند که طالبان با ورد شان به این خوابگاه، برچند دختری که این‌جا مانده بودند، تجاوزجنسی کرده اند.

سید اقبال سادات، افسرارتش می‌گوید: "چند دختری این‌جا مانده بودند، من مسئوول این‌جا هستم با مردم صحبت کردم و گفتند که این کار انجام شده است."

از سوی هم، عبدالقدوس ظریفی، رئیس دانشگاۀ کندز می گوید که: "در خوابگاه پوهنتون کندز چون عید قربان بود، تمام محصلین ما به رخصتی رفته بودند و در جریان عید هیچ محصل در خوابگاه وجود نداشت و زمانیکه جنگ در ولایت کندز آغاز شد، هیچ محصل در لیلیۀ نسوان ولایت کندز وجود نداشت. این شایعه که پخش شده است، کاملأ من این را رد می‌کنم و این خبر غلط است و محصلین ما در خانه های شان بودند."

پیشترهم، ازقتل برخی ازدختران دراین‌جا، گزارش شده بود.

محمد صفدراندرابی، افسرارتش می‌گوید: "ارگان‌های امنیتی و کشفی که به ما گزارش داده اند معلوم می‌شود که چنین چیزی است اما ما کدام آثاری از آن را تا به حال دریافت نکرده ایم."

به باورنظامیان کشور، هرآنچه که ازدست طالبان بیاید، دریغ نخواهند کرد.

احمد حبیبی، فرمانده لوای دوم قول اردوی ۲۰۹ شاهین می‌گوید: "با تاسف بگوییم که طالبان که از نام اسلام اعمالی انجام می‌دهد که برخلاف اسلام می‌باشد."

شهر کندز ده روز پیش توسط شورشیان طالب تصرف شد. از آن روز به بعد نیروهای امنیتی کشور در تلاش آن اند تا این شهر و این ولایت را از وجود این شورشیان به طور کامل پاک سازی کنند.

برای تماشای گزارش، به این جا سربزنید:

.

مقام‌ها: طالبان پس از حمله بر خوابگاه دختران در کندز بر شماری از آن‌ها تجاوز کرده اند

نظامیان کشور طالبان را متهم می‌سازند که با گرفتن اداره‌ی خوابگاه دختران دانشگاه کندز، بر شماری از

Thumbnail

نظامیان کشور طالبان را متهم می‌سازند که با گرفتن اداره‌ی خوابگاه دختران دانشگاه کندز، بر شماری از دانشجویان این خوابگاه تجاوز کرده اند.

اما طالبان این ادعا را رد کرده اند.

فرماندهان ارتش پرده برمی‌دارند که دربخش‌های دیگری از کندز هم، طالبان پس از داخل شدن به این شهر، بر دختران و زنان تجاوزکرده اند.

ولی آرین، خبرنگار طلوع نیوز که به خوابگاه این دانشگاه رفته است، می‌گوید که طالبان تمامی اساسیه‌ها و اسباب این خوابگاه را برهم زده اند.

وی می‌گوید که یافته‌های استخباراتی نشان می‌دهند که طالبان با ورد شان به این خوابگاه، برچند دختری که این‌جا مانده بودند، تجاوزجنسی کرده اند.

سید اقبال سادات، افسرارتش می‌گوید: "چند دختری این‌جا مانده بودند، من مسئوول این‌جا هستم با مردم صحبت کردم و گفتند که این کار انجام شده است."

از سوی هم، عبدالقدوس ظریفی، رئیس دانشگاۀ کندز می گوید که: "در خوابگاه پوهنتون کندز چون عید قربان بود، تمام محصلین ما به رخصتی رفته بودند و در جریان عید هیچ محصل در خوابگاه وجود نداشت و زمانیکه جنگ در ولایت کندز آغاز شد، هیچ محصل در لیلیۀ نسوان ولایت کندز وجود نداشت. این شایعه که پخش شده است، کاملأ من این را رد می‌کنم و این خبر غلط است و محصلین ما در خانه های شان بودند."

پیشترهم، ازقتل برخی ازدختران دراین‌جا، گزارش شده بود.

محمد صفدراندرابی، افسرارتش می‌گوید: "ارگان‌های امنیتی و کشفی که به ما گزارش داده اند معلوم می‌شود که چنین چیزی است اما ما کدام آثاری از آن را تا به حال دریافت نکرده ایم."

به باورنظامیان کشور، هرآنچه که ازدست طالبان بیاید، دریغ نخواهند کرد.

احمد حبیبی، فرمانده لوای دوم قول اردوی ۲۰۹ شاهین می‌گوید: "با تاسف بگوییم که طالبان که از نام اسلام اعمالی انجام می‌دهد که برخلاف اسلام می‌باشد."

شهر کندز ده روز پیش توسط شورشیان طالب تصرف شد. از آن روز به بعد نیروهای امنیتی کشور در تلاش آن اند تا این شهر و این ولایت را از وجود این شورشیان به طور کامل پاک سازی کنند.

برای تماشای گزارش، به این جا سربزنید:

.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره