Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: طالبان چهار عضو یک خانواده را در ولایت وردک کشتند

مقام‌های محلی میدان وردک ادعا کرده‌اند که طالبان چهار عضو یک خانواده را روز جمعه در این ولایت تیرباران کرده‌اند.

محب شریف‌زی، سخن‌گوی والی میدان وردک می‌گوید که این رویداد در ولسوالی چک این ولایت رخ داده‌است و طالبان یک بزرگ قومی ولسوالی چک با خانم، پسر و یک نواسه‌اش را به قتل رسانیده‌اند.

او دراین باره جزئیات بیشتر ارایه نکرد.

طالبان با رد این ادعا می‌گویند که این افراد در نزدیکی یک پاسگاۀ دولتی کشته شدند و ربطی به آنان ندارد.

مقام‌ها: طالبان چهار عضو یک خانواده را در ولایت وردک کشتند

طالبان با رد این ادعا می‌گویند که این افراد در نزدیکی یک پاسگاۀ دولتی کشته شدند.

Thumbnail

مقام‌های محلی میدان وردک ادعا کرده‌اند که طالبان چهار عضو یک خانواده را روز جمعه در این ولایت تیرباران کرده‌اند.

محب شریف‌زی، سخن‌گوی والی میدان وردک می‌گوید که این رویداد در ولسوالی چک این ولایت رخ داده‌است و طالبان یک بزرگ قومی ولسوالی چک با خانم، پسر و یک نواسه‌اش را به قتل رسانیده‌اند.

او دراین باره جزئیات بیشتر ارایه نکرد.

طالبان با رد این ادعا می‌گویند که این افراد در نزدیکی یک پاسگاۀ دولتی کشته شدند و ربطی به آنان ندارد.

هم‌رسانی کنید